Hoppa till huvudinnehåll
Bild

Sida vid sida för jämställdhet

2017-03-08

Jämställdhet är en självklar fråga för den globala fackföreningsrörelsen. Sida vid sida kan vi förändra. Alla personer oavsett kön behöver engagera sig för jämställdhet för att få till förändring. Fackligt anslutna i Sverige behöver även stötta systerorganisationer i syd, där kvinnor många gånger är extremt utsatta, men även starka aktörer. Sida vid sida är vi starkare.

Om du bor i Sverige och är fackligt ansluten är troligheten stor att ditt fackförbund är del av ett globalt fack. De organiserar fria och demokratiska fackföreningar världen över som är verksamma inom samma sektorer och bevakar gemensamma fackliga frågor för branschen.

En självklar fråga i alla branscher och för alla globala fack är jämställdhet och att värna kvinnors speciella rättigheter.

Könsbaserat våld, sexuella trakasserier, lägre genomsnittliga löner och få beslutsfattande poster inom facken är några av de problem som kvinnor möter i arbetslivet. I år fokuserar även FN på jämställdhet i arbetslivet på internationella kvinnodagen med sin kampanj Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030. Endast 50 % av kvinnor i arbetsför ålder är representerad i den globala arbetsstyrkan, till skillnad från 76 % av männen.

Idag på internationella kvinnodagen sammanställer Union to Union de globala fackens 8:e mars-kampanjer och uppmanar dig som fackligt ansluten att lära dig mer, sprida och delta i kampanjer och aktioner.

  • ITUC, även kallat Världsfacket är det globala fack som representerar alla sektorer. Deras kampanj fokuserar på krav om att stoppa våld mot kvinnor, mer investeringar i omvården och att lönegapet måste stängas. 35 % av alla kvinnor har upplevt sexuellt våld och 40-50% har upplevt sexuella trakasserier på arbetsplatsen. ITUC har tagit fram ett kampanjmaterial med tips om vad du och ditt fackförbund kan göra och argument för kravet att skapa en ILO konvention mot våld mot kvinnor på arbetsplatsen. De har även skapat ett facebook event i vilket de uppmanar alla att delta genom att dela med dig av inspirerande historier, videos, dikter, sånger, målningar etc. under deras hashtags #proudtobeafeminist #proudofmyunion
  • IFJ – Det globala journalistfacket uppmanar att den 8 mars delta i No Hate speech action day -en kampanj som uppmanar unga att motverka sexistisk hatpropaganda genom utbildning och opinionsbildning. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten om effekterna detta har på kvinnor och män, mänskliga rättigheter och jämställdhet. På deras kampanjsida listar de sex sätt du kan agera på den 8:e mars. IFJ har även har en blog där de regelbundet skriver om frågor som rör media och genus.
  • ITF - Det globala transportfacket fokuserar på två teman i sin 8 mars-kampanj. Att stoppa våldet mot kvinnor på arbetsplatsen och att uppmana arbetare i transportsektorn att delta i studien ‘Equality Testing in Transport Research’ för att öka kunskapen om hur den senaste utvecklingen i branschen påverkar kvinnor och män olika. ITF har även en blog där de skriver om sitt arbete mot våld mot kvinnor och har tagit fram ett ”take action toolkit” för hur du kan jobba. De uppmanar även att skicka in bilder på ditt engagemang.   
  • IndustriALL – det globala industri- och gruvarbetarfacket lyfter på internationella kvinnodagen fram sitt arbete som de gör varje dag med att stärka kvinnors egenmakt inom facket och på arbetsplatsen. På IndustriALLs facebook-sida kan du se och dela deras inlägg där arbetstagares röster om vad de gör för kvinnors rättigheter lyfts fram under hashtaggen #ALLWomen
  • PSI – Det globala facket för stats- och kommunalanställdas ledord för internationella kvinnodagen är ”Women around the world stand up for social justice. Enough is enough.” De ansluter sig till the International Womens strike och på deras hemsida kan du hitta en karta med platser där strejker äger rum – I Sverige i Stockholm och Malmö.
  • BWI – Globala bygg och träarbetarfacket – lyfter även de, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor på arbetsplatsen denna dag. BWI har samlat historier från fackligt aktiva kvinnor på sin hemsida och uppmanar att reflektera över vad vi kan förändra på våra arbetsplatser och i våra samhällen.
  •  
  •  

Stående sidor om genus och jämställdhet på globala fack:s hemsidor:

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.