Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Charles Mukhwaya är generalsekreterare i facket KUSU
Charles Mukhwaya är generalsekreterare i facket KUSU. Enligt Charles Mukhwaya kan facken inom offentlig sektor spela en stor roll i Kenyas hållbara omställning.
Foto: Anna Nylander

Så blir facket en grön aktör i Kenya

2018-12-16

Hur kan facken bidra till en grön och rättvis omställning? Kenyas fackliga ledare inom stat och kommun samlades i slutet av november på en workshop i samarbete med svenska fackförbunden Akademikerförbundet SSR, Vision och Kommunal, för att hitta vägar framåt.

Klimatworkshoppen hålls vid kanten av Naivashasjön. Vyn över sjön är vacker, men landskapet ser också lite konstigt ut. Ett par hundra meter ut i vattnet sticker kala och döda trädstammar upp. Där ute brukade vattenbrynet ligga, men de senaste åren har det regnat mer än innan vilket lagt träden under vatten.

– Vädret har förändrats, det är inte längre förutsägbart, säger Melder Okumu, nationell kvinnoledare i facket för statstjänstemän, UKCS, och fortsätter:

– Ibland kommer inte regnet när det ska. Sedan regnar det perioder när det inte ska regna. Vi har översvämningar som vi aldrig haft tidigare.

Melder Okumu berättar att vädret numer är opålitiligt. Vid Naivashasjön har träden översvämmats av de ändrade regnen.Melder Okumu berättar att vädret numer är opålitiligt. Vid Naivashasjön har träden översvämmats av de förändrade regnen.

Träden i vattnet illustrerar tydligt effekterna av just det som ska diskuteras under workshoppen – klimatförändringarna. Men effekterna är egentligen precis lika tydliga när det handlar om hur människor och arbetstagare i Kenya påverkas av klimatet.

– Med ändrat regn minskar produktionen i jordbruket. Då blir våra medlemmar av med sina arbeten och möjlighet till försörjning, säger Helina Macharia, biträdande generalsekreterare för facket KUCFAW, som organiserar lantarbetare, men även statligt anställda som arbetar med matsäkerhet.

Även energi, turism, vatten, transport och andra branscher drabbas av det förändrade klimatet. Men det handlar också om att se det i ett större perspektiv, enligt Kolil Koskey från facket KETAWU, som bland annat organiserar arbetstagare inom de statligt ägda energiföretagen, även det en sektor som antas genomgå stora förändringar framöver.

– Klimatförändringarna påverkar samhället i stort och facken – våra medlemmar, deras barn och kommande barnbarn – är del av samhället. Det är vårt gemensamma ansvar, oavsett hudfärg, att engagera oss för att skydda planeten, säger han.

Kolil Koskey och Helina Macharia menar båda att klimatförändringarna är en facklig fråga, eftersom det påverkar deras medlemmar. Kolil Koskey och Helina Macharia anser båda att klimatförändringarna är en facklig fråga, eftersom det påverkar deras medlemmar.

Dags att få tycka till och bidra

Workshoppen fortsätter med handfast och konkret arbete. Grupparbeten där deltagarna går igenom ett ”utkast för diskussion” på Kenyas nationella aktionsplan mot klimatförändringar 2018-2022 (NPCC). Det är alltså det dokument i vilket Kenyas regering konkretiserat hur landet ska bidra till Parisavtalet och det styr landets klimatarbete framöver. Uppgiften blir att se över vad de tycker om målen: Hur kan facket bidra för att landet ska nå målen? Hur påverkar planerna fackens medlemmar? Och när jobb och arbetsmarknad förändras på grund av den gröna omställningen, finns det skrivningarna i dokumentet som ser till att det är schysta arbeten som skapas?

I diskussion om hur fackförbunden kan påverka och bidra till "Kenyas nationella aktionsplan mot klimatförändringar".
I diskussion om hur fackförbunden kan påverka och bidra till "Kenyas nationella aktionsplan mot klimatförändringar".

Att sammanställa svaren på dessa frågor efter workshoppen, och skicka in till regeringen, är ett konkret sätt att göra sig till en aktör i klimatfrågan och börja bidra.

Hittills har förbunden inte blivit involverade eller tillfrågade om att tycka till om regeringens klimatarbete. Bland de aktörer som uppges delta i förankringsarbetet för NPCC-planen står civilsamhället med, men inte facken.

– Tyvärr ses facken i Kenya ännu inte som en aktör som faktiskt kan bidra i samhällsavgörande frågor, utan endast som en aktör som kräver saker och jobbar med löner, säger Charles Mukhwaya, generalsekreterare på facket för universitetslärare, och fortsätter:

– Men jag tror verkligen att vi förbund som jobbar inom offentliga sektorn har mycket att komma med, vi är kunniga. Kanske kan vårt engagemang i klimatfrågan få regeringen att inse det? säger han och berättar att han ska se till att klimatfrågorna diskuteras på medlemsmöten framöver:

– Det är viktigt att börja skapa engagemang i klimatfrågan på gräsrotsnivå, folk lyssnar inte på toppstyrda beslut av politikerna.

Gröna fackliga representanter

De som befinner sig på workshoppen är generalsekreterare och utbildningsansvariga inom förbunden. De har redan ett engagemang i klimatfrågan. Samtidigt vet de att kunskapen generellt kring klimatfrågan är väldigt låg. Därför anser de att det är viktigt att jobba för att inom förbunden öka kunskapen om klimatförändringarna. Till exempel planerar energifacket KETAWU att utse ”gröna representanter” på arbetsplatserna.

– De ska vara medlemmar som vi ser till att utbilda om klimatförändringarna och den gröna omställningen, och som ska kunna lyfta frågor kopplade till det, på arbetsplatserna. Men de kan komma med konkreta förslag kring policyramverk och politisk inriktning även på nationell nivå, säger Kolil Koskey, utbildningsansvarig inom KETAWU och ansvarig för satsningen med de ”gröna representanterna”. Och han har en hälsning till alla svenska, fackliga medlemmar: 

– Vi uppskattar verkligen ert stöd. Det kommer inte att gå förlorat utan bidrar till en rättvis omställning i Kenya.

Text och foto: Anna Nylander

Se videon där Kenyas fackförbund inom offentliga sektorn kräver klimaträttvisa.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.