Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Demonstrationer i protest mot uppsägningarna inom finansbranschen. Foto: UNI Global Union.

”Riv upp beslutet nu!”

2022-05-23

Regeringens beslut att kraftigt skära ner på biståndet upprör hela civilsamhället. Union to Union har tillsammans med ett stort antal organisationer författat en mängd protester, med det samlade budskapet ”Riv upp beslutet nu!”.

Som en av 111 organisationer skriver Union to Union i ett gemensamt uttalande:

”Regeringen gör just nu den största nedskärningen någonsin av Sveriges internationella bistånd; 9,2 miljarder kronor, när biståndet får bära hela kostnaden för mottagandet av flyktingar från Ukraina”.

Läs uttalandet: https://www.uniontounion.org/riv-upp-beslutet-som-drabbar-varldens-utsa…

Svek mot världens fattiga

Inget annat EU-land gör lika stora och snabba nedskärningar av det internationella biståndet som Sverige: ”Detta svek mot världens fattiga och förtryckta, och mot Sveriges internationella klimatåtaganden, måste rättas till omedelbart.”

Organisationerna konstaterar att ”snabba och oförutsedda minskningar av stöd och avbrutna samarbeten gör Sverige till en minst sagt opålitlig samarbetspartner för dessa redan utsatta lokala aktörer”.

Beslutet ”djupt orättfärdigt”

Att överföra pengar till mottagandet av flyktingar från Ukraina får underkänt, det är ”ett alltigenom dåligt beslut att ta pengar från världens fattiga och förtryckta och i stället göra Sverige till den med råge största mottagaren av svenskt bistånd”.

Motverkar sin egen politik

I ett öppet brev till biståndsminister Matilda Ernkrans konstaterar 19 svenska civilsamhällesorganisationer, inklusive Union to Union, att regeringens satsningar på demokrati och mänskliga rättigheter, klimat och jämställdhet är under hot:

”Arbetet för att nå dessa mål sker till stor del inom det internationella biståndet och beslutet att kraftigt dra ner på detta motverkar regeringens egen agenda. Samtidigt hör vi regeringen upprepa att de ”stolt” står upp för sina biståndsåtaganden.”

Läs det öppna brevet: https://www.uniontounion.org/vad-styr-regeringens-beslut-att-dra-ner-pa…

Kraftigt ändrade prognoser

Nedskärningarna av biståndet är inte bara ”tanklöst”, dessutom visar Migrationsverkets prognoser på ett betydligt lägre scenario vad gäller antalet flyktingar från Ukraina:

”… vilket beslutsunderlag ligger då bakom regeringens underlåtenhet att ändra beslutet baserat på den färska ordinarie prognosen?”.

Ukraina talande exempel

I tidningen Dagens Arena tar Union to Unions generalsekreterare Maria Nyberg och ordförande Heike Erkers i en gemensam debattartikel upp insatserna för att bygga upp oberoende fackföreningar i Ukraina som exempel på vikten av globalt, fackligt arbete:

”Tack vare organisering och väletablerade nätverk har ukrainska fackförbund under Rysslands anfallskrig samordnat humanitär hjälp, koordinerat flyktvägar och spridit viktig kunskap om desinformation. Tyvärr riskerar även denna typ av helt avgörande stöd nu att minska eller försvinna.”

Att tänka kortsiktigt och skära i biståndet gynnar varken Sverige eller världen: ”Därför måste vi arbeta långsiktigt och värna biståndet.”

Läs debattartikeln: https://www.uniontounion.org/svenska-bistandspengar-ska-inte-ga-till-sv…

Läs även Maria Nybergs krönika efter sina projektbesök i Södra Afrika: https://www.uniontounion.org/mer-fackligt-bistand-behovs-inte-mindre

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.