Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Demonstration mot Lukashenko i Minsk, Belarus, den 30 augusti 2020. I Belarus har fackföreningsrörelsen visat sin kapacitet att mobilisera arbetstagare för krav på ett nytt, demokratiskt presidentval och ett stopp för polisvåldet.
Foto: Foto: Homoatrox, Creative Commons

Regeringen satsar på att stärka stödet för fackligt arbete i världen

2021-03-03

Utrikesminister Ann Linde har meddelat att regeringen kommer att göra en särskild satsning på att stärka det internationella arbetet med fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vi på Union to Union tar givetvis emot beskedet med stor glädje.
 

Förra veckan kom beskedet från Sveriges regering och utrikesminister Ann Linde att Sverige kommer att genomföra en särskild internationell satsning på att stärka arbetet med fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet som ett led i regeringens demokratisatsning.

Union to Union har, tillsammans med flera fackliga organisationer, länge fört en aktiv dialog med utrikesminister Ann Linde om vikten av att stärka det internationella arbetet för fackliga rättigheter, vilket gör beskedet särskilt glädjande. Satsningen kommer bland annat innebära att ett antal pilotambassader väljs ut för att särskilt fokusera på dessa frågor, och att utrikesförvaltningens kunskaper om mänskliga rättigheter i arbetslivet stärks genom riktade utbildningsinsatser. 

Beskedet kommer i en tid då vi ser att demokratin och respekten för mänskliga och fackliga rättigheter är på tillbakagång världen över. Världsfacket ITUC:s Global Rights Index från 2020 vittnar om allt svårare förutsättningar för världens arbetstagare och fackligt aktiva. Under förra året mördades människor i nio länder på grund av sitt fackliga engagemang, och godtyckliga arresteringar och fängslanden av arbetstagare ägde rum i 61 länder. I 122 av världens länder inskränktes strejkrätten och arbetare fick utstå våld i 51 länder.

Detta är en del i den trend av krympande demokratiskt utrymme och hårdare ansatt yttrandefrihet som pågår runt om i världen, där fackföreningsrörelsen är en av de aktörer som drabbas hårdast. Med sitt historiska engagemang för fackliga rättigheter och sin viktiga plats som internationell aktör för mänskliga rättigheter, har Sverige en viktig och självklar roll att spela i arbetet med att stå emot de krafter som hotar demokratisk organisering. 

Facket viktig aktör för förändring och demokratisk utveckling

Den svenska fackföreningsrörelsen, till stor del genom Union to Union, har länge arbetat för att stärka människors tillgång till anständigt arbete och social trygghet, och vi menar att rätten att organisera sig också är viktig för demokratisk utveckling världen över. Facken är i många länder aktörer för förändring på arbetsplatser, arbetsmarknaden och för demokratisk utveckling i samhället i stort, och de skapar motståndskraft mot antidemokratiska, auktoritära krafter.

I Belarus har fackföreningsrörelsen visat sin kapacitet att mobilisera arbetstagare för krav på ett nytt, demokratiskt presidentval och ett stopp för polisvåldet. Den fackliga rörelsen i Belarus har visat sig kunna nå ut till och organisera grupper som andra civilsamhällsaktörer inte når.

Fackföreningarna spelar också en viktig roll för många människor under den rådande Coronapandemin. Förutom att förhandla för ekonomiskt stöd till arbetstagare delar transportfacken i Indien ut mat till migrantarbetare och säkerställer tillgång till personlig skyddsutrustning för sina medlemmar. I Kenya har hotellbranschen lamslagits av pandemin, och hotell- och restaurangfacket har förhandlat med arbetsgivare för att de anställda i den hårt drabbade sektorn ska kunna tidigarelägga sina semestrar istället för att bli uppsagda.

Union to Union som hela den svenska fackföreningsrörelsens samlade organisation för internationellt fackligt utvecklingssamarbete ser framemot att fortsätta samarbetet med regeringen för att stärka Sveriges stöd för fackliga rättigheter internationellt.

Sofia Östmark,

Kanslichef Union to Union
 

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.