Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Barometer 2024

Barometer 2024 - civilsamhällets återkommande granskning av hur Sveriges regering lyckas med genomförande av de Globala målen i Agenda 2030.

Foto: Concord Sverige

Regeringen får underkänt i globala rättvisefrågor

2024-06-13

Regeringen får underkänt i en stor granskning av politiken för rättvis och hållbar global utveckling. Gör inte vad som krävs i genomförandet av de Globala målen.

Union to Union är en av de 22 organisationer som granskat Sveriges politik för rättvis och hållbar global utveckling. Resultatet presenteras i Barometer 2024 som är civilsamhällets återkommande granskning av hur Sveriges regering lyckas med genomförande av de Globala målen i Agenda 2030. Dessa mål ställde sig världens länder bakom år 2015 och Sveriges riksdag beslutade år 2020 att Sverige ska genomföra de Globala målen genom en samstämmig politik. Det betyder att alla politikområden ska sträva åt samma håll och politiken ska analyseras utifrån vad som gynnar mänskliga rättigheter.

Union to Union har tillsammans med övriga organisationer bakom rapporten granskat 24 politikområden med betydelse för en rättvis och hållbar global utveckling. Bara på ett enda område har regeringen bidragit positivt. På elva områden har de både bidragit till och motverkat en rättvis utveckling, eller inte gjort något alls. På tolv områden har de motverkat en rättvis och hållbar utveckling.

Globala målen och fackliga rättigheter lyser med sin frånvaro

Regeringens nedprioritering av de Globala målen går på tvärs med det engagemang och arbete för de Globala målen som finns hos stora delar av fackföreningsrörelsen, näringslivet, civilsamhället, kommuner och regioner. Enligt rapporten visar regeringen exempelvis brist på engagemang inom det globala initiativet Global Deal, som är en dialogplattform mellan regering­ar, företag och fackliga organisationer.

Regeringen har gett uttryck för att civilsamhällets organisationer har en viktig roll vad gäller genomförandet av det svenska biståndet och lyfter särskilt fram demokratibistånd och stöd till demokratikämpar och rättighetsförsvarare. Men fackligt aktiva och miljöförsvarare nämns inte i regeringsförklaringen eller reformagenan för biståndet, trots att de är bland de mest utsatta för hot och våld i världen. Biståndspolitiken adresserar inte heller vikten av arbetares rättigheter och fackligt deltagande i samband med klimatomställningen.

Regeringen får 90 förslag på förbättringar

I höst ska regeringen lämna en rapport till riksdagen om sitt genomförande av de Globala målen. I årets Barometer lämnas rekommendationer på fem åtgärder som regeringen bör prioritera i sin kommande skrivelse till riksdagen. Utöver det får regeringen ett stort antal rekommendationer inom de tematiska områdena som granskats.

Enligt rapporten har regeringen dock omdefinierat begreppet samstämmighet till att innebära sådant som är i linje med Sveriges intressen. Därför uppmanas regeringen till en mer samstämmig politik för global hållbar utveckling - där ingen lämnas utanför. När det gäller arbetares möjligheter att försörja sina familjer utan att exploateras på farliga arbetsplatser rekommenderas regeringen bland annat att skapa ett sakråd med representanter från bland annat fackföreningar för konsultation i genomförandet av Agenda 2030.

Läs rapporten!

Dokument
Barometer 2024 (pdf, 4.38 MB)

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.