Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Opinion

Opinion: Vägen mot de globala målen går via jobben

2019-04-12

Ingen kommer undan globaliseringen, den tekniska utvecklingen, klimathotet eller de demografiska utmaningarna. Alla människors jobb påverkas, över hela världen. Att ta itu med möjligheterna och utmaningarna för framtidens arbetsmarknad är nyckeln till att klara av att genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling. I detta viktiga arbete är samordning och samarbete nödvändigt.

För några veckor sedan arrangerade Union to Union, tillsammans med LO, ett seminarium om hur vi tillsammans ska jobba för en ljusare, gemensam framtid. Utgångspunkten var den särskilda Globala kommissionens rapport ”Work for a brighter future” om framtidens arbetsmarknad, som tagits fram på uppdrag av FN:s arbetslivsorgan ILO.  

Vi var mycket glada över att Sveriges statsminister Stefan Löfven (tillika ordförande för kommissionen tillsammans med Sydafrikas president Cyril Ramaphosa) kunde medverka. Under seminariet påminde statsministern om kompromissen som en vinnande metod för samförstånd, och framhöll att alla – politiker, företag, arbetsgivare och fack – måste hjälpas åt för att skapa den värld vi behöver och önskar.

Glöm inte den utbredda fattigdomen

Även om OECD-länderna har omfattande diskussioner om hur teknikutvecklingen påverkar industrier och tjänster, har konsekvenserna för låg- och medelinkomstländerna hittills inte diskuterats tillräckligt. För oss på Union to Union, som fackföreningens biståndsorganisation, är det särskilt viktigt att reflektera över hur förändringarna på arbetsmarknaden påverkar länderna med utbredd fattigdom och vilken roll det fackliga utvecklingssamarbetet kan spela.

Teknikutvecklingen innebär stora möjligheter och låginkomstländer har chansen att dramatiskt öka sin andel av den globala BNP:n och stärka sina roller i den globala handeln. Men samtidigt som globaliseringsprocesserna ökar tillväxten, behöver omställningsproblemen lösas när jobb flyttas och branscher och sektorer utvecklas – eller avvecklas: Vad händer exempelvis med textilarbetarna när robotar gör jobbet?

3D-tekniken en revolution

När robotar blir billigare ökar företagens intresse av att flytta produktionen närmare konsumenterna. 3D-tekniken har till exempel fått det multinationella företaget Adidas att etablera fabriker i USA och Tyskland, vilket enligt Världsbanken lett till att mer än 1 000 jobb försvunnit i Vietnam.

För att kunna konkurrera i framtidens ekonomi måste stater möta utmaningarna snabbt, med investeringar och aktiv politik – men alltför få låginkomstländer har den kapacitet som krävs.

Framtidens arbetsmarknad kräver som sagt samordning och samarbete mellan olika aktörer i samhället. Jag ser tre frågor som särskilt viktiga för att länder med utbredd fattigdom att ska kunna följa med i omställningen.

Tre särskilt viktiga frågor

1. Fler formella jobb. I låginkomstländer jobbar många utanför den reglerade ekonomin, där både löner och produktivitet dessutom är betydligt lägre än i den formella sektorn. I Latinamerika handlar det om mer än 50 procent av arbetskraften, i Sydasien 60 procent, mer än 70 procent i Afrika söder om Sahara och i Indien så stor del som cirka 90 procent.

Skapandet av formella jobb är kanske den bästa politiken, för att utnyttja fördelarna som den teknologiska utvecklingen innebär, och dessutom i linje med ILO:s ”Decent Work”-agenda. Facken hittar också vägar för att engagera människor även i den informella sektorn och jag ser en väl fungerande social dialog som nyckeln för skapandet av mer formella jobb.

2. Sociala skyddsnät. Åtta av tio människor i låg- och medelinkomstländer saknar en grundläggande nivå av välfärdstjänster. Vi vet att sociala trygghetssystem är produktiva faktorer som får människor och samhällen att blomstra. Men de måste hänga med när människor rör sig mellan formella anställningar, egenföretagande, informell sektor och uppdrag i digitala plattformar.

3. Välfungerande social dialog. Under de senaste åren har ett genomgående tema för många av de rapporter som kommit om framtidens arbetsmarknad, varit frågan om ett så kallat nytt socialt kontrakt och en utveckling som utgår från människor, ”a human centered agenda”.


I grunden handlar detta om en välfungerande dialog och ömsesidigt samarbete och respekt mellan olika parter på arbetsmarknaden.  Utgångspunkten för en global framtid med formella jobb, sociala skyddsnät och grön ekonomi är samarbete och respekt mellan parterna på arbetsmarknaden. Välfungerande social dialog kan också vara en nyckel för andra utmaningar på arbetsmarknaden både när det gäller matchning på arbetsmarknaden, livslångt lärande och kompetensutveckling.

Förändringarna kan bli en möjlighet

Frågor kring framtidens arbetsmarknad måste komma högre upp på den svenska och internationella biståndsagendan. Här spelar det fackliga utvecklingssamarbetet en avgörande roll.

Union to Union ser fram emot att jobba med Sida och andra aktörer för att det svenska biståndet ska bidra till att förändringarna på arbetsmarknaderna blir en möjlighet i länder med utbredd fattigdom och inte ytterligare ett hinder för utveckling.

Text: Sofia Östmark
Kanslichef
Union to Union

 

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.