Hoppa till huvudinnehåll
Bild

Opinion: Oschysta jobb – en skam för världen!

2017-04-27

För många människor är det livsfarligt att gå till jobbet. Varje dag dör 6 300 människor på grund av olyckor och sjukdomar som har koppling till arbetet, enligt siffror från FN. Idag, på Internationella Arbetsmiljödagen, uppmärksammar vi de oschysta jobben. Att de får finnas är en skam för världen, skriver Kristina Henschen, chef för Union to Union.

Vi ser det överallt och situationen blir allt värre. Dåliga villkor på arbetsplatser runt om i världen ökar. Osäkra anställningar blir allt fler och informalitet präglar idag de flesta jobb i fattiga länder. Detta innebär att arbetstagare inte har anställningskontrakt och därmed inga eller få rättigheter. Deras arbetsmiljö är ofta farlig och skadlig. Trots att de arbetar heltid eller mer har de inte en lön som går att leva på.

Men fattigdom är inte något naturligt, för att citera frihetskämpen Nelson Mandela. Den är skapad av människan och kan utrotas genom mänskliga handlingar. Att frågan är kopplad till bristen på schysta villkor är uppenbar.

Varför går då detta arbete då så långsamt? Idag har vi till och med FN:s nya globala agenda, Agenda 2030, med ett särskilt mål kring vikten av schysta jobb, mål 8. Samtidigt fortsätter dödsolyckorna att ske, var 15:e sekund dör en människa av dåliga arbetsförhållanden. Ytterligare 317 miljoner skadas varje år. Hur många som diskrimineras finns inga siffror på.

Bristen på säkra och privata toaletter kan i dessa sammanhang låta som en struntfråga. Men det faktum att flickor och kvinnor inte har tillgång till toaletter världen över handlar också om diskriminering – och om rätten till en god arbetsmiljö. Ett projekt som svenska facket Seko stödjer, via Union to Union, riktar sig till exempel till kvinnor som arbetar som busskonduktörer i Indien. Avsaknaden av toaletter gör att varje kisspaus vid vägkanten blir en risk för övergrepp, att bli skadad eller till och med dödad. Genom att gå med i facket har kvinnor kunnat kräva en säkrare arbetsmiljö, och toaletter för kvinnor har börjat byggas längs vägarna.

En dålig arbetsmiljö handlar också ofta om brist på kunskap. Alltför ofta handlar det också om att de fackliga organisationerna på arbetsplatsen inte ges tillräckligt med inflytande. Samtidigt vet vi från den svenska erfarenheten att det är en vinst både för arbetstagare och arbetsgivare med kollektiva förhandlingar som leder till avtal, med ett system med bland annat fackliga skyddsombud och ett gott arbetsmiljöarbete.

Ett exempel på hur denna vinst kan slå igenom internationellt är det som skett i Zambia vid stålverket Good Times Steel, som fått stöd av IF Metall via Union to Union. Där har det inte skett en enda arbetsplatsolycka med dödlig utgång under de senaste två åren. Tidigare låg siffran på tre till fem dödsfall per år. Framgången ligger i att de anställda bildat en fackförening och förhandlat fram ett kollektivavtal. Det första facket gjorde var att fokusera på arbetsmiljön, som att se till att det finns rent vatten för de anställda att dricka. Idag finns också all nödvändig skyddsutrustning och facket håller utbildningar kring arbetsplatssäkerhet under arbetstid.

”Att veta att ingen av mina kamraters barn förlorat en pappa de senaste två åren, det är stort”, säger Humphrey Chisoko, som är fackklubbsordförande på fabriken.

Och ja, visst är det är fantastiskt. För oschysta villkor med en dålig arbetsmiljö är inte något naturligt. De är skapade av människan och kan utrotas genom mänskliga handlingar.

Detta är en kortversion av en debattartikel som idag publiceras på biståndsdebatten.se

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.