Hoppa till huvudinnehåll
Bild

Nytt år med många nya möjligheter

2018-12-14

Det är hög tid att blicka tillbaka på året som gått – Union to Unions 2018. Jag har under mina månader här på de svenska fackförbundens bistånds- och solidaritetsorganisation inspirerats av den starka, globala viljan att tillsammans arbeta för en mer rättvis och hållbar värld.

Under 2018 har vi runt om i världen sett en oroande utveckling i många länder med växande ojämlikhet. Trots framgångsrika insatser mot den utbredda fattigdomen lever fler än 700 miljoner människor fortfarande under fattigdomsgränsen, visar FN:s statistik. Enligt organisationen Oxfam gick 82 procent av världens förmögenhetstillväxt under 2017 till den absolut rikaste procenten i världen. De fattigaste 3,7 miljarder människor fick inte någon del alls – en ytterst oroväckande utveckling.

Samtidigt gör det oss ännu mer övertygade om behovet av och kraften i vårt uppdrag. Förutom påverkan på den sociala sammanhållningen och de grundläggande mänskliga rättigheterna, leder även bristen på jämlikhet till att tilliten i samhällen minskar och därmed också förutsättningarna för en hållbar ekonomisk utveckling. Därför är fackliga organisationer, kollektivavtal och arbetsrättsliga regler fundamentalt viktiga, just för att reducera den framväxande ojämlikheten.

Den globala arbetsmarknaden genomgår stora förändringar och diskussionerna om framtidens arbetsmarknad har tagit en allt större del av samhällsdebatten både nationellt och på internationell nivå. Dialog och samarbete på arbetsmarknaden, där fackföreningarna har en central roll, är viktigare än någonsin, samtidigt som vi ser utmaningar – inte minst genom att fackliga rättigheter kränks runt om i världen.

Årets Global Rights Index, med uppgifter från fackförbund i 142 länder, är på många sätt dyster läsning: fackligt aktiva har dödats i nio länder och i över 60 procent av länderna stoppas arbetstagare från att gå med i facket. Samtidigt fick i år detta rättighetsindex ett ovanligt stort genomslag i svenska medier – vi blir allt mer engagerade i vår omvärld.

Och vi får inte glömma att det finns hopp. Union to Unions arbete ger varje år glädjande resultat. Under 2018 har projekten, som de svenska facken driver genom Union to Union, utvecklats. Fler fack runt om i världen stärker sin kapacitet. Det sker bland annat genom utbildning och på så sätt ökar förutsättningarna för att dels på ett konstruktivt sätt delta i social dialog, dels teckna kollektivavtal när det är möjligt.

Den globala fackföreningsrörelsen har bidragit till att arbetstagare helt enkelt fått bättre villkor. Vid nöt-, kaffe och kakaoproducenten Kenya Nut Company har de anställda, efter framgångsrikt fackligt arbete, numera rätt att vara föräldralediga. Dessutom har bolaget även ett nyskrivet regelverk för hur arbetsgivaren ska hantera sexuella trakasserier.

Det är också positivt att det fackliga utvecklingssamarbetet syns mer och att fackens globala påverkan vad gäller arbetstagares rättigheter ökar. Qatar är ett land där arbetsvillkor och arbetsmiljö ofta är mycket dåliga, särskilt för migrantarbetare, men även i Qatar har det skett förbättringar. Genom de internationella fackliga organisationer vi arbetar med har ett framgångsrikt påverkansarbete bidragit till att arbetsplatsinspektionerna på arenabyggena inför fotbolls-VM 2022 har införts. Det här har börjat ge resultat genom förbättrade villkor för arbetstagarna.

Dessutom har insatserna för att påverka hur bemanningsföretag och så kallade jobbmäklare arbetar med migrantarbetare lett till goda resultat. Qatar har nu också tagit bort regeln i det slavliknande, så kallade Kafala-systemet, om att migrantarbetare måste har tillstånd av sin arbetsgivare för att lämna landet. Vi på Union to Union upplever att intresset för de globala fackliga frågorna ökar, inte minst bland unga. Fler fack i Sverige engagerar sig både i projekt och för att informera om betydelsen av det globala utvecklingssamarbetet.
Trots att utmaningarna är stora lämnar Union to Union 2018 med stark energi inför det kommande året. Vi fortsätter arbetet för att bidra till en mer jämlik, global utveckling med respekt för arbetstagares rättigheter. För att summera 2018 och blicka framåt för ett spännande 2019 vill jag särskilt lyfta följande citat:

”Det verkar alltid omöjligt tills dess att det är gjort.” Nelson Mandela

Med de orden önskar jag er ett riktigt bra avslut på 2018 och ser fram emot att arbeta tillsammans med er under 2019. 

- Sofia Östmark, kanslichef Union to Union

 

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.