Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Anställda på Horizon, ett outsourcingföretag för affärsprocesser, Nairobi, Kenya
Foto: Foto: Sven Torfinn/PANOS PICTURES

Klimatkris, osäkra jobb och pandemi - Kenyas arbetstagare hårt drabbade

2020-10-26

Damaris Muhika, handläggare på den fackliga centralorganisationen COTU-K i Kenya, ser ständigt tecken på hur klimatkrisen påverkar arbetsmiljön.
– Vi befinner oss på framtidens arbetsmarknad redan idag! Covid-19-pandemin har skyndat på utvecklingen.
 

COTU-K är en paraplyorganisation för 47 medlemsförbund som täcker in alla yrkeskategorier i Kenya och som representerar cirka tre miljoner arbetstagare. Enligt Damaris Muhika har facken i Kenya tappat nära 800 000 medlemmar på grund av att människor förlorat sina jobb eller permitterats under pandemin. Hon efterlyser en bättre katastrofberedskap, både på regeringsnivå och inom facken:

– Covid-19 är inte den enda krisen som vi behöver hantera, säger Damaris Muhika och fortsätter:

– Klimatförändringarna har medfört att vi allt oftare drabbas av översvämningar och utdragna torrperioder. Människor förlorar sina hem, försörjningsmöjligheterna och barnen tvingas hoppa av skolan. När facken förlorar medlemmar tappar vi inte bara finansiell styrka, vår röst som samhällsaktör försvagas också.

Organisering ett måste för hållbar utveckling

Kenya har en ung befolkning och arbetslösheten bland unga är hög, även bland universitetsutbildade. Eftersom mängden formella jobb minskar, tvingas många unga ta jobb utan avtal och reglerade arbetsvillkor. 84 procent av landets arbetande befolkning är verksam inom informell sektor och få har tillgång till något slags socialt skyddsnät eller representeras av något fackförbund.

Damaris Muhika anser att det behövs ett starkare samarbete mellan facken, arbetsgivarna och regeringen och att facken måste bli bättre på att organisera människor som försörjer sig inom den informella ekonomin:

– Annars har vi inte möjlighet att skydda de mest utsatta arbetstagarna och återhämtningen blir svårare för oss som land från kriser som pandemin och klimatförändringar. Facken har också svårt att nå ut till arbetstagare inom informell sektor. Ändå har sju förbund lyckats med det, men det behöver bli fler för att vi ska bli relevanta för de mest utsatta arbetstagarna. 

Tekniken ställer nya krav på fackens arbete

Den teknologiska utvecklingen är en annan orsak till att arbetsmarknaden i Kenya förändras och den påverkar alla sektorer och yrkeskategorier. Men enligt Damaris Muhika är organiseringen av uber-taxichaufförer utan formell anställning trots allt en framgång för fackrörelsen. Andra framsteg är att facken nu kan erbjuda kompetensutveckling vid tekniska utbildningscenter för medlemmarna och att informella arbetsmeriter numera kan omsättas i formell certifiering.

– Det ger en värdighet till människor som har fått sina meriter genom informella jobb. När de blir certifierade och får möjlighet att utbilda sig blir de också mer attraktiva på arbetsmarknaden. Det är ett måste, nu när den moderna teknologin medfört att arbetsgivarna efterfrågar helt andra kompetenser än tidigare. 

Internationellt utvecklingssamarbetet avgörande

– Vi behöver stöd från våra internationella utvecklingspartner för att skapa uppmärksamhet för sambandet mellan klimatförändringar, arbetarskydd och inkomstförlust, säger Damaris Muhika och fortsätter:

– Det är också viktigt att medlemmar i facken kan delta aktivt i samtalen om frihandel, eftersom arbetstagarnas rättigheter inte är representerade i dessa avtal i dag.

Läs även Union to Unions nya rapport "Framtidens Arbetsmarknad", där rekommendationen är tydlig: facken är nyckeln till mänskliga rättigheter på den globala arbetsmarknaden. Du hittar rapporten här
 


 

 

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.