Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Foto: Fredrik Hjerling

”Kålle” tvekar inte: Facken nyckeln till en klimatsäker, rättvis framtid

2021-01-13

Karl-Petter Thorwaldsson är övertygad – facken är globala nyckelspelare för lösningen av vår tids stora frågor: klimatkrisen, osäkra jobb, brist på demokrati och ökande klyftor.

– Facket är en fantastisk resurs och kanske den folkrörelse i världen som har förändrat folks liv mest. 
 

Som vice ordförande för världsfacket ITUC är Karl-Petter ”Kålle” Thorwaldsson djupt oroad över den ekonomiska krisen i spåren av covid-19-pandemin. FN:s arbetslivsorgan ILO räknar med 25 procents ökning av den globala arbetslösheten och att hälften av världens arbetstagare drabbas ekonomiskt av pandemins konsekvenser.
Särskilt påtaglig är krisen för kvinnor, unga och lågavlönade.

– Pandemin betyder en social bomb och en nyfattigdom på en skala vi inte har sett tidigare, idag handlar det om en kamp på liv och död för så många människor.  
Världsläget betyder ett starkare behov av facklig organisering och globalt samarbete kollegor emellan.

– Där facken är starka, där har människor och arbetstagare det bättre, det vet vi. Vanligt fackligt arbete är enda sättet för bättre villkor på jobbet.

Egenmakt avgörande fråga

Efter åtta år som ordförande för LO har Karl-Petter ”Kålle” Thorwaldsson sitt huvuduppdrag i ITUC och arbetet för att stärka fackliga rättigheter världen över. ITUC räknar med 200 miljoner fackliga medlemmar i 163 länder, och målet för Karl-Petter Thorwaldsson är det som blivit något av hans huvudparoll: empowerment, på svenska egenmakt.

– Egenmakt handlar om att alla ska kunna leva som de själva vill, att ha makt över sitt liv. Politiskt betyder det jämlikhet, solidaritet och rättvisa och att människor ska ha en rimlig chans från början. 

Panaf en succé

När Karl-Petter Thorwaldsson pratar om fackligt utvecklingssamarbete nämner han gärna Panaf, Panafrikanska studiecirkelprojektet, som stöds av både LO och TCO, i samarbete med Union to Union. 

Genom studiecirklar i fackliga frågor som vikten av kollektivavtal och förhandling, liksom Just Transition och jämställdhet, har facken under 30 år nått hundratusentals arbetstagare, och Karl-Petter Thorwaldsson är entusiastisk:

– Ja, det är det bästa utvecklingsprojektet vi har drivit. Det betyder enormt mycket för organiseringen av fackliga rörelser i Afrika.

För lite fackligt skryt

Att internationellt, fackligt arbete kan ge resultat visar inte minst höstens framgång i Qatar: en ny lag i landet gör att slaverisystemet kafala försvinner och migrantarbetare har därmed rätt att byta jobb utan att arbetsgivaren först har sagt ja.

Svenska Byggnads och det globala facket BWI har satt hårt tryck på Qatar och insatserna har gett uppmärksamhet, vilket är rätt ovanligt:

– Vi är alldeles för dåliga på att berätta för våra medlemmar hur vi jobbar och hur framgångsrika vi är.

Jobb ”så in i helvete”

En av de mest omtalade, fackliga frågorna just nu är Just Transition, alltså arbetet för en rättvis och socialt hållbar klimatomställning. Det handlar om att människor måste ha en lön som går att leva på, liksom inflytande över sin försörjning, för att världen ska klara övergången till en hållbar, fossilfri ekonomi och Agenda 2030.

– Problemet är hur vi ska se till att alla har tillräckliga kunskaper för att kunna möta det nya arbetslivet. Det är tufft. Klasskillnaderna är redan stora mellan dem som är inne i den tekniska utvecklingen och de som står utanför. Rätt kunskap för framtidens jobb, det är den stora frågan.

Samtidigt tror Karl-Petter Thorwaldsson att kraven från arbetstagarna på kortare arbetstid hörs allt högre under de kommande decennierna, över hela världen.

– Vi har samma arbetstid sedan 60-talet och jag tror att allt fler ställer sig frågan ”ska livet verkligen vara så här?”. Vi jobbar ju i dag så in i helvete…
 

Text: Maja Aase

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.