Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Lana Willebrand, verksamhetutvecklare på Union to Union och Ala Tsvirko, Fria facket för metallarbetare i Belarus lämnar i samband med ILO:s arbetskonferens 2023 in namnunderskrifter till Belarus ambassad i Sverige

Lana Willebrand, verksamhetutvecklare på Union to Union och Ala Tsvirko, Fria facket för metallarbetare i Belarus lämnar i samband med ILO:s arbetskonferens 2023 in namnunderskrifter till Belarus ambassad i Sverige. Samtidigt överlämnades det globala uppropet till Belarus FN-representation i Geneve. 

Foto: Union to Union

Historiskt ILO-beslut ökar pressen på Lukasjenko

2023-07-03

På ILOs arbetskonferens i Geneve i juni togs det historiska beslutet att använda artikel 33 mot Belarus för utbredda kränkningar och fängslanden av fackligt aktiva.

FN:s arbetslivsorgan ILO tog beslutet efter att Belarus president Alexandr Lukasjenka i två decennier ignorerat ILO:s rekommendationer samtidigt som förtrycket eskalerat efter massprotesterna mot det riggade valet 2020 och det ryska kriget mot Ukraina. Fackligt aktiva i Belarus har arresterats på löpande band och 41 fackliga ledare har dömts till upp till 15 års fängelse anklagade för "extremism" och "terrorism", anklagelser som saknar grund i verkligheten.

Belarus hör till världens värsta länder för arbetstagare enligt världsfacket ITUC:s Global Rights Index 2023. Alla oberoende fackföreningar är förbjudna och det enda sättet för fackligt aktiva att komma undan arresteringar och fängelsestraff är att fly landet.

En av dem är Maksim Paznjakou, ordförande för BNP, den belarusiska oberoende fackföreningen.

- Det som triggade regimen till att totalt förstöra alla oberoende fack i Belarus var förmodligen vår antikrigsposition, som vi uttryckte dagen efter starten av Rysslands militära aggression mot Ukraina, säger Maksim Paznjakou som befinner sig i exil i Bremen i Tyskland.

ILO beslut öppnar för hårdare åtgärder

Artikel 33 innebär att ILO vidtar åtgärder mot ett medlemsland som inte följt ILO:s rekommendationer. Det användes för första gången år 2000 mot Myanmar för tvångsarbete gällande ILOs konventioner nr 87 (föreningsfrihet och organisationsrätt) samt nr 98 (rätten att organisera och förhandla kollektivt). Detta är andra gången instrumentet används i ILO:s hundraåriga historia vilket ger nationella regeringar grunden för att införa stränga sanktionerna på nationell nivå.

I nästa steg handlar det om att ta fram konkreta åtgärder mot Belarus på nationell nivå. Regeringar, arbetsgivare och fackföreningar kan nu, i samråd med belarusiska fackföreningarna i exil, genomföra exempelvis bojkotter, blockader och sanktioner. Ala Tsvirko, medlem i Fria facket för metallarbetare i Belarus, hör till dem som flydde undan förföljelserna till Sverige.

- Innan ILO-konferensen ens har hunnit avslutats och resolutionen antagits, arresterades ytterligare flera fackliga aktivister i Belarus och dömdes till olika former av frihetsinskränkningar. Tusentals människor förföljs dagligen i Belarus, både genom ogrundade frihetsberövanden och genom förbudet av alla former av fria samlingar, oberoende organisationer och utbyte av information, säger Ala Tsvirko.

I ILO:s resolutionen uppmanas de belarusiska myndigheterna att släppa alla arresterade och fängslade fackliga medlemmar och ledare.

Jag hoppas att ILO-processen kommer att öka det diplomatiska trycket på Belarus och tvinga regimen att frisläppa alla fackliga aktivister och alla politiska fångar så snart som möjligt, tillägger Ala Tsvirko som menar att det är viktigt att Sverige och andra länder, främst i EU, skapar frizoner för förföljda fackföreningsmedlemmar och erkänner dem som politiska flyktingar.

Av: Anna Kakuli

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.