Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Förtroendevalda från IKEA tillsammans med Karin Jungerhem, Marie Kihlberg-Nelving på Unionen samt Neil Andersson från UNI Global Union.

Handels riktar strålkastarna mot det internationella samarbetet

2017-09-04

Handelsanställdas förbund har under lång tid jobbat med globala utvecklingsprojekt och understrukit hur viktigt det är att jobba internationellt med fackliga frågor. Intresset från unga medlemmar är stort och i höst gör Handels en ny satsning, för att sätta sitt engagemang i fokus. Målet är att sprida kunskap och erfarenheter och visa hur förhållanden i världen påverkar arbetstagare i Sverige. 

- Det har alltid varit viktigt för våra medlemmar att visa global solidaritet. En viktig del av Handels verksamhet är att samarbeta globalt, för att utveckla den fackliga strukturen både nationellt och internationellt, säger Karin Jungerhem, internationell ombudsman på Handelsanställdas förbund.

Handels har bland annat inrättat ett forum med ett internationellt kontaktombud i varje avdelningsstyrelse, som ska fungera som en länk mellan de internationellt ansvariga i förbundet och medlemmarna.

- Genom att skapa internationella kontaktombud kan vi snabbare och mer effektivt ta in vad medlemmar har för behov, när det kommer till det internationella perspektivet, och internt kunna förse varandra med kunskap och erfarenheter.

Förutom lokala kontaktombud har Handels även planerat att starta en seminarieserie, som ska behandla internationella frågor. Ett initiativ som springer ur tidigare seminarium i våras.

- Vi hade en utbildning med ett internationellt tema i maj i år, vilket skapade ett stort intresse, och därför har vi nu planerat att göra en seminarieserie som ska behandla problematik i handelssektorn internationellt.

I en ungdomsbarometer som förbundet nyligen låtit göra framkom att det internationella intresset är stort bland Handels unga medlemmar. En orsak kan vara att globalisering och utveckling har gjort världen till en liten plats där arbetstagare från olika länder har kommit närmare varandra.

- Arbetsmarknaden inom handelssektorn har påverkats mycket av globaliseringen. Textilindustrier har flyttat utomlands och företag har expanderat ut över Sveriges gränser. Det är viktigt att lyfta fram att förhållanden på andra platser i världen i allra högsta grad påverkar svensk arbetsmarknad och svenska arbetstagares förhållanden, förklarar Karin Jungerhem.

I nuläget bedriver förbundet flera fackliga utvecklingsprojekt med systerförbund runtom i världen. Projekten görs bland annat i samarbete med fackförbundet Unionen, och med stöd av Union to Union.

I projekten jobbar de mycket med utbildningar i kollektivavtalsförhandling och att säkerställa de fackliga rättigheterna inom handelssektorn. Som resultat har de bland annat lyckats bilda en global allians för fackligt anslutna H&M-arbetstagare över hela världen och en fungerande dialog med företagets ledning.

- Till kommande ansökan har vi bland annat sökt anslag för ett omfattande projekt, som ska jobba med det nya fenomenet inom handelssektorn, så kallat ”fast fashion” eller på svenska ”snabbt mode”. Det handlar om de modeföretag som erbjuder nya varor varje vecka, nya modeller och färger efter dagens efterfrågan: fort in fort ut. Ett arbetssätt som medför mycket övertid och tuffa arbetsvillkor för både butiksanställda och producenter.

Handels har dessutom sökt informationsbidrag genom Union to Union.

- Genom att ta fram material om det internationella arbetet kan vi förse alla intresserade med efterfrågad information. Förhoppningsvis kan vi också engagera nya personer i facket och öka intresset för det globala fackliga samarbetet, avslutar Karin Jungerhem.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.