Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Porträttbild på Catarina Silveira
Catarina Silveira, rådgivare inom Just Transition hos Union to Union.
Foto: Foto: Susanne Hedberg

Globalt fackligt engagemang på klimatmötet COP26

2021-10-28

För att se till att arbetstagarnas röster blir hörda under FN:s klimatmöte i Glasgow, är fackförbund från hela världen på plats. Det handlar om att COP26:s beslut måste respektera de mänskliga rättigheterna och att klimatarbetet sker med målet en Just Transition, en rättvis omställning.

Mellan den 31 oktober och 12 november samlas världens stater i Glasgow i Skottland för att diskutera och förhandla om hur vi ska bekämpa klimatförändringarna. Eftersom arbetstagare runt om i världen drabbas av klimatförändringarna är fackförbund, liksom globala fack och världsfacket ITUC, självklart viktiga aktörer under COP26.

Vi vet idag att de som bär minst ansvar för klimatförändringarna är de som drabbas hårdast. Den ekonomiska, humanitära och sociala påverkan är mest märkbar främst förde fattigaste och mest utsatta.

– Under klimatmötet hoppas jag att industrialiserade länder tar på sig ledartröjan och tar ansvar för sin klimatskuld utifrån principen ”Common But Differentiated Responsibility”, säger Catarina Silveira, rådgivare inom Just Transition hos Union to Union.

Principen ”Common But Differentiated Responsibility” är en av huvudprinciperna i klimatkonventionen UNFCC. Tanken är att alla länder har ett delat ansvar att göra något åt klimatförändringarna, men att ansvaret är olika stort.

Rättvis finansiering

Under mötet skulle detta kunna resultera i beslut gällande klimatfinanseringen och själva strukturen för hur klimatåtgärderna ska bekostas, berättar Catarina Silveira.

– Klimatfinansering och klimatfonder behöver vara rättvisa och inkluderande. Klimatfinansering kan inte bara handla om att minska utsläppen. Det måste även handla om att investera i människor, involvera och förankra projekt med aktörer lokalt och nya modeller för konsumtion och produktion.

Världsfacket ITUC är på plats under klimatmötet i Glasgow, eftersom klimatförändringarna påverkar våra arbeten i mycket stor utsträckning och en rättvis klimatomställning är nödvändig. Nya former av arbetstillfällen kommer att skapas – men många försvinner också eller måste förändras. Facken behövs för att säkerställa att de jobb som skapas har schysta arbetsvillkor och att de arbetstagare som förlorar sina jobb inte lämnas utanför. Det behövs kraftfulla och systematiska åtgärder, bland annat socialförsäkringar, aktiv arbetsmarknadspolitik och kompetensutveckling.

Just Transition utgångspunkt

ITUC satsar särskilt på fyra frågor under COP26. Det handlar om att klimatambitionerna ska ske tillsammans med en Just Transition, en rättvis klimatomställning. Besluten som tas måste också respektera arbetstagarnas mänskliga rättigheter. Klimatfinansieringen måste räcka till för att utsläppen ska kunna minska i länder med utbredd fattigdom och att de åtaganden som tas för industrin ska kombineras med en investeringsplan, som ger stöd för en koldioxidneutral ekonomi. Läs mer på ITUC:s hemsida.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.