Hoppa till huvudinnehåll
Bild

Fem frågor om Sidas översyn av palestinabiståndet

2024-02-26

Den svenska biståndsmyndigheten Sida har gjort en översyn av svenskt utvecklingsbistånd till Palestina. Här kan du läsa mer om vad den handlar om.

Vad har hänt?

Efter Hamas terrorattack i Israel 7 oktober 2023 pausade svenska regeringen biståndet till Palestina. Union to Unions finansiering av tre projekt för journalister, hälsovårdare och transportarbetare i Palestina stoppades när biståndet frös.  Sida har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av palestinabiståndet och resultatet presenterades 15 februari.

Vad visade översynen av palestinabiståndet?

Översynen visar att inget svenskt stöd gått till terroriststämplade organisationer, som exempelvis Hamas, på EU:s sanktionslista. Rapporten visar också att det finns utrymme för förbättring av kontrollsystemen hos flera organisationerna med biståndsinsatser i Palestina.

Union to Union får en anmärkning i Sidas översyn, varför?

Vi får i rapporten en anmärkning om att våra avtal med partners i Palestina till en början inte innehöll krav på screening mot EU:s sanktionslista. Sedan december 2023 har dock Union to Union rutiner på plats för att stämma av våra partners mot EU:s sanktionslista. I samband med att översynen gjordes av Sida var inte rutinen för screening mot EU:s sanktionslista fullt implementerad, vilket den är nu.

Vad handlar den här kontrollen om?

Vi kontrollerar partners när vi tecknar avtal med dem, regelbundet under pågående verksamhet samt i den årliga revisionen som görs av oberoende revisorer. Våra revisionsinstruktioner uppdateras löpande utifrån de krav som ställs från biståndsmyndigheten Sida och vi har gått ut med instruktioner till partners med krav på kontroller mot EU:s förteckningar över personer, grupper eller organisationer som bedöms vara terrororganisationer.

Vad händer nu?

Vi har inga besked om det pausade biståndet i Palestina kommer att återupptas utan väntar in regeringens beslut i frågan.

Dessa projekt stödjer Union to Unions i Palestina

Finansieringen till Palestina uppgick 2022 totalt till 400 000 kronor. Union to Union finansierar tre projekt som berör fackföreningar i Palestina:

  • Ett projekt med den globala federationen ITF och General Union for Transport Workers. Genom projektet har medlemmar i fackförbund inom transportsektorn i Palestina stärkt sina kunskaper i förhandlingsteknik, rättighetsarbete och insatser för att öka representationen av kvinnor och unga.
  • Ett globalt projekt med det globala journalistfacket IFJ:s som innefattar Palestinian Journalist Syndicate. Genom detta projekt, som genomförs i 16 länder, har palestinska journalister fått stöd att stå upp för pressfrihet och demokrati.
  • Ett regionalt jämställdhetsprojekt för MENA med den globala federationen PSI:s når 36 medlemsförbund i 8 länder, varav fyra är palestinska förbund: Public Services Trade Union in Gaza and West Bank and General Trade Union for Health Workers in Gaza and West Bank and the Palestinian Municipalities Union.

Fakta: Avtalsvillkor om screening

Union to Union är en så kallad strategisk partnerorganisation till Sida. När ett nytt 5-årsavtal tecknads med Sida 2023 följde nya avtalsvillkor, som kravet på att screena partners mot EU:s sanktionslista. Union to Unionen har implementerat det nya villkoret under 2023.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.