Hoppa till huvudinnehåll
Bild

Facket har central roll på FN-möte om hållbar utveckling

2019-07-09

Under två veckor i juli följer världens länder upp hur pass väl genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling går på det så kallade HLPF, FN:s årliga högnivåmöte för hållbar utveckling. I år är ett extra viktigt år för fackföreningsrörelsen att delta: mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, ska följas upp. Union to Unions Ruben Wågman som ska medverka på forumet i New York ger oss en guidning.

Fem frågor till Ruben Wågman, Påverkans- och policyhandläggare på Union to Union, som åker till New York för att delta i FN:s högnivåmöte för hållbar utveckling, HLPF:

Vad är de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 för något?

Man skulle kunna säga att det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Det var 2015 som FN:s 193 medlemsländer kom överens om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Målet är att innan år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen.

Till skillnad från många tidigare utvecklingsmål, så som tillexempel milleniemålen som fokuserade på utvecklingsländer, så gäller Agenda 2030 alla FN:s medlemsländer. Det betyder att aktörer i Sverige måste jobba för att målen ska uppnås både i Sverige såväl som i våra utvecklingssamarbeten och företagsrelationer globalt.

 

Vilket mål är viktigast för fackföreningsrörelsen?

Mål 8! Det handlar om att ”verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla” – alltså precis vad facket sysslar med!  Att det finns fria och starka fack runt om i världen är helt avgörande för att världen ska lyckas uppnå det målet. Samtidigt vet vi att fackliga rättigheter inte är någon självklarhet och Global Rights Index visar att arbetstagare riskerar utsättas för våld, hot och uppsägningar när de engagerar sig fackligt.

Som de svenska fackens bistånds- och solidaritetsorganisation med samarbetsprojekt i nära 100 låg-och medelinkomstländer, ser vi att situationen i världen nu är så pass allvarlig att fler aktörer behöver markera vikten av en stark, global fackföreningsrörelse. Människor kan bara förbättra sina villkor och uppnå riktiga levnadslöner när de får möjlighet att samarbeta och organisera sig.

Andra mål där facket har en viktig roll att fylla är mål 1 (ingen fattigdom), mål 5 (jämställdhet), mål 10 (minskad ojämlikhet), mål 13 (bekämpa klimatförändringarna) och mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen). I alla dessa mål har facket en viktig roll att spela. Samtidigt ska man komma ihåg att alla 17 mål är lika viktiga och dessutom beroende av varandra. Även om facket är en extra viktig aktör i vissa mål så bör vi hela tiden ha koll på de andra målen samtidigt, och se upp så vi genom vårt handlande inte försämrar förutsättningen för något annat mål eller om vi kanske kan bidra till något mål som vi inte väntat oss.

 

Den 9 – 18 juli genomförs det så kallade HLPF. Vad är det för något och vad kommer Union to Union göra där?

HLPF står för High Level Political Forum och är FN:s högnivåforum för hållbar utveckling. I detta forum följs Agenda 2030 upp på global nivå varje år. Under första veckan diskuteras några av målen på djupet. I år kommer mål 4 (god utbildning), 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 10 (minskad ojämlikhet), 13 (klimat), 16 (fred och hållbara institutioner) och 17 (partnerskap) diskuteras.

I och med att mål 8 och flera andra av fackens prioriterade mål ska diskuteras så är Union to Union medbjudna att delta under forumet. Vi är del av världsfacket ITUC:s delegation och har dessutom finansierat deltagandet för en facklig deltagare från Senegal och en från Filippinerna, ett av världens värsta länder för arbetstagare och fackligt aktiva. Det är viktigt att dessa röster hörs och är representerade i dessa högnivåforum.

Att facken och civilsamhället inkluderas i dialog med regeringar är oerhört viktigt. Dess röster för fram perspektiv och synpunkter på internationellt utvecklingssamarbete som många gånger annars inte skulle komma till tals. Att just Union to Union är med och bidrar förstärker det faktum att facket är en viktig utvecklingsaktör.

 

Vad kommer Union to Union driva för frågor? 

Tillsammans med de andra personerna i ITUC-delegationen kommer vi genom samtal, möten och seminarier driva på för de rekommendationer som fackföreningsrörelsen står bakom. Man kan läsa alla rekommendationer här, men sammanfattningsvis så handlar det om att få länder och företag att respektera fackliga rättigheter, skapa inkluderande arbetsmarknadspolicyer, verka för levnadslöner, jämställdhet i arbetslivet, skapa sociala trygghetssystem och inkludera facken i omställningen till gröna och schysta jobb. Från Union to Union kan vi bidra med kunskap om många goda exempel från de projekt som de svenska fackförbunden gör i samarbete med globala fack och partners i låg och medelinkomstländer runt om i världen.

 

Kan man göra något här i Sverige för att bidra?

Ja, absolut! För det första ska man vara med i facket – då bidrar man automatiskt till mål 8 både i Sverige och i världen.

Sen kan man delta i kampanjen #TimeFor8 som världsfacket ITUC driver. Det handlar om att sätta fokus på Agenda 2030, vikten av mål 8 och hur viktigt det är att vara med i facket för att bidra till att målet om anständiga arbetsvillkor uppfylls. Faktum är att bara hälften av alla svenskar har hört talas om de globala målen. För att alla svenskar ska kunna vara med och bidra, så måste vi även känna till målen. Facken har 3,4 miljoner medlemmar i Sverige och därmed en enorm potential att bidra till ökad kunskap och genomförande om vi hjälps åt.

På längre sikt kan den som är fackligt aktiv också fundera på hur man skulle kunna påverka sin arbetsplats att bidra till de globala målen för hållbar utveckling. En undersökning som FN-förbundet gjort 2018 visar att bara hälften av alla företagsledningar och hållbarhetsansvariga kände till Agenda 2030, och målet om anständiga arbetsvillkor kommer nästan längst ner på listan över välkända mål. En bra början kan därför vara att ställa frågan till sin arbetsgivare om, och hur, de arbetar mot de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, inte minst för mål 8. Det kan sätta igång ett viktigt arbete!

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.