Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild: Facklig demokrati på CUT Colombias kongress. Text: #FacketGörDemokrati
Facklig demokrati på CUT Colombias kongress.
Foto: Lina Karlsson

Fackens utvecklingssamarbete gör demokrati!

2019-05-22

Union to Union driver tillsammans med de svenska fackförbunden ett hundratal fackliga utvecklingsprojekt i lika många länder. I stort sett alla projekt kan beskrivas som att de bidrar till demokrati på olika sätt, eftersom det i grunden handlar om att stärka arbetstagarnas röster och öka deras inflytande på olika sätt. Det är ekonomisk demokrati. Vi förklarar i fem punkter.

1. Projekten leder till ökat inflytande för arbetstagare

Att till exempel stärka fackliga kollegor i ett annat land att lära sig/bli bättre på att förhandla kollektivt på arbetsplatsen, det är att stärka demokratin. Kollektivavtalet och andra fackliga förhandlingar ger arbetstagare inflytande i beslut som rör deras liv.
 

2. Projekten leder till ökad egenmakt

I många fackliga samarbetsprojekt vittnar deltagare i till exempel fackliga utbildningar och möten om ökad egenmakt (empowerment). Det handlar alltså om att arbetstagare har möjlighet att ta makten över sin egen situation, sina arbetsuppgifter etc. För att ta sig an fackliga förtroendeuppdrag och representera sina kollegor krävs såväl kunskap och självkänsla, något som kan byggas upp genom projektaktiviteter.

3. Projekten leder till mer demokratiska fack

Att fackligt medlemskap faktiskt leder till ökat inflytande på arbetsplatsen utgår dock från att det är fria och demokratiska fackföreningar där medlemmarna har möjlighet att välja sina representanter. Union to Union och de svenska förbunden samarbetar med fack som räknas som fria och demokratiska. De allra flesta samarbetspartners är del av ett globalt fack som samlar fria och demokratiska fack inom samma bransch, från alla delar av världen. De flesta av utvecklingsprojekten görs i samarbete med de globala facken. Även om de fack som vi samarbetar med har en demokratisk struktur och demokratiska val så kan vissa fack ändå ha demokratiska utmaningar. I sådana fall kan utvecklingsprojekten handla om att stötta fackförbunden att utvecklas till att bli ännu mer demokratiska. Det kan till exempel finnas traditioner och informella strukturer som gör att facken inte blir representativa för sina medlemmar. Ett exempel kan vara att mindre andel kvinnor sitter på ledarpositioner i facken än andelen kvinnor som är medlemmar i facket. Därför finns projekt som försöker förändra detta och skapa mer representativa, moderna och demokratiska fack. 
 

4. Projekten leder till stärkt social dialog

Projekten kan också handla om att stärka facken i sin kapacitet att delta i social dialog i frågor som har betydelse för hela landets utveckling, där arbetstagares rättigheter måste respekteras. Det innebär att de ”tre parterna”; arbetsgivare, fackförbund och regering, hittar sätt att samarbeta och förhandla för att komma överens på ett fredligt sätt. När alla berörda parter haft möjlighet till inflytande skapar det lösningar som håller över tid. Det är en viktig demokratisk process.

5. I det globala samarbetet står facken upp för demokratin i andra länder

Slutligen. Många svenska fackförbund står upp för demokratin i andra länder genom olika typer av påverkansarbete och genom att delta i solidaritetsaktioner för fackliga kollegor vars rättigheter kränkts. Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter och genom att försvara de fackliga rättigheterna skapar vi demokrati.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.