Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Global Rights Index 2023 - 10 sämsta länderna

Världens tio sämsta länder för arbetstagare enligt rapporten Global Rights Index 2023: Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypten, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Tunisien, Filippinerna och Turkiet.

Foto: Union to Union

Dystert decennium för rättigheter i arbetslivet

2023-06-21

När världsfacket ITUC för tionde gången presenterar Global Rights Index syns ingen förbättring globalt för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Arbetstagare utsattes för våld i 44 länder och fackligt aktiva dödades i 8 länder.

– Det är en skrämmande statistik vi ser i årets rättighetsindex där rapporten visar att arbetstagare som försöker förbättra villkoren på jobbet, eller engagerar sig fackligt, ofta gör det med livet som insats, säger Maria Nyberg, generalsekreterare på Union to Union.

Totalt har 149 länder granskats och betygssätts utifrån 97 kriterier, med utgångspunkt från rättspraxis och FN-organet ILO:s konventioner. Årets rapport visar att arbetstagare utsattes för våld i 44 länder, fackligt aktiva dödades i 8 länder och arbetstagare greps eller häktades i 69 länder. Totalt skedde 19 mord samt 86 dödsfall i samband med strejker och protester.

Den globala situationen för mänskliga rättigheter i arbetslivet är orimlig när arbetstagare mördas och utsättas för våld i fyra av tio länder på grund av sitt fackliga engagemang, säger Maria Nyberg, generalsekreterare på Union to Union.

Tio sämsta länderna för arbetare

Rapporten listar världens tio sämsta länder för arbetstagare: Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypten, Eswatini (tidigare Swaziland), Guatemala, Myanmar, Tunisien, Filippinerna och Turkiet.

Ecuador och Tunisien är nykomlingar på fackets bottenlista.

I Belarus har repressionen mot fackföreningar under senare år trappats upp och 2022 likviderades alla oberoende fackföreningar av den belarusiska presidenten Aleksandr Lukasjenkos regim. Sedan Lukasjenkos regim systematiskt fängslat fackliga ledare, löst upp fackföreningar och förbjudit demonstrationer tog FN:s arbetslivsorgan ILO i juni 2023 det historiska beslutet att använda artikel 33 mot Belaus för utbredda kränkningar och fängslanden av otaliga fackligt aktiva.

– Det som triggade regimen att totalt förstöra alla oberoende fackförbund var förmodligen vår anitkrigpostition. Vi tog ställning och uttryckte vårt motstånd mot kriget dagen efter Rysslands militära aggression mot Ukraina, säger Maksim Paznjakou tillförordnad ordförande för Belarusiska kongressen för demokratiska fackföreningar BKDP och ordförande av BNP, den belarusiska oberoende fackföreningen.

En oroande trend kopplat till arbetstagares rättigheter i ett av de sämsta länderna – Bangladesh - är den bangladeshiska regeringens expansion av frihandelszoner för utländska företag. Det menar Arunduty Rani, tidigare handläggare för Union to Union i Bangladesh med lång erfarenhet av fackliga utvecklingsprojekt i landet.

– Det finns inte möjlighet att bilda fria fackföreningar på fabrikerna i dessa zoner eftersom de är undantagna från de lagar som gäller i övriga landet. Bakom grindarna till dessa zoner existerar inga fria fackföreningar, säger Arunduty Rani som arbetar för förbättrade arbetsvillkor inom textilindustrin och har god insyn i frihandelszonerna.

Inflationen slår hårt mot arbetare

Den värsta uppgången av levnadskostnader på årtionden har påverkat arbetare globalt och krävt ett akut behov av åtgärder från fackföreningar. Samtidigt visar rapporten att 77 procent av länderna förbjöd arbetstagare att gå med i facket, 87 procent av länderna har inskränkt strejkrätten och 42 procent av länderna begränsade yttrande- och organisationsfriheten. Det är en dyster summering av det senaste decenniet och årets rapport listar aktuella fall där företag och regeringar kränkt arbetstagares mänskliga rättigheter.

Vi ser att regeringar är likgiltiga inför effekterna av hur den kraftiga inflationen slår mot arbetande människor, säger Maria Nyberg, generalsekreterare på Union to Union.

Hotet mot demokratin ökar

Den negativa globala utvecklingen för mänskliga rättigheter i arbetslivet går hand i hand med demokratins tillbakagång enligt rapporten. Årets granskning visar att 42 procent av länderna begränsar yttrande- och organisationsfriheten vilket är en kraftig ökning sedan den första mätningen 2014 då 26 procent av länderna inte respekterade yttrande- och organisationsfriheten.

– Det blir en dyster summering av det senaste decenniet. Den globala situationen för mänskliga rättigheter i arbetslivet är alarmerandet när fyra av tio länder i studien begränsar yttrande- och organisationsfriheten för arbetstagare, enligt Maria Nyberg.

IKEA på svarTA listan

Rapporten pekar också ut en mängd företag och koncerner inblandade i fall där arbetstagarnas rättigheter kränkts, är kopplade till en kränkning eller där företagen brustit i sitt ansvar. Många med komplexa leverantörskedjor, andra med så kallade gigjobb kopplade till digitala plattformar och flyktiga anställningsformer. Några av de företag som pekas ut i granskningen är Ikea, Ryanair, Uber, Apple och Amazon.

Union to Union är medfinansiär till Global Rights Index som bidrar med ett löpande kunskapsunderlag till svenska ambassader i låg- och medelinkomstländer samt företag för att ta informerade beslut kopplade till riskländer.

– Behovet av en biståndsaktör som stärker fackens globala arbete är viktigare än någonsin. När människor som lever i fattigdom och förtryck organiserar sig kan de förbättra sina arbets- och levandvillkor och samtidigt stärka demokratin, säger Maria Nyberg.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.