Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ruben Wågman och Lana Willebrand fikar Fairtrade varje dag på Union to Union.

Du kan se till att din arbetsplats blir "Fairtrade på jobbet"!

2018-06-27

Union to Union väljer att göra skillnad för bättre arbetsvillkor, inte bara i vår verksamhet, men även i fikarummet. I december blev Union to Union registrerade som Fairtrade på jobbet och uppmanar nu alla fackliga medlemmar att föreslå för sina arbetsgivare att göra samma sak.

– Som del av den fackliga rörelsen handlar det om att leva som vi lär. Att välja Fairtrade när vi handlar varor till arbetsplatsen har länge varit självklart för oss. Att registrera Union to Union som Fairtrade på jobbet var ett naturligt andra steg. När vi på det här viset visar upp att vi väljer Fairtrade, kan det inspirera andra att göra detsamma, säger Kristina Henschen, chef på Union to Union.

Att stötta facklig organisering i länder med utbredd fattigdom är hjärtat i Union to Unions verksamhet. Tillsammans med de svenska fackförbunden stöttar vi ett hundratal utvecklingsprojekt som stärker facklig organisering i ungefär lika många länder. Samtidigt vet vi att fackliga rättigheter fortfarande inte respekteras i många av de länder där varorna vi dagligen konsumerar på arbetsplatsen, så som kaffe och te, produceras.

Fairtrade jobbar för organisationsfrihet

– Att välja Fairtrade är ett enkelt sätt att försäkra sig om att någon granskar att facklig organisering respekteras på arbetsplatserna som producerar våra fika-varor, säger Kristina Henschen.

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. För anställda på till exempel banan-, ros- och teplantager handlar kriterierna bland annat om att ha rätt till något så grundläggande som anställningsavtal, men även till övertidsersättning och föräldraledighet, att få göra sin röst hörd och kunna organisera sig fackligt. En hållbar konsumtion är också något som världen har enats om att säkerställa genom de globala målen som kallas Agenda 2030.


Kristina Henschen, chef på Union to Union, visar upp vårt Fairtrade på Jobbet diplom.

Gör skillnad på din arbetsplats

För att registrera en arbetsplats som Fairtrade på jobbet krävs det som minimum att den har Fairtrade-märkt kaffe, te och socker* och att man aktivt ser över möjligheterna att inkludera fler Fairtrade-produkter så som chokladdryck eller bananer i fruktkorgen. Själva registreringen fixas genom ett formulär på Fairtrades hemsida. Arbetsplatsen erhåller ett diplom att sätta upp på väggen och kommer med på Fairtrades lista över dem som tar ansvar i fikarummet och skapar möjlighet till förändring.

Att föreslå att din arbetsplats ska registrera sig för Fairtrade på jobbet är ett enkelt och konkret sätt att engagera sig för fackliga rättigheter internationellt.

– Tänk vilken skillnad vi skulle kunna göra om alla fackliga medlemmar fick sina arbetsgivare att bli Fairtrade på jobbet, säger Kristina Henschen hoppfullt, och tipsar:

– Lyft frågan i din fackklubb och lägg fram förslaget för arbetsgivaren tillsammans. De flesta vill göra gott, men de kan behöva en knuff i rätt riktning. Då kan du som facklig medlem vara den som ser till att det händer.

*Har ni inte socker på arbetsplatsen, eller i andra undantagsfall, välj en annan produkt som ni alltid har. 

Ellias Walekhwa. Foto Ola Höiden, Fairtrade

 
 
Facklig organisering största fördelen med Fairtrade säger Ellias

Vid Naivasjön i Kenya ligger rosplantagen Oserian. I samtal med de anställda är det tydligt att Fairtrade-certifieringen gjort skillnad.

Ellias Walekhwa berättar att han och de andra fackliga företrädarna lyckats förhandla upp lönerna till dubbelt så höga som den lagstadgade minimilönen i landet. Detta gör en enorm skillnad för de anställdas levnadsstandard och möjlighet att försörja sin familj.

Fackklubben på Oserian samarbetar med fackliga representanter på andra rosplantage för att bli ännu starkare tillsammans och sprida förhandlingsframgången vidare.

Läs mer...

 

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.