Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Tillsammans med 18 andra organisationer inom civilsamhället skriver Union to Union på sajten Altinget om att regeringens demokratisatsning måste växla upp tempot.
Foto: Concord Sverige

Debatt: Utrikespolitiken behöver ett starkare fokus

2021-10-20

Det är krisläge för demokratin i världen. För femtonde året i rad går den demokratiska utvecklingen bakåt globalt. Civilsamhällets utrymme stryps. Regeringens demokratisatsning måste stärkas med mer av både handling och resurser. Det skriver 19 civilsamhällesorganisationer på sajten altinget.se inför konferensen Stockholm International Democracy Talks nästa vecka. 

Auktoritära krafter och makthavare som vill göra det svårare för civilsamhällets aktörer att verka självständigt och driva förändring vinner mark. Människor som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och miljö får svårare att organisera sig. Deras verksamhet kriminaliseras, de hotas, misstänkliggörs och fängslas. En del får betala med sitt liv. Enligt organisationen Front Line Defenders mördades 331 aktivister under förra året. En majoritet av dem var miljöförsvarare.

Oliktänkande tystas

När handlingsutrymmet för civilsamhället stryps drabbar det framförallt människor som redan lever under förtryck och diskriminering. Det innebär bland annat att allvarliga konsekvenser för kampen för kvinnors och HBTQI-personers rättigheter.

Auktoritära regimer har använt pandemin som förevändning för att oproportionerligt och utan tidsbegränsningar ytterligare begränsa civilsamhällets utrymme. Bland annat beskriver Amnesty International i sin årsrapport hur många regeringar tystat oliktänkande med pandemin som förevändning. Världsfacket ITUC har rapporterat om hur arbetsgivare i flera länder passat på att göra sig av med fackligt aktiva arbetstagare under pandemins ekonomiska kris. Enligt Internationella IDEA har över tre fjärdedelar av världens alla länder infört restriktioner för religionsutövning under pandemin. 

Krävs starkt politiskt stöd

Vi 19 svenska organisationer märker dagligen av den negativa utvecklingens konsekvenser i våra egna verksamheter och i kontakten med våra partnerorganisationer. De arbetar, trots ovan beskrivna utmaningar, oförtrutet med att förändra och förbättra våra samhällen, både lokalt och globalt. Vi känner hopp om att trenden ska kunna vändas. Men vi behöver ett starkt politiskt stöd. Det är bra att förståelsen för frågan ökar och att Sverige har lanserat en demokratisatsning med ambitionen att arbeta mer effektivt och innovativt för demokratisk utveckling. 

Med vetskapen om det akuta läget behöver regeringen göra större ansträngningar för att demokratisatsningen ska ha önskad effekt framåt. Den behöver bli mer synlig och genomsyra hela utrikespolitiken för att få ordentligt genomslag. Två förutsättningar för det är att det finns en handlingsplan och anpassad finansiering.

Strategiskt helhetsgrepp saknas 

Ett av satsningens ”flaggskepp” har varit de demokratidialoger som genomförts på ett antal svenska ambassader runt om i världen. Dess syfte har varit att belysa demokratins tillstånd globalt och lokalt samt skapa engagemang i samtal om demokrati. Detta är välkommet. Vi upplever dock att det saknas ett strategiskt helhetsgrepp om var, hur och med vem dialogerna ska ske. Det saknas också nödvändig finansiering för att säkerställa det lokala civilsamhällets deltagande. Något så enkelt som att betala en bussbiljett till den svenska ambassaden kan vara avgörande för deltagande från just de personer och organisationer som demokratisatsningen syftar till att stötta. Sverige måste våga utmana även i länder där ambassaderna har ett tydligt exportfrämjande mandat och där hot mot demokratiförsvarare kommer från företagsintressen.

Hög tid att växla upp tempot

Vi anser att den svenska regeringen bör:

• Utveckla en offentlig handlingsplan för demokratisatsningen. Det skulle ge ökad transparens och möjliggöra granskning av satsningens måluppfyllelse.  

• I handlingsplanen klargöra hur demokratisatsningen ska stödja andra politiska prioriteringar, som den feministiska utrikespolitiken. Det behövs tydliga riktlinjer kring samstämmighet och målkonflikter, exempelvis vad gäller vapenexporten, för att undvika att de motverkar satsningen på demokrati.

• Finansiera demokratisatsningen med utgångspunkt i civilsamhällets särskilda behov och förutsättningar.

Det är hög tid att växla upp tempot. I ljuset av den negativa globala utvecklingen för demokratin och det civila samhällets krympande utrymme behöver vi vara många goda krafter som drar åt samma håll. Regeringens demokratisatsning är ett positivt initiativ. Låt oss göra den så kraftfull som möjligt så den bidrar till verklig positiv förändring här och nu och på sikt.


Underskrifter, samordnade av CONCORD Sverige:

1.    Jennifer Vidmo, generalsekreterare, ActionAid Sverige
2.    Louise Lindfors, generalsekreterare, Afrikagrupperna
3.    Anders L. Pettersson, executive director Civil Rights Defenders 
4.    Ulrika Strand, generalsekreterare, Fonden för mänskliga rättigheter
5.    Malin Nilsson, generalsekreterare, IKFF 
6.    Martin Nihlgård, generalsekreterare, IM
7.    Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen
8.    Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna 
9.    Rosaline Marbinah, ordförande, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
10.    Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
11.    Henrik Carlborg, ordförande, Palestinagrupperna
12.    Deidre Palacios, förbundsordförande, RFSL
13.    Ole von Uexkull, executive director, Right Livelihood Foundation
14.    Lotta Sundelin, verksamhetsledare, Svalorna Indien Bangladesh
15.    Klas Sellström, verksamhetsledare, Svalorna Latinamerika
16.    Annelie Börjesson, ordförande, Svenska FN-förbundet
17.    Alice Blondel, Director, Swedwatch 
18.    Lennart Reinius, t.f. kanslichef, Union to Union
19.    Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect 
 

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.