Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Catarina Silveira, ansvarig för Just Transition och utveckling av nya projekt på Union to Union.
Foto: Foto: Susanne Hedberg/Union to Union

Dags för handling på klimatmöte i Madrid

2019-12-04

Den 2-13 december pågår COP25, FN:s årliga klimatmöte där världens stater samlas för att diskutera och förhandla om hur klimatförändringarna ska bekämpas. Union to Unions Catarina Silveira deltar i den globala fackföreningens delegation och ger oss en sammanfattning om mötets innebörd och vad facket fokuserar på.

Tre frågor till Catarina Silveira, ansvarig för Just Transition och utveckling av nya projekt på Union to Union. Catarina kommer att vara på plats på COP25 i Madrid, Spanien.

Vad är COP25?

Länder som skrev på Klimatkonventionen träffas årligen för att diskutera och förhandla om hur vi ska bekämpa klimatförändringarna. Konventionen trädde i kraft 1994 och varje år träffas alla parter vid en årlig konferens (COP – Conference of Parties). Varje möte numreras och vi är nu framme vid det 25:e mötet som från början skulle äga rum i Santiago, Chile men som på grund av oroligheter i landet har flyttats till Madrid, Spanien.

Fokus för årets möte är bland annat att diskutera regler för världens stater kring för hur vi ska mäta och rapportera utsläpp och finansiellt stöd. Det kommer även diskuteras långsiktiga strategier för hur klimatförändringarna ska bekämpas. I dagsläget, med de nationella klimatplaner som finns idag, kommer vi inte att nå de mål som är uppsatta för att minska utsläppen.

Varför är COP25 viktigt för fackföreningsrörelsen?

Det är viktigt av tre anledningar:

  • Ambitionsnivån behöver öka för att klimatförändringarna ska kunna bekämpas. Fackföreningsrörelsen ser att detta kan ske genom en omställning med målet klimatvänliga jobb och anständiga arbetsvillkor, en så kallad Just Transition. För att vi ska kunna utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringarna och nå social rättvisa behövs Just Transition som ett verktyg i staters nationella klimatplaner.
  • För att säkerställa finansieringen så att de som drabbas mest av klimatförändringarna får de finansiella stöd som behövs. Klimatfrågan behöver lösas samtidigt och tillsammans med fattigdomsbekämpning, minskandet av ojämlikhet och andra utvecklingsfrågor.
  • För att uppmuntra deltagande stater till att skriva på the Climate Action for Jobs Initiative. Det är ett initiativ som syftar till att få stater att ta fram nationella planer för en rättvis omställning till ett hållbart samhälle.

Varför deltar Union to Union?

Klimatet är en viktig fråga inom internationellt utvecklingssamarbete då klimatförändringarna framförallt påverkar de mest utsatta människorna. De är just till dessa människor Union to Unions arbete riktar sig. Union to Union är en del av fackföreningsrörelsens delegation, där bland annat världsfacket ITUC och flera globala fackförbund ingår. Det är viktigt att vi deltar för att som icke-statlig aktör kunna bidra med erfarenheter och kunskap samt utbyta idéer med andra aktörer från olika sektorer.

Ett av Union to Unions tematiska områden handlar om att stärka fackliga organisationers kapacitet, så att de på ett effektivt sätt kan engagera sig i social dialog och bidra till hållbara, globala leverantörskedjor och en rättvis omställning, en Just Transition.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.