Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Sofia Östmark, Union to Union

Coronaviruset ställer nya krav på globalt samarbete

2020-03-25

"Baserat på erfarenheter från tidigare epidemier och ekonomiska kriser förutspås exempelvis unga, kvinnor, arbetstagare i den informella ekonomin och gig-ekonomin och migrantarbetare drabbas särskilt hårt." Union to Unions kanslichef Sofia Östmark skriver om det nya Coronaviruset och dess påverkan.

Det är lätt att grubbla och oroa sig i tider som dessa. Det nya Coronaviruset har skapat en situation som få av oss har upplevt tidigare. I skrivande stund sitter jag hemma vid mitt köksbord och arbetar. Vi på Union to Union har turen att ha den möjligheten. Vi drar nytta av tekniken och tillsammans med våra partners på olika platser i världen gör vi allt vi kan för att upprätthålla vår verksamhet och se till att stödet fortsätter att nå ut. För detta är oerhört prövande tider för världens arbetstagare.

Pandemin innebär stora utmaningar på många områden i samhället, för Sverige men kanske framförallt i låginkomstländer och bland befolkningsgrupper som på olika sätt lever i utsatthet. Vi har ännu inte sett konsekvenserna för de mest sårbara i världen. Medan det mest akuta är att minska dödsfall bidrar viruset också till enorma ekonomiska och sociala konsekvenser. Konsekvenser som vi behöver hantera tillsammans. Lösningar kan inte bara hittas inom länder, situationen kräver globalt samarbete. Internationellt utvecklingssamarbete är och kommer fortsatt vara viktigt för att minska följderna av pandemin, och som ett verktyg för att förebygga och minska kommande kriser.

ILO rapporterade redan förra veckan att den globala hälsokris som det nya Coronaviruset gett upphov till har chockat arbetsmarknader och ekonomier världen över. Bedömningen då var att upp emot 25 miljoner jobb kan gå förlorade. Vissa sektorer är just nu särskilt drabbade, såsom flygbranschen, turistindustrin och besöksnäringen, men trenden pekar på effekter på världsekonomin i sin helhet.

I de globala värdekedjorna påverkas både produktion och konsumtion. ILO framhåller att arbetstagare och deras familjer framförallt måste skyddas mot smittan, men även från de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Förutom de omedelbara hälsoriskerna för vissa grupper av arbetstagare kan viruset, och påföljande ekonomiska chocker, påverka arbetslivet genom att antalet arbetstillfällen minskar, kvaliteten på de jobb som finns kvar sjunker, och vissa sårbara grupper drabbas särskilt. Baserat på erfarenheter från tidigare epidemier och ekonomiska kriser förutspås exempelvis unga, kvinnor, arbetstagare i den informella ekonomin och gig-ekonomin och migrantarbetare drabbas särskilt hårt.

ILO menar att storskaliga och koordinerade åtgärder krävs för att bevara arbetstillfällen och för att skydda vid inkomstbortfall. De poängterar vikten av social dialog, det vill säga samarbete mellan arbetsmarknadens parter, som en viktig del för att utveckla och implementera hållbara lösningar, på såväl lokal som global nivå. En grundförutsättning för detta är inte minst starka, självständiga och demokratiska fackföreningar.

Det nya Coronaviruset är en utmaning för den globala hälsan och sjukvårdssystem världen över. Men det är också en prövning i samhällens sammanhållning och samarbete. Det ställer också nya krav på vårt globala samarbete. Vi vet inte om vi befinner oss i början på slutet av denna kris, eller ens i slutet på början. Men svåra tider ligger helt klart framför oss. Allting händer mycket snabbt.

Så snart den här texten publiceras kan nya utmaningar ha aktualiserats och nya åtgärder presenterats. Vi på Union to Union följer utvecklingen, för dialog och stöttar våra partners runt om i världen så att vi tillsammans kan bidra till att fackliga rättigheter och arbetsrättigheter blir en del av responsen. Det kommer att vara viktigt inte minst i världens svagaste ekonomier.

Sofia Östmark

Kanslichef, Union to Union

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.