Hoppa till huvudinnehåll
Bild

Att organisera i hemindustrin

2017-10-18

Miljontals kvinnor i hemindustrin utsätts för övergrepp och saknar möjlighet att påverka sin arbetssituation. På lunchmötet ”När industrin ligger i vardagsrummet – Att organisera kvinnor i den informella ekonomin” diskuterades fackets möjligheter att stärka arbetstagare i hemindustrin.

– Kvinnor som arbetar i hemmet har historiskt sett inte blivit behandlade som arbetstagare utan snarare som egen-anställda, säger Sigrid Bergfeldt, programchef på Union to Union. Det har gjort att facken inte haft samma möjligheter att lägga tid och kraft för denna arbetsgrupp. Det har i sin tur hämmat möjligheterna för yrkesgruppen att organisera sig och utkräva sina rättigheter i arbetslivet.

Lunchseminariet om hemindustriarbetare i den informella ekonomin arrangerades tillsammans med LO, Unionen, ABF Stockholm och Arbetarrörelsens arkiv. Med i panelen på seminariet var några av världens ledande forskare och aktivister på området, från Sydafrika, Indien och Sverige. Bland andra Indrani Mazumdar, forskare på Center for Women’s Development Studies i Delhi och en av Indiens experter för frågor om kvinnors informella arbete. Jane Barret, en av programdirektörerna i det globala nätverket WIEGO, talade om arbetet för kunskapsproduktion, organisering och information om arbetstagare, framförallt kvinnor, i informella sektorer. Malin Nilsson, forskare i ekonomisk historia på Göteborgs universitet, gav perspektiv på hur hemindustriarbete och organisering av dessa historiskt sett ut i Sverige. Magnus Kjellsson, chef för internationella frågor på Unionen, berättade om Unionens engagemang för att stötta organisering av den informella sektorn i Indien.


Ett stort och viktigt steg i rätt riktning för hemindustriarbetarnas rättigheter är att ratificera ILO:s konvention 189, om rättigheter för alla som arbetar i någons hem.
– Genom det globala facket IUL driver vi på att stater ska ratificera konventionen, säger Sigrid Bergfeldt.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.