2019-01-28

Ny rapport: Work for a brighter future

Bakom rapporten Work for a brighter future ligger FN-organet ILO:s kommission för framtidens arbetsmarknad, där statsminister Stefan Löfven varit medordförande. Syftet med rapporten är att lyfta fram de brådskande förändringar som världens arbetstagare möter, och hur dessa kan hanteras och styras för en mer positiv framtid.

Några av utmaningarna som nämns i rapporten är klimatförändringar, fattigdom, brist på jämställdhet och den på flera sätt ökande klyftan mellan fattiga och rika. Men det rapporten fokuserar på är hur vi kan ta tillfället i akt för att den nödvändiga omställningen ska bidra till en ljusare framtid för fler. 

Den sociala dialogen står i centrum för att en jämlik utveckling ska äga rum. Rapporten föreslår bland annat att länder måste utveckla nationella strategier för framtidens arbete genom social dialog mellan regeringar, arbetstagare och företag. För att skapa en utveckling där människors välbefinnande står i centrum framhålls nödvändigheten i att skapa en politik som strävar åt samma håll, oavsett om det gäller handel, ekonomi eller sociala frågor.  
 

Text: Beatrice Jansson