2013-11-22

Ny rapport: Unikt avtal i sportklädesindustrin stärker föreningsfriheten

Tillverkare av kända sportvarumärken, som Adidas och Nike, har tillsammans med leverantörer och lokala fack i Indonesien - genom ökad dialog - stärkt det fackliga arbetet på fabrikerna. Det visar en ny rapport från Swedwatch och LO-TCO Biståndsnämnd.

Snart är det OS i Sotji och fotbolls-VM i Brasilien och världens idrottsstjärnor samlas återigen för att mäta sina krafter under stor mediebevakning. Arbetsvillkoren för dem som har sytt kläderna och skorna karaktäriseras av låga löner, långa arbetsdagar, osäkra anställningar och fackligt förtryck. Sedan OS i Aten 2004 har därför den internationella kampanjen Play Fair tryckt på sportklädesföretagen att verka för bättre arbetsvillkor. Detta arbete har lett fram till det så kallade Play Fair-avtalet för ökad fackföreningsfrihet som 2011 skrevs under av bland andra Adidas, Nike och Asics i Indonesien som är ett viktigt tillverkningsland för sportklädesindustrin.

Avtalsmodellen är unik i sitt slag eftersom de lokala fackförbunden från början var med och förhandlade fram avtalet tillsammans med sportvarumärkena och deras leverantörer. Enligt avtalet ska arbetsgivarna tillåta, och stödja, fackligt arbete på fabrikerna så att textilarbetarna på sikt själva ska kunna påverka och förbättra sina tuffa arbetsvillkor.

Rapporten Play Fair - en kampanj för schysta sportkläder visar att avtalet börjar få positiva effekter genom en ökning i antalet fackligt anslutna, och bättre kommunikation mellan parterna. Framför allt gäller det fackens möjlighet att ta upp problem direkt med varumärkesföretagen. I vissa fall har kollektivavtal förhandlats fram och avtalet bidrar generellt till ökad trygghet för fackligt aktiva.

- Avtalet öppnar nya spännande möjlighet för lokala fackföreningar att, utöver att förhandla med sina arbetsgivare, också diskutera arbetsvillkoren direkt med inköpande västerländska företag, säger Christer Wälivaara, chef på LO-TCO Biståndsnämnd, som står bakom rapporten.

Sportvarumärkena har länge haft ensidigt antagna uppförandekoder som slår fast den mänskliga rättigheten att bilda och gå med i en fackförening. Men generellt sett har koderna inte lyckas stärka det fackliga arbetet på arbetsplatserna. Enligt rapporten har avtalsmodellen potential att bli ett viktigt komplement till varumärkenas uppförandekoder.

- Förhoppningsvis kan rapporten bidra till att företag i ökad utsträckning finner sätt att involvera lokala fackföreningar, det vill säga arbetstagarna själva, i hållbarhetsfrågor. Företagens CSR-arbete har alltför länge varit top down, säger Viveka Risberg, kanslichef på Swedwatch.

Rapporten är ett samarbete mellan Swedwatch och LO-TCO Biståndsnämnd och ett led i att visa goda exempel på när fackligt arbete kan stärka CSR-arbetet, och vice versa hur företagens CSR-arbete kan användas som språngbräda för att gynna fackligt arbete i leverantörskedjorna.

Rapporten Fair Play presenteras på ett seminarium på Debaser Medis den 28 november kl 10-13. För anmälan och mer info kontakta margareta.gadefelt@lotcobistand.org, 08-796 28 87.

För mer info:
Christer Wälivaara, chef LO-TCO Biståndsnämnd, 08-796 28 85, 070-388 00 13, christer.walivaara@lotcibistand.org
Viveka Risberg, kanslichef, Swedwatch, 08-602 8983 eller 070-173 09 88, e-post: viveka@swedwatch.org
Linda Scott Jacobsson, ansvarig researcher, lindascottjacobsson@gmail.com