Nicaragua

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
130 000 km2
Huvudstad
Managua
Religion
Katolicism
Invånare
5,7 miljoner
BNP/Invånare
2 221 US dollar (2017)
Språk
Spanska
UNDP/HDI
Ranking: 124, Index: 0.658 (2017)
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad: 

Ekonomin slogs i spillror under inbördeskriget på 1980-talet men har sedan dess återhämtat sig, landet är dock fortsatt bland de fattigaste i regionen. Jordbruket är basen i ekonomin även om industrisektorn har vuxit på senare år, liksom turismen.
Nicaragua var länge ett av världens mest biståndsberoende länder men allt fler länder, däribland Sverige, har dragit in sitt stöd i protest mot den politiska likriktningen. Venezuela har ersatt de tidigare biståndsgivarna och regeringen har samtidigt lyckats locka till sig nya internationella investerare vilket skapat en god tillväxt.

Den fackliga situationen: 

Alla anställda i offentlig och privat sektor, med undantag för militär och polis, får bilda och ansluta sig till fackföreningar. För att bilda en fackförening krävs minst 20 personer. Rätten till kollektiva förhandlingar är inskriven i arbetsmarknadslagstiftningen. För att en strejk skall godkännas måste minst 50 procent plus en av organisationens samtliga medlemmar rösta för den. Innan en strejk kan ske måste den fackliga organisationen ha godkännande från Arbetsministeriet och medlingsprocessen måste ha uttömts.

Fackliga organisationer: 

De senaste åren har regeringen satsat hårt på att skapa nya jobb i de så kallade maquila-fabrikerna i ekonomiska frizoner. De som försöker bedriva facklig verksamhet löper stor risk att avskedas och svartlistas. Fackföreningsrörelsen är politiskt splittrad och knappt sex procent av arbetskraften är fackligt organiserad.

Det finns fyra centralorganisationer anslutna till världsfacket ITUC: Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), Central Sandinista de Trabajadores (CST), Confederación de Unificación Sindical (CUS) och Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).

Senast uppdaterad: 

Senast uppdaterad
Januari 2019, Johan Schmidt
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.