Mongoliet

Mongoliget är världens mest glesbefolkade land. Sysselsättningen domineras av jordbruket, men för landets ekonomi är gruvnäringen viktigare. De fackliga friheterna har successivt ökat.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
1 564 116 km2
Huvudstad
Ulaanbaatar
Språk
90 procent talar mongoliska, mindre grupper talar ryska och turkiska
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Sysselsättningen domineras av herdekulturen, med hjordar av får, getter, kor, kameler och hästar. Industrin och gruvnäringen växer men sysselsätter fortfarande få personer. Gruvnäringen sysselsätter få personer men står för 90 procent av landets exportinkomster. Landet har stora fyndigheter av bland annat koppar, kol och guld och regeringen satsar stort på att utvidga gruvindustrin. Sverige hade tidigare ett omfattande utvecklingssamarbete med Mongoliet, det är numera neddraget efter att Sida har koncentrerat biståndet till ett färre antal länder. Affärsutbytet med Mongoliet är litet, men alltför svenska företag etablerar sig i landet.

Den fackliga situationen: 

De flesta fackliga organisationerna i Mongoliet är medlemmar i Confederation of Mongolian Trade Unions (CMTU), en federation som skapades av MPRP, tidigare det enda tillåtna partiet. Under 1990 skedde en snabb förändring av CMTU, vilket bland annat innefattade en brytning med MPRP. CMTU uppger att man för närvarande har omkring 450000 enskilda medlemmar.

Den interna fackliga friheten har ökat, det är numera möjligt för fackliga förbund och fackföreningar att lämna CMTU. En annan förändring är att det är fritt fram att bilda nya fackliga organisationer, utan särskilt godkännande av de statliga myndigheterna.

Under de senaste tio åren har flera nya oberoende fackliga organisationer bildats. Först ut på plan var Confederation of Free Trade Unions (CFTU). De nya oberoende organisationerna har emellertid ännu inte lyckats utmana CMTU:s dominans.

I kölvattnet av pandemin har oroligheterna på arbetsmarknaden tilltagit. En orsak är neddragningar och ökad arbetslöshet. Under oktober 2020 mötte fackliga företrädare regeringen för att diskutera hur ILO:s konvention 176 om ökad säkerhet vid bland annat gruvor skulle förverkligas. Samma månad genomförde anställda den första demonstrationen någonsin för fackliga organisationer inom landets energisektor. Protesterna riktade sig mot nepotism inom landets energiföretag och mot återkommande våld och sexuella trakasserier riktade mot kvinnligt anställda.

Fackliga organisationer: 

Fackliga centralorganisationer: Confederation of Mongolian Trade Unions (CMTU). CMTU tillhörde tidigare den kommunistiska fackliga ”Världsfederationen”, men är numera medlem av Världsfacket ITUC. Därutöver finns ett antal mindre och oberoende fackliga organisationer, däribland Confederation of Free Trade Unions (CFTU).

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Mongoliet har ratificerat alla ILO:s kärnkonventioner, men trots ökad facklig frihet förekommer fortfarande kränkningar av de fackliga rättigheterna.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Mongoliget:

Senast uppdaterad: 

December, 2020, Mats Wingborg. 

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt