Foto: Johan Bengtsson/Union to Union
2018-10-30

Mina första 30 dagar

En månad har gått sedan jag tog över det viktiga uppdraget som kanslichef för Union to Union. Det har varit en rivstart. Mina två första dagar spenderade jag på styrelseinternat och fick direkt möjlighet att sätta mig in i centrala frågor för organisationen, men också förmånen att lära känna personerna i styrelsen. En utmärkt start för mig!

Den första tiden har jag varit inriktad på att lära känna vår organisation, mina medarbetare och träffa de mest centrala aktörerna, inte minst fackföreningarna och Sida. Det har varit många reflektioner om stort och smått den första månaden. Tre viktig områden har fångat mitt intresse:

1. Vikten av social dialog
Tack vare min tidigare roll som ambassadör för det globala partnerskapet ”Global Deal for decent work and inclusive growth” tar jag med mig vikten av ett förtroendefullt samarbete mellan aktörerna på arbetsmarknaden, alltså den sociala dialogen.

Det finns en växande insikt i många länder om hur viktigt en väl fungerande social dialog är för arbetstagare, men också för arbetsgivare och för samhället i stort. För att åstadkomma detta krävs starka och oberoende fackföreningar och det är dessvärre inte situationen i särskilt många låginkomstländer. Därför blir det fackliga utvecklingssamarbetet särskilt viktigt. I många länder finns också ofta en stor informell sektor där social dialog kan vara ett verktyg för att få fler i formella anställningar.

2. Minskat utrymme för civilsamhället påverkar facken
Det internationella civilsamhällesnätverket Civicus sammanställning visar att nästan hälften av världens befolkning lever i länder där utrymmet för civilsamhället är helt stängt eller kraftigt begränsat. Fackligt aktiva och arbetstagare hör till de som är särskilt hårt utsatta i världen idag på grund av det minskande demokratiska utrymmet.

Fackliga rättigheter, såsom rätten att gå med i en fackförening eller förhandla kollektivt, utmanas av såväl stater som av andra inflytelserika aktörer i samhället. Det är även allt vanligare att fackliga rättigheter inte officiellt erkänns som de mänskliga rättigheter de faktiskt är. Här spelar det fackliga utvecklingssamarbetet en central roll.

3. Stärkt fokus på miljö och klimat
Under mina första dagar hade jag möjlighet att vara med på Sidas utvecklingsform, vilket i år hade fokus på miljö och klimat, ett växande fokusområde inom biståndet. Även i denna komplexa, men avgörande fråga, har fackföreningarna en central roll.

Sidas generalsekreterare Carin Jämtin lyfte vikten av ett förtroendefullt samarbete mellan fack, arbetsgivare och staten för att åstadkomma en schyst grön omställning, en så kallad ”Just transition”.

Det är en fråga som blir allt viktigare för fackföreningar både i hög- och låginkomstländer. Det fackliga utvecklingssamarbetet kan också här spela en viktigt, vilket du kan läsa om här.

Dessa tre områden, med flera, kommer jag att få möjligheten sätta mig in i ytterligare framöver.  Det är med stor entusiasm och framtidstro som jag ser fram emot att bygga på den starka grund som Union to Union står på och samtidigt fortsätta utveckla organisationen för att säkerställa att det fackliga utvecklingssamarbetet fortsätter vara en viktig del i arbetet för en rättvis och hållbar global utveckling.  

I veckan som gick var det också FN-dagen och jag vill gärna sluta denna första krönika med ett citat från den nu framlidne förre generalsekreteraren Kofi Annan: ”We need to keep hope alive and strive to do better”.

Sofia Östmark
Kanslichef, Union to Union