Foto: Patrik Bergvall
2016-05-30

Miljödiplomering

Som en del i vårt arbete för en hållbar utveckling är Union to Union är sedan 2013 miljödiplomerade enligt standarden Svensk Miljöbas. Det är viktigt för oss att försöka leva som vi lär och dra våra strån till stacken för en bättre värld.

Sedan starten 2013 har vi därför bland annat minskat vår elkonsumtion, effektiviserat vårt resande och våra inköp, infört sopsortering samt utvärderat hur våra projektpartner integrerar miljö- och klimatfrågor i det fackliga utvecklingsarbetet. För mer detaljerad information se vår miljöpolicy och miljöberättelse.

Svensk miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna.

Diplomeringen innebär att vi har ett miljöledningssystem för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning. Varje år gör vi en mål- och handlingsplan för minskad miljöbelastning. Dess genomförande revideras sedan externt, vilket ligger till grund för fortsatt diplomering.

Svensk Miljöbas

Svensk Miljöbas kravstandard är ett resultat av många års arbete med olika miljödiplomeringsmodeller i Sverige. Standarden syftar till att säkerställa att de verksamheter som tilldelas diplom uppfyller samtliga de krav som anges i standarden.

 Mer info om kraven och om Svensk Miljöbas: http://svenskmiljobas.se

Vår miljöpolicy och miljöberättelse