Foto: IndustriALLIndustriALLs generalsekreterare Valter Sanchez talar i Mexiko i samband med en stor konferens som samlade industrifack från hela världen.
2019-05-23

Mexiko antar lag för ökad demokrati på arbetsplatserna

Den mexikanska senaten har i dagarna godkänt en ny arbetsmarknadslag, som innebär en omstrukturering av relationerna på arbetsmarknaden i grunden. Till skillnad från i många andra länder innebär den nya lagen ett ökat demokratiskt inflytande på arbetsplatsen. 

Det kommer bland annat innebära större föreningsfrihet och bli enklare att bilda demokratiska fackföreningar. Arbetstagare kommer kunna välja vilket fack de vill gå med i, och val av ledare kommer ske i individuella, fria och hemliga omröstningar. Tidigare avgjordes val via handuppräckning vilket ofta satte press på medlemmarna. De utsattes bland annat för åsiktsregistrering och hot om våld av olika maktstrukturer, och det var svårt att utnyttja sin röst fritt. 

En överstatlig myndighet kommer skapas för förlikningar och registrering av fackförbund, vars uppgift bland annat kommer vara att upprätthålla ett register över alla kollektivavtal i landet. Skapandet av en sådan myndighet kommer att innebära en stor skillnad då den tidigare instansen som skötte den uppgiften var lätta att påverka. Resultatet blev att politiska och ekonomiska intressen avgjorde vilka fack som skulle registreras, inte arbetstagarnas vilja och önskan.

Odemokratiska skyddskontrakt försvinner

Ett problem i Mexiko har varit så kallade skyddskontrakt, vilket är när ett, ofta arbetsgivaranknutet, fackförbund får monopol på en arbetsplats. De anställda har liten möjlighet att påverka de villkor och överenskommelser som det facket sluter med arbetsgivaren. Samtidigt kan arbetsgivaren säga att de har avtal på sin arbetsplats.

- Vi vill verkligen poängtera för våra medlemsförbund runt om i världen att det här är en stor möjlighet att utveckla fria demokratiska fack i Mexiko. Med den här reformen kommer det i praktiken att bli omöjligt att teckna skyddskontrakt, då alla kollektivavtal måste röstas om av de anställda, säger Valter Sanchez, generalsekreterare, IndustriALL.  


Demonstration från förra året mot skyddsavtal                                        Foto: IndustriALL

Text: Johan Bengtsson/IndustriALL