2019-05-09

Med uppdrag att stärka kvinnors position i facket

"När facken själva får välja skickar de bara män. Vi vill stärka kvinnorna och ge dem mer makt. Män är redan prioriterade, säger Chahnaz El Zein, senior utbildare på Public Services International, PSI, den globala fackliga organisationen för offentliganställda, till tidningen Publiks reporter Linus Hellerstedt. Publikt är fackförbundet ST:s medlemstidning.

Tidningens två reportage skildrar utvecklingssamarbetesprojekt som Fackförbundet ST deltar i. Det ena handlar om att stärka kvinnors ledarskap i fack­föreningsrörelsen i Nordafrika och Mellanöstern, Strengthening organizational capacities of women trade unionists. Det andra fokuserar på att att förbättra situationen för flyktingar i Libanon och vissa närliggande länder, Human rights, trade unions and quality public services for refugees and migrant workers.

Många av flyktingarna i Libanon har näst intill ingen tillgång till sådant som vård, skola, elektricitet och sophantering. De flyktingar som arbetar i landet gör det oftast illegalt, vilket innebär problem när det kommer till att vara medlem i ett fackförbund.

Reportaget möjliggjordes genom informationsbidrag från Union to Union. 

Du kan också söka Union to Unions informationsstöd till fackförbund och fackförbundspress. 
https://www.uniontounion.org/informationsprojekt