Alla

Report: Just Transition in the international development cooperation context

This publication provides examples on how trade unions are engaging in just transition, how it relates to international development cooperation and provides guidance on how to move forward and strengthen the work for a just transition.

Artikelnummer
275-20

Folder: Just Transition in the development cooperation context

A brief informative folder on just transition in the international development cooperation context.

Artikelnummer
277-20

Folder: Just Transition och internationellt utvecklingssamarbete

Klimatförändringarna påverkar framförallt de redan mest utsatta människorna. Världen över jobbar facken för en just transition, en rättvis klimatomställning med målet att skapa klimatvänliga jobb och schysta arbetsvillkor. I denna lilla informationsfolder kan du läsa om rättvis klimatomställning och det internationella utvecklingssamarbetet.

Artikelnummer
276-20

Annual report 2019: Building democracy together

Do you want to know more about how the international trade union cooperation has made a difference the last year? Union to Union's Annual report is filled with examples from the trade unions’ cooperation around the world - and in Sweden.

Artikelnummer
272-20

Folder: En arbetsmarknad i förändring

Omslagsbild foldern En arbetsmarknad i förändring

Detta är en kortfattad informationsfolder kring framtidens arbetsmarknad - och Union to Unions rapport "A changing world of work - what does it mean for international development cooperation?".

Report: A changing world of work

Omslagsbild på rapporten Changing world of work

What changes are affecting global labour markets - and how does this impact workers in low- and middle income countries. What role can trade unions have in this Future of Work?

Artikelnummer
273-20

Verksamhetsberättelse 2019

Vill du veta mer om hur ditt fackliga medlemskap gjort skillnad i världen senaste året? Då ska du läsa Union to Unions verksamhetsberättelse 2019. Med exempel från fackens samarbeten runt om i världen, visar vi hur stödet gör skillnad. 

Artikelnummer
271-20
Materials: 

Annual report 2018: Building democracy together

Framsidan av Union to Unions verksamhetsberättelse 2018

(eng) Do you want to know more about how the international trade union cooperation has made a difference the last year? Then read the Union to Union annual report 2018. With examples from the trade unions’ cooperation around the world, we show how the support makes a difference.

(sv) Vill du veta mer om hur ditt fackliga medlemskap gjort skillnad i världen senaste året? Då ska du läsa Union to Unions verksamhetsberättelse 2018. Med exempel från fackens samarbeten runt om i världen, visar vi hur stödet gör skillnad. Rapporten finns endast på engelska.

Artikelnummer:
269-19
Materials: 

Facket gör världen bättre

Framsida av Facket gör världen bättre

Som medlem i ett svenskt fackförbund bidrar du till att stärka den fackliga organiseringen i länder där de mänskliga rättigheterna i arbetslivet fortfarande inte är en självklarhet. I broschyren lyfts bland annat exempel från det fackliga utvecklingssamarbetet. Den innehåller också fördjupande avsnitt om det globala fackliga nätverket, globaliseringens utmaningar och ger tips på hur du kan engagera dig för bättre arbetsvillkor i världen.

Skriften finns som tillgänglighetsanpassad PDF. Det innebär att den kan bli uppläst på skärmläsare och punktskrift så att personer med olika funktionsnedsättningar kan ta del av skriften.

Artikelnummer:
269-18

Flyer: Global Rights Index 2018

Framsida av flyer till Global Rights Index 2018

Denna flyer visar verkligen vikten av att stötta fackförbund i länder där fackliga rättigheter inte är en självklarhet. Skriv ut dubbelsidigt och vik ihop för att skapa en flyer, som du till exempel kan dela ut på möten för att informera om den fackliga situationen i världen.
 

In english and french: Men as agents of change for gender equality

Framsida av Men as agends of change for gender equality

The study has examined whether there are unions within Union to Union’s network which engage men in changing stereotypical male behavior, which can be obstacles to gender equality, as a strategy to promote gender equality within the unions, among unions affiliates, at workplaces, or/and in society in general.

Availible for download in english and french.

Les hommes, agents du changement pour l'egalité des genres

Ce document est une version abrégée du rapport ”Travail sur le genre dans les syndicats – Les hommes champions de l’égalité des genres” qui analyse si et comment les hommes promeuvent l’égalité des genres dans le mouvement syndical.

L’étude examine s’il existe des syndicats dans le réseau de Union to Union qui développent des stratégies d’encouragement des hommes à changer les stéréotypes masculins afin de promouvoir l’égalité des genres dans les organisations syndicales, parmi les affiliés, sur les lieux de travail ou/et dans la société en général.

Rapport: Stop gender-based violence at work - the struggle of global unions

Framsida av rapporten: Stop gender-based violence at work

Mer än en tredjedel av världens kvinnor över 15 år har upplevt sexuellt eller fysiskt våld, enligt statistik från världshälsoorganisationen WHO. Många av dem blir utsatta på sin arbetsplats. Union to Unions rapport visar hur facken arbetar globalt för att både öka kunskapen om och bekämpa de utbredda problemen. Det handlar bland annat om utbildning och informationskampanjer, liksom olika utfästelser om förbundens uppmanas att anta.

Materials: 

In English: Open strong and free

Framsida av Open strong and free

Lesbian, gay, bisexual and transgender people (LGBT) all over the world are excluded from the labour market due to being perceived as deviating from the norm. Swedish and international trade unions must do more to consolidate their efforts against the discrimination of LGBT people. By gaining knowledge and expertise, and by developing existing tools, we will be able to stand up for human rights in the workplace. The purpose of this publication is to disseminate information on measures that some global trade unions are taking in order protect LGBT rights. We hope it will encourage trade unions and other organisations to increase their efforts in making decent work for all a reality.

Artikelnummer:
267-18
Materials: 

In English: The road to decent work

Framsida av The road to decent work

Strong trade unions, social dialogue and collective bargaining are three essential components if people are going to be able to get out of poverty. This was the case in Sweden, and it is currently the case in many other countries around the world. Global competition puts pressure on working conditions and pay rates everywhere. This is why global union cooperation is just as much about international solidarity as it is about defending working conditions at home.

Artikelnummer:
268-18
Materials: 

Fackföreningsrörelsen i Central- och Östeuropa samt Centralasien

Framsida av Fackföreningsrörelsen i Central- och Östeuropa samt centralasien

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter - ett underifrånperspektiv.

Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Central- och Östeuropa samt Centralasien.

Artikelnummer:
261-15

Fackföreningsrörelsen i Asien

Framsida av Fackföreningsrörelsen i Asien

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter - ett underifrånperspektiv.

Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Asien.

Artikelnummer:
260-15

Fackföreningsrörelsen Afrika

Framsida av Fackföreningsrörelsen i Afrika

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter - ett underifrånperspektiv.

Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Afrika.

Artikelnummer:
259-15

Fackföreningsrörelsen i Latinamerika

Framsida av Fackföreningsrörelsen i Latinamerika

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter - ett underifrånperspektiv.

Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Latinamerika.

Artikelnummer:
262-15

Guide för rättvis handel

Denna skrift tar upp hur vi som medborgare, fackförbundsaktiva och konsumenter kan agera för att bidra till rättvis handel och att de globala hållbarhetsmålen uppfylls. På ett lättbegripligt sätt tar den upp hur internationella regelverk, hållbart företagande och globala ramavtal fungerar. Genom verkliga exempel beskrivs hur vi kan påverka som enskilda personer och tillsammans med andra, genom schyst konsumtion, upphandling, påverkan och engagemang. Utmärkt material för utbildning, studiecirklar och egen fortbildning.

Skriften finns som tillgänglighetsanpassad PDF. Det innebär att den kan bli uppläst på skärmläsare och punktskrift så att personer med olika funktionsnedsättningar kan ta del av skriften. Denna skrift är uppdaterades under 2019 och kom ut i tryck januari 2020.

Artikelnummer:
266-17

De globala målen för hållbar utveckling och internationellt fackligt arbete

Broschyren De globala målen för hållbar utveckling och internationellt fackligt arbete

Agenda 2030 innehåller 17 mätbara mål – de så kallade globala målen för hållbar utveckling. Fram till år 2030 ska alla världens FN-länder bidra till att detta blir verklighet, både genom sin inrikes- och utrikespolitik.

Alla 17 mål är lika viktiga, men olika aktörer arbetar olika mycket med olika mål. Denna flyer presenterar de mål som är mest prioriterade inom fackföreningsrörelsen och hur det internationella fackliga arbetet bidrar till dess genomförande.

Materials: 

Kortversion av rapport om jämställdhet, engelska & franska

A short version of the report "Gender Work in Trade Unions - Male champions of Gender Equality".

 

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

 1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

Engelsk version: Men as agents of change for gender equality

Fransk version: Les hommes, agents du changement pour l'égalité des genres

Öppna starka och fria

Runtom i världen utestängs homo- bi- trans-och queerpersoner (hbtq) från arbetsmarknaden bara för att de inte upplevs följa normen. Svensk och internationell fackföreningsrörelse måste agera mer mot att hbtq-personer diskrimineras.

I den här skriften berättar vi mer om vad några av de globala facken gör i sin verksamhet för att stärka hbtq-rättigheter. Vi hoppas också kunna inspirera flera fack och andra organisationer när de tar sitt nästa steg för en bra arbetsmiljö för alla.

Artikelnummer:
265-16

Mänskliga rättigheter i arbetslivet

I skriften Mänskliga rättigheter i arbetslivet - Om ILO och internationell arbetsrätt får du en presentation av FN:s organ för arbetslivsfrågor – International Labour Organization (ILO) – och ILO:s åtta kärnkonventioner.

Kärnkonventionerna utgör en lägstanivå för arbetsvillkor i hela världen och är den självklara utgångspunkten för att stärka de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. Vi berättar vilken roll konventionerna har och i vilka sammanhang de används. Vi ger också en bakgrund till hur ILO bildades, hur organisationen arbetar idag och hur den fackliga globala rörelsen använder kärnkonventionerna i sitt internationella engagemang.

Skriften finns som tillgänglighetsanpassad PDF. Det innebär att den kan bli uppläst på skärmläsare och punktskrift så att personer med olika funktionsnedsättningar kan ta del av skriften.

Artikelnummer
253-14

Detta är Union to Union

Presentationsfolder om Union to Union på svenska, engelska, spanska och franska. Format A5 som printas på A4 och viks till dubbelsidig folder.

OBS! Skrivarinställningar för att kunna vika till bläddringsbar folder: färgutskrift, dubbelsidig utskrift, vänd längs kortsidan.

Schyst resandes gymnasiematerial

Texthäftet Schyst resande tar upp olika aspekter av resandet och ger konkreta tips på hur du kan göra för att resa schyst. Lärarhandledningen innehåller en mängd olika aktiviteter och diskussionsfrågor med hänvisningar till kursplaner för samhällskunskap, geografi, religion och kursen hållbar turism.

Ladda ner här:
Texthäfte, Schyst resande
Lärarhandledning, Schyst resande

Materialet finns också att beställa kostnadsfritt på Utbudet:
http://www.utbudet.se/schystresande

Rapport: Impact of Climate Change on Livelihoods

Rapporten ”Impact of Climate Change on Livelihoods: Case Studies from India, Bangladesh and Indonesia” visar exempel på hur klimatförändringar påverkar hur och var människor lever och arbetar i några av världens folkrikaste länder. Rapporten har genomförts i samarbete med den globala tankesmedjan JustJobs Network.

Materials: 

Fackföreningsrörelsen i Latinamerika

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Latinamerika.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
 Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
262-15

Fackföreningsrörelsen i Central- och Östeuropa samt Centralasien

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Central- och Östeuropa samt Centralasien.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
 Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
261-15

Fackföreningsrörelsen i Asien

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Asien.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
260-15

Fackföreningsrörelsen i Afrika

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Kort broschyr för utskrift, beställning och nedladdning om fackföreningsrörelsen i Afrika.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
 Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
259-15

Den globala fackföreningsrörelsen

Den här skriften handlar om den globala fackföreningsrörelsen – som är världens största folkrörelse. Ingen annan global rörelse har lika många enskilda medlemmar. Goda förutsättningar för att det globala facket ska växa är industrialisering, urbanisering, stora arbetsplatser, demokratisering och ett bättre skydd av fackliga rättigheter.

Artikelnummer
257-15

Arbetsmarknad i en globaliserad värld

Under de senaste årtionden har globaliseringen förändrat den globala arbetsmarknaden. Arbetskraften i världen har blivit mer rörlig och industrialiseringen har skjutit fart i flera låg- och medelinkomstsländer. Den här skriften handlar om en global arbetsmarknad i förändring.

Artikelnummer
258-15

Från hembiträde till erkänd hushållsanställd

I juni 2011 antogs ILO:s konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter – ett historiskt arbetsrättsligt beslut som påverkar minst 50-100 miljoner människor i världen. Men erkännandet skedde inte över en natt. I den här skriften berättar drivande personer om vägen från hembiträde till erkänd hushållsanställd och hur de organiserat sig - och om framtida utmaningar.

Artikelnummer
256-15

44 barn - Om hur barn till textilarbetare får sina rättigheter kränkta

Barnen till dem som syr våra kläder är fattiga. Det är barn som saknar sina föräldrar, ofta känner sig sjuka, önskar att de någon gång kunde få ett äpple att äta och drömmer om ett bättre liv. Det är en konsekvens av textilarbetarnas låga löner och svaga förhandlingsposition i Bangladesh. Det visar rapporten 44 barn från Swedwatch och Union to Union.

44 barn (Svenska) 

44 Children (English) 

Vägen till ett bättre arbetsliv

Det internationella fackliga arbetet handlar lika mycket om internationell solidaritet som att försvara arbetsförhållanden här hemma. Därför är det viktigt att engagera sig i vad som händer i världen. Men det är lättare att förstå vad som händer i världen idag när vi känner vår egen historia.

Vägen till ett bättre arbetsliv är en skrift utgiven av Union to Union om den svenska fackföreningsrörelsens historia i Sverige och i världen. Denna skrift uppdaterades under 2019 och kom ut i tryck januari 2020.

Artikelnummer
254-14

Mänskliga rättigheter på hal is - Svenska ishockeyförbundet och dess sponsorer passiva inför Lukasjenkas VM-show

Den vitryska regimen har gjort sig skyldig till flera allvarliga människorättskränkningar inför Hockey-VM i Minsk 2014. Samtidigt har Svenska ishockeyförbundet och dess sponsorer blundat för övergreppen. Det visar Swedwatch och LO-TCO Biståndsnämnd i rapporten Mänskliga rättigheter på hal is.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER PÅ HAL IS - Svenska ishockeyförbundet och dess sponsorer passiva inför Lukasjenkas VM-show

Summary in English: Human Rights on thin ice

De olympiska kränkningarna - Om OS i Sotji, de svenska sponsorerna och de mänskliga rättigheterna

Rapport, framtagen av Swedwatch, om den olympiska rörelsens och dess svenska sponsorers syn på OS konsekvenser för mänskliga rättigheter. Rapporten är framtagen tillsammans med LO-TCO Biståndsnämnd, RFSL och RFSU. Den samlade bilden är att varken Sveriges olympiska kommitté, SOK, eller dess huvudsponsorer ATG, Nordea och Vattenfall tar sitt ansvar när spelen leder till negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter.

DE OLYMPISKA KRÄNKNINGARNA - Om OS i Sotji, de svenska sponsorerna och de mänskliga rättigheterna

The Olympic Violations

Play Fair: en kampanj för schyssta sportkläder

I den här rapporten undersöks ett nytt verktyg med potential att stärka föreningsfrihet och fackligt arbete på fabriksnivå inom sportsko- och klädindustrin i Indonesien, det så kallade Play Fair-avtalet. Play Fair-avtalet, som skrevs under av fack, leverantörer och sportklädesföretag i Indonesien 2011, slår inte bara fast att fackföreningar ska tillåtas existera utan är också en samling detaljerade riktlinjer för vad föreningsfrihet i praktiken ska innebära på fabriksnivå.

This report examines a new instrument with the potential to strengthen freedom of association rights and union activities at factory level in the sports shoe and apparel industry in Indonesia, known as the Freedom of Association Protocol.

Rapporten är framtagen av Swedwatch, 30 sidor.
Report written by Swedwatch, 30 pages

Svenska
Play Fair: en kampanj för schyssta sportkläder

Engelska
Play Fair: A Campaign for Decent Sportswear

Ett rättvist liv

Starka fackföreningar är ett av de allra viktigaste instrumenten för att förbättra människors livsvillkor och arbetsförhållanden. En fast anställning, en stabil inkomst och en säker arbetsmiljö är arbetsförhållanden som skapar bättre livsvillkor också utanför arbetsplatsen. Familjer kan leva tryggare, hälsosammare och barn får chans till längre skolgån.

Materialet innehåller våra temaområden; organisering, globaliseringens effekter, mänskliga rättigheter, ökad jämställdhet och arbetsmiljö, hiv och aids. Sex utvalda projekt exemplifierar arbetet inom temaområdet.

Ett rättvist liv - med uppslag
Ett rättvist liv - enkelsidig

Artikelnummer:
252-13

Bli guide för rättvis handel!

Minikurs i form av ett åtta minuter kort reportage med fyra röster om rättvis handel och företags ansvar samt fyra frågor kring detta. Lyssna, lär och bli GUIDE för rättvis handel!

Ljudfil
Frågor

Tema: Ekonomiska frizoner och Migrantarbete

TEMA: Ekonomiska frizoner
Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna. I andra fall slängs facket ut i strid mot gällande lagar. Nedan hittar du en pdf att skriva ut. 16 sidor.

TEMA: Migrantarbete
Det finns idag 214 miljoner migrantarbetare i världen. De har lägre lön, sällan kontrakt och utför ofta farliga arbeten. För den globala fackföreningsrörelsen är det en stor utmaning att informera gruppen om sina rättigheter och förstås allra helst organisera dem.

Finns för två typer av utskrift:

1. Dubbelsidig utskrift att vika ihop till en broschyr
 Se till att skrivaren är inställd på dubbelsidigutskrift samt att bindningspositionen är "uppe" (detta gör du under skrivarens egenskaper).
TEMA: Ekonomiska frizoner, dubbelsidig
TEMA: Migrantarbete, dubbelsidig

2. Enkelsidig utskrift att häfta ihop
Denna version är enklare att skriva ut, men blir som ett dokument snarare än en broschyr. Skriv ut som vanligt.
TEMA: Ekonomiska frizoner, enkelsidig
TEMA: Migrantarbete, enkelsidig

Händer dränkta i etanol

Film i fem delar om hur vårt behov av billiga alternativ till bensin påverkar människor och miljö i tredje världen. Klicka på länkarna nedan för att se detta skakande dokument.

1. Trailer

2. Migrants

3. Disposables

4. Cane fields

5. Struggle

Playing with labour rights

”Playing with Labour Rights” undersöker villkoren i den växande industrin för spelkonsoler och bärbara musikspelare. Resultatet står att läsa i denna rapport från 2009 av nätverket MakeITfair, där bl.a. Svenska Kyrkan, Fair Trade Center och SwedWatch är aktiva.

Ladda ner pdf

 

Det är dags för hållbar turism

En skrift från nätverket Schyst Resande, som lyfter de sociala och ekonomiska baksidorna av turismen i världen. Till skriften finns även en studiehandledning.

Beställ från info@schystresande.se

Ladda ner skrift

Ladda ner studiehandledning

Informell ekonomi

Antalet människor i världen som arbetar inom den informella ekonomin växer och är i många länder den vanligaste formen av arbete. Skriften tar upp problematiken och olika fackliga strategier för att inte skapa klyftor på arbetsmarknaden.

Ladda ned PDF för digitalt bruk eller utskrift här:

Småaffischer

Affisher i A3-format med plats att skiva egna meddelanden. Motiv och text som de större affischerna:
"Ingen kan förändra världen ensam"
"Världen är närmare än du tror"
"Hela lönen, halva makten"
"Att slippa bli utnyttjad är en mänsklig rättighet"

Levereras i set om 4 med ett exemplar av vardera motiv.

Artikelnummer
196-06

Handbok i utvärdering av informationsprojekt

24-sidig handledning med konkreta tips och förslag för att utvärderingen av ett informationsprojekt ska gå så smidigt som möjligt.

Artikelnummer
186-06

The struggle for a better life

En skrift utgiven av Union to Union om den svenska fackförenings- rörelsens historia. Förhållandena som våra förfäder upplevde i Sverige påminner starkt om de som idag råder i stora delar av världen.

 Den tryckta finns på engelska, spanska och ryska.

OBS!

Ange i meddelanderaden i beställningen vilket språk/artikelnummer du vill ha.

Artikelnummer
184-06 (en), 232-09 (sp), 242-10 (ry)
OBS!
Ange i beställningsformuläret vilken språkversion du vill beställa.

Världen är närmare än du tror

Banderoll 189X50 med texten: Industrin på andra sidan jorden påverkar jobben i Sverige och svenska storföretag drar nytta av de anställdas svaga ställning i fattiga länder. Allt du handlar har producerats av någon, kanske under slavliknande arbetsförhållanden. Vi måste samarbeta globalt för att förändra det.

OBS! För utlåning en månad.

Klicka här för en större bild

Artikelnummer
174-05

Kunskap är makt

Banderoll 189X50 med texten: Utbildning är vägen till utveckling och förändring. Genom studiecirklar når fackföreningarna effektivt ut med kunskap även till de mest otillgängliga byar och överbefolkade städer. Med kunskap om de egna rättigheterna, om hur man bygger demokratiska organisationer och om hur man tillsammans kan arbeta för ett bättre liv får människor makt att förändra.

OBS! För utlåning en månad.

Klicka här för en större bild

Artikelnummer
177-05

Ingen kan förändra världen ensam

Banderoll 189X50 med texten: Men tillsammans kan vi klara vad som helst. I många länder lever tusentals fackligt aktiva under dödshot och hundratals mördas varje år. Företag och regeringar är rädda för den kollektiva styrkan och förbjuder människor att organisera sig och försöker skrämma dem till passivitet. Trots att organisationsrätten är en mänsklig rättighet.

OBS! För utlåning en månad.

Klicka här för en större bild

Artikelnummer
173-05

Hela lönen, halva makten

Banderoll 189X50 med texten: I många länder har kvinnorna ansvaret för både hem, barn och ekonomi. Trots det utnyttjas kvinnor ofta som billig arbetskraft under vidriga förhållanden. Kvinnor får heller inte samma chanser till utbildning och medbestämmande som män, vilket gör det ännu svårare för dem att förändra sin situation. Därför är jämställdhet en av de viktigaste fackliga frågorna.

OBS! För utlåning en månad.

Klicka här för en större bild

Artikelnummer
175-05

Du kan göra världen bättre

Banderoll 189X50 med texten: Du som är medlem i ett svenskt fackförbund är också med i en världsomspännande rörelse med över 150 miljoner medlemmar. Tre miljoner av dem finns i Sverige. Det är en stor del av vår arbetsföra befolkning och en maktfaktor att räkna med. Genom ditt fackliga medlemskap är du också delaktig i kampen för ett bättre liv åt miljontals människor världen över. Du gör skillnad.

OBS! För utlåning en månad.

Klicka här för en större bild

Artikelnummer
178-05

Den som får göra sin röst hörd kan förändra världen

Banderoll 189X50 med texten: På många ställen i världen är demokratin obefintlig eller starkt hotad både på arbetsplatserna och ute i samhället. Genom att stödja utvecklingen av demokratiska fackliga organisationer förändrar vi orättvisa strukturer.

OBS! För utlåning en månad.

Klicka här för en större bild

Artikelnummer
172-05

Att slippa bli utnyttjad är en mänsklig rättighet

Banderoll 189X50 med texten: De fackliga rättigheterna - som rätten att organisera sig och att slippa slav och tvångsarbete - är en del av de mänskliga rättigheterna. Alla 191 medlemsländer i FN bekänner sig till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, men trots det blir miljontals barn och vuxna utnyttjade i slavliknande arbeten världen över. Vi arbetar för att ändra på det.

OBS! För utlåning en månad.

Klicka här för en större bild

Artikelnummer
176-05

Aids är en facklig fråga

Banderoll 189X50 med texten: Aids drabbar en stor del av den arbetsföra befolkningen i många fattiga länder. Smittade får sparken från sina jobb och försäkringssystemen är oftast dåligt utbyggda eller obefintliga. Följden blir en personlig och ekonomisk ruin för individer, familjer, samhällen och kontinenter. Att bekämpa hiv/aids är därför avgörande för all utveckling.

OBS! För utlåning en månad.

Klicka här för en större bild

Artikelnummer
171-05

1,2 miljarder fattiga människor kräver sin rätt

Banderoll 189X50 med texten: Fattigdom är inte bara brist på pengar. Det handlar i grunden om arbetslöshet, barnarbete, riskfyllda arbetsmiljöer och svältlöner. Kollektivavtalet är en av de mest solidariska och fattigdomsbekämpande mekanismerna som finns i världen. Genom att stödja utvecklingen av demokratiska och oberoende fackföreningar i världen är vi delaktiga i kampen mot fattigdomen.

OBS! För utlåning en månad.

Klicka här för en större bild

Artikelnummer
170-05

Quality in equality

Quickscreen 180X50. Lånas kostnadsfritt ut under en period av en månad.