Att ladda hem

Verksamhetsberättelse 2020

I verksamhetsberättelsen för 2020 kan du läsa om det fackliga, internationella, utvecklingssamarbetet och de resultat som det skapar. Facken arbetar globalt för trygga och schysta arbetsvillkor, ökad demokrati, hållbarhet och jämställdhet. Beställ eller ladda ner verksamhetsberättelsen här.

Artikelnummer
278-21
Materials: 

Report: Just Transition in the international development cooperation context

This publication provides examples on how trade unions are engaging in just transition, how it relates to international development cooperation and provides guidance on how to move forward and strengthen the work for a just transition.

Artikelnummer
275-20

Folder: Just Transition in the development cooperation context

A brief informative folder on just transition in the international development cooperation context.

Artikelnummer
277-20

Folder: Just Transition och internationellt utvecklingssamarbete

Klimatförändringarna påverkar framförallt de redan mest utsatta människorna. Världen över jobbar facken för en just transition, en rättvis klimatomställning med målet att skapa klimatvänliga jobb och schysta arbetsvillkor. I denna lilla informationsfolder kan du läsa om rättvis klimatomställning och det internationella utvecklingssamarbetet.

Artikelnummer
276-20

Annual report 2019: Building democracy together

Do you want to know more about how the international trade union cooperation has made a difference the last year? Union to Union's Annual report is filled with examples from the trade unions’ cooperation around the world - and in Sweden.

Artikelnummer
272-20

Folder: En arbetsmarknad i förändring

Omslagsbild foldern En arbetsmarknad i förändring

Detta är en kortfattad informationsfolder kring framtidens arbetsmarknad - och Union to Unions rapport "A changing world of work - what does it mean for international development cooperation?".

Report: A changing world of work

Omslagsbild på rapporten Changing world of work

What changes are affecting global labour markets - and how does this impact workers in low- and middle income countries. What role can trade unions have in this Future of Work?

Artikelnummer
273-20

Verksamhetsberättelse 2019

Vill du veta mer om hur ditt fackliga medlemskap gjort skillnad i världen senaste året? Då ska du läsa Union to Unions verksamhetsberättelse 2019. Med exempel från fackens samarbeten runt om i världen, visar vi hur stödet gör skillnad. 

Artikelnummer
271-20
Materials: 

Annual report 2018: Building democracy together

Framsidan av Union to Unions verksamhetsberättelse 2018

(eng) Do you want to know more about how the international trade union cooperation has made a difference the last year? Then read the Union to Union annual report 2018. With examples from the trade unions’ cooperation around the world, we show how the support makes a difference.

(sv) Vill du veta mer om hur ditt fackliga medlemskap gjort skillnad i världen senaste året? Då ska du läsa Union to Unions verksamhetsberättelse 2018. Med exempel från fackens samarbeten runt om i världen, visar vi hur stödet gör skillnad. Rapporten finns endast på engelska.

Artikelnummer:
269-19
Materials: 

Facket gör världen bättre

Framsida av Facket gör världen bättre

Som medlem i ett svenskt fackförbund bidrar du till att stärka den fackliga organiseringen i länder där de mänskliga rättigheterna i arbetslivet fortfarande inte är en självklarhet. I broschyren lyfts bland annat exempel från det fackliga utvecklingssamarbetet. Den innehåller också fördjupande avsnitt om det globala fackliga nätverket, globaliseringens utmaningar och ger tips på hur du kan engagera dig för bättre arbetsvillkor i världen.

Skriften finns som tillgänglighetsanpassad PDF. Det innebär att den kan bli uppläst på skärmläsare och punktskrift så att personer med olika funktionsnedsättningar kan ta del av skriften.

Artikelnummer:
269-18

Flyer: Global Rights Index 2018

Framsida av flyer till Global Rights Index 2018

Denna flyer visar verkligen vikten av att stötta fackförbund i länder där fackliga rättigheter inte är en självklarhet. Skriv ut dubbelsidigt och vik ihop för att skapa en flyer, som du till exempel kan dela ut på möten för att informera om den fackliga situationen i världen.
 

Rapport: Stop gender-based violence at work - the struggle of global unions

Framsida av rapporten: Stop gender-based violence at work

Mer än en tredjedel av världens kvinnor över 15 år har upplevt sexuellt eller fysiskt våld, enligt statistik från världshälsoorganisationen WHO. Många av dem blir utsatta på sin arbetsplats. Union to Unions rapport visar hur facken arbetar globalt för att både öka kunskapen om och bekämpa de utbredda problemen. Det handlar bland annat om utbildning och informationskampanjer, liksom olika utfästelser om förbundens uppmanas att anta.

Materials: 

In English: Open strong and free

Framsida av Open strong and free

Lesbian, gay, bisexual and transgender people (LGBT) all over the world are excluded from the labour market due to being perceived as deviating from the norm. Swedish and international trade unions must do more to consolidate their efforts against the discrimination of LGBT people. By gaining knowledge and expertise, and by developing existing tools, we will be able to stand up for human rights in the workplace. The purpose of this publication is to disseminate information on measures that some global trade unions are taking in order protect LGBT rights. We hope it will encourage trade unions and other organisations to increase their efforts in making decent work for all a reality.

Artikelnummer:
267-18
Materials: 

In English: The road to decent work

Framsida av The road to decent work

Strong trade unions, social dialogue and collective bargaining are three essential components if people are going to be able to get out of poverty. This was the case in Sweden, and it is currently the case in many other countries around the world. Global competition puts pressure on working conditions and pay rates everywhere. This is why global union cooperation is just as much about international solidarity as it is about defending working conditions at home.

Artikelnummer:
268-18
Materials: 

Fackföreningsrörelsen i Central- och Östeuropa samt Centralasien

Framsida av Fackföreningsrörelsen i Central- och Östeuropa samt centralasien

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter - ett underifrånperspektiv.

Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Central- och Östeuropa samt Centralasien.

Artikelnummer:
261-15

Fackföreningsrörelsen i Asien

Framsida av Fackföreningsrörelsen i Asien

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter - ett underifrånperspektiv.

Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Asien.

Artikelnummer:
260-15

Fackföreningsrörelsen Afrika

Framsida av Fackföreningsrörelsen i Afrika

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter - ett underifrånperspektiv.

Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Afrika.

Artikelnummer:
259-15

Fackföreningsrörelsen i Latinamerika

Framsida av Fackföreningsrörelsen i Latinamerika

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter - ett underifrånperspektiv.

Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Latinamerika.

Artikelnummer:
262-15

Guide för rättvis handel

Denna skrift tar upp hur vi som medborgare, fackförbundsaktiva och konsumenter kan agera för att bidra till rättvis handel och att de globala hållbarhetsmålen uppfylls. På ett lättbegripligt sätt tar den upp hur internationella regelverk, hållbart företagande och globala ramavtal fungerar. Genom verkliga exempel beskrivs hur vi kan påverka som enskilda personer och tillsammans med andra, genom schyst konsumtion, upphandling, påverkan och engagemang. Utmärkt material för utbildning, studiecirklar och egen fortbildning.

Skriften finns som tillgänglighetsanpassad PDF. Det innebär att den kan bli uppläst på skärmläsare och punktskrift så att personer med olika funktionsnedsättningar kan ta del av skriften. Denna skrift är uppdaterades under 2019 och kom ut i tryck januari 2020.

Artikelnummer:
266-17

De globala målen för hållbar utveckling och internationellt fackligt arbete

Broschyren De globala målen för hållbar utveckling och internationellt fackligt arbete

Agenda 2030 innehåller 17 mätbara mål – de så kallade globala målen för hållbar utveckling. Fram till år 2030 ska alla världens FN-länder bidra till att detta blir verklighet, både genom sin inrikes- och utrikespolitik.

Alla 17 mål är lika viktiga, men olika aktörer arbetar olika mycket med olika mål. Denna flyer presenterar de mål som är mest prioriterade inom fackföreningsrörelsen och hur det internationella fackliga arbetet bidrar till dess genomförande.

Materials: 

Kortversion av rapport om jämställdhet, engelska & franska

A short version of the report "Gender Work in Trade Unions - Male champions of Gender Equality".

 

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

 1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

Engelsk version: Men as agents of change for gender equality

Fransk version: Les hommes, agents du changement pour l'égalité des genres

Öppna starka och fria

Runtom i världen utestängs homo- bi- trans-och queerpersoner (hbtq) från arbetsmarknaden bara för att de inte upplevs följa normen. Svensk och internationell fackföreningsrörelse måste agera mer mot att hbtq-personer diskrimineras.

I den här skriften berättar vi mer om vad några av de globala facken gör i sin verksamhet för att stärka hbtq-rättigheter. Vi hoppas också kunna inspirera flera fack och andra organisationer när de tar sitt nästa steg för en bra arbetsmiljö för alla.

Artikelnummer:
265-16

Mänskliga rättigheter i arbetslivet

I skriften Mänskliga rättigheter i arbetslivet - Om ILO och internationell arbetsrätt får du en presentation av FN:s organ för arbetslivsfrågor – International Labour Organization (ILO) – och ILO:s åtta kärnkonventioner.

Kärnkonventionerna utgör en lägstanivå för arbetsvillkor i hela världen och är den självklara utgångspunkten för att stärka de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. Vi berättar vilken roll konventionerna har och i vilka sammanhang de används. Vi ger också en bakgrund till hur ILO bildades, hur organisationen arbetar idag och hur den fackliga globala rörelsen använder kärnkonventionerna i sitt internationella engagemang.

Skriften finns som tillgänglighetsanpassad PDF. Det innebär att den kan bli uppläst på skärmläsare och punktskrift så att personer med olika funktionsnedsättningar kan ta del av skriften.

Artikelnummer
253-14

Detta är Union to Union

Presentationsfolder om Union to Union på svenska, engelska, spanska och franska. Format A5 som printas på A4 och viks till dubbelsidig folder.

OBS! Skrivarinställningar för att kunna vika till bläddringsbar folder: färgutskrift, dubbelsidig utskrift, vänd längs kortsidan.

Schyst resandes gymnasiematerial

Texthäftet Schyst resande tar upp olika aspekter av resandet och ger konkreta tips på hur du kan göra för att resa schyst. Lärarhandledningen innehåller en mängd olika aktiviteter och diskussionsfrågor med hänvisningar till kursplaner för samhällskunskap, geografi, religion och kursen hållbar turism.

Ladda ner här:
Texthäfte, Schyst resande
Lärarhandledning, Schyst resande

Materialet finns också att beställa kostnadsfritt på Utbudet:
http://www.utbudet.se/schystresande

Rapport: Impact of Climate Change on Livelihoods

Rapporten ”Impact of Climate Change on Livelihoods: Case Studies from India, Bangladesh and Indonesia” visar exempel på hur klimatförändringar påverkar hur och var människor lever och arbetar i några av världens folkrikaste länder. Rapporten har genomförts i samarbete med den globala tankesmedjan JustJobs Network.

Materials: 

Fackföreningsrörelsen i Latinamerika

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Latinamerika.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
 Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
262-15

Fackföreningsrörelsen i Central- och Östeuropa samt Centralasien

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Central- och Östeuropa samt Centralasien.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
 Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
261-15

Fackföreningsrörelsen i Asien

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Asien.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
260-15

Fackföreningsrörelsen i Afrika

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Kort broschyr för utskrift, beställning och nedladdning om fackföreningsrörelsen i Afrika.

Ladda ned PDF:er för digitalt bruk eller utskrift här:

1. Utskrift att vika ihop till en broschyr
 Se till att skrivaren är inställd på "häfte" (detta gör du under skrivarens egenskaper)

2. Skriften som uppslag

Beställ i tryckt form via knappen nedan.

Artikelnummer
259-15

Den globala fackföreningsrörelsen

Den här skriften handlar om den globala fackföreningsrörelsen – som är världens största folkrörelse. Ingen annan global rörelse har lika många enskilda medlemmar. Goda förutsättningar för att det globala facket ska växa är industrialisering, urbanisering, stora arbetsplatser, demokratisering och ett bättre skydd av fackliga rättigheter.

Artikelnummer
257-15

Arbetsmarknad i en globaliserad värld

Under de senaste årtionden har globaliseringen förändrat den globala arbetsmarknaden. Arbetskraften i världen har blivit mer rörlig och industrialiseringen har skjutit fart i flera låg- och medelinkomstsländer. Den här skriften handlar om en global arbetsmarknad i förändring.

Artikelnummer
258-15

Från hembiträde till erkänd hushållsanställd

I juni 2011 antogs ILO:s konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter – ett historiskt arbetsrättsligt beslut som påverkar minst 50-100 miljoner människor i världen. Men erkännandet skedde inte över en natt. I den här skriften berättar drivande personer om vägen från hembiträde till erkänd hushållsanställd och hur de organiserat sig - och om framtida utmaningar.

Artikelnummer
256-15

44 barn - Om hur barn till textilarbetare får sina rättigheter kränkta

Barnen till dem som syr våra kläder är fattiga. Det är barn som saknar sina föräldrar, ofta känner sig sjuka, önskar att de någon gång kunde få ett äpple att äta och drömmer om ett bättre liv. Det är en konsekvens av textilarbetarnas låga löner och svaga förhandlingsposition i Bangladesh. Det visar rapporten 44 barn från Swedwatch och Union to Union.

44 barn (Svenska) 

44 Children (English) 

Vägen till ett bättre arbetsliv

Det internationella fackliga arbetet handlar lika mycket om internationell solidaritet som att försvara arbetsförhållanden här hemma. Därför är det viktigt att engagera sig i vad som händer i världen. Men det är lättare att förstå vad som händer i världen idag när vi känner vår egen historia.

Vägen till ett bättre arbetsliv är en skrift utgiven av Union to Union om den svenska fackföreningsrörelsens historia i Sverige och i världen. Denna skrift uppdaterades under 2019 och kom ut i tryck januari 2020.

Artikelnummer
254-14

Mänskliga rättigheter på hal is - Svenska ishockeyförbundet och dess sponsorer passiva inför Lukasjenkas VM-show

Den vitryska regimen har gjort sig skyldig till flera allvarliga människorättskränkningar inför Hockey-VM i Minsk 2014. Samtidigt har Svenska ishockeyförbundet och dess sponsorer blundat för övergreppen. Det visar Swedwatch och LO-TCO Biståndsnämnd i rapporten Mänskliga rättigheter på hal is.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER PÅ HAL IS - Svenska ishockeyförbundet och dess sponsorer passiva inför Lukasjenkas VM-show

Summary in English: Human Rights on thin ice

De olympiska kränkningarna - Om OS i Sotji, de svenska sponsorerna och de mänskliga rättigheterna

Rapport, framtagen av Swedwatch, om den olympiska rörelsens och dess svenska sponsorers syn på OS konsekvenser för mänskliga rättigheter. Rapporten är framtagen tillsammans med LO-TCO Biståndsnämnd, RFSL och RFSU. Den samlade bilden är att varken Sveriges olympiska kommitté, SOK, eller dess huvudsponsorer ATG, Nordea och Vattenfall tar sitt ansvar när spelen leder till negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter.

DE OLYMPISKA KRÄNKNINGARNA - Om OS i Sotji, de svenska sponsorerna och de mänskliga rättigheterna

The Olympic Violations

Play Fair: en kampanj för schyssta sportkläder

I den här rapporten undersöks ett nytt verktyg med potential att stärka föreningsfrihet och fackligt arbete på fabriksnivå inom sportsko- och klädindustrin i Indonesien, det så kallade Play Fair-avtalet. Play Fair-avtalet, som skrevs under av fack, leverantörer och sportklädesföretag i Indonesien 2011, slår inte bara fast att fackföreningar ska tillåtas existera utan är också en samling detaljerade riktlinjer för vad föreningsfrihet i praktiken ska innebära på fabriksnivå.

This report examines a new instrument with the potential to strengthen freedom of association rights and union activities at factory level in the sports shoe and apparel industry in Indonesia, known as the Freedom of Association Protocol.

Rapporten är framtagen av Swedwatch, 30 sidor.
Report written by Swedwatch, 30 pages

Svenska
Play Fair: en kampanj för schyssta sportkläder

Engelska
Play Fair: A Campaign for Decent Sportswear

Tema: Ekonomiska frizoner och Migrantarbete

TEMA: Ekonomiska frizoner
Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna. I andra fall slängs facket ut i strid mot gällande lagar. Nedan hittar du en pdf att skriva ut. 16 sidor.

TEMA: Migrantarbete
Det finns idag 214 miljoner migrantarbetare i världen. De har lägre lön, sällan kontrakt och utför ofta farliga arbeten. För den globala fackföreningsrörelsen är det en stor utmaning att informera gruppen om sina rättigheter och förstås allra helst organisera dem.

Finns för två typer av utskrift:

1. Dubbelsidig utskrift att vika ihop till en broschyr
 Se till att skrivaren är inställd på dubbelsidigutskrift samt att bindningspositionen är "uppe" (detta gör du under skrivarens egenskaper).
TEMA: Ekonomiska frizoner, dubbelsidig
TEMA: Migrantarbete, dubbelsidig

2. Enkelsidig utskrift att häfta ihop
Denna version är enklare att skriva ut, men blir som ett dokument snarare än en broschyr. Skriv ut som vanligt.
TEMA: Ekonomiska frizoner, enkelsidig
TEMA: Migrantarbete, enkelsidig

Informell ekonomi

Antalet människor i världen som arbetar inom den informella ekonomin växer och är i många länder den vanligaste formen av arbete. Skriften tar upp problematiken och olika fackliga strategier för att inte skapa klyftor på arbetsmarknaden.

Ladda ned PDF för digitalt bruk eller utskrift här: