2011-11-15

Mänskliga Rättighetsdagarna på Kulturhuset

Årets MR-dagar äger rum den 14-15 november på Kulturhuset i Stockholm och Scandic Sergel Plaza. Huvudrubrik är "Gränslösa rättigheter? Migration, medborgarskap och mänskliga rättigheter".

MR-dagarna, Mänskliga Rättighetsdagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

LO-TCO Biståndsnämnd kommer att tillsammans med Svenska Elektrikerförbundet finnas på plats med en utställning om Mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Vi bjuder också in till följande seminarier:

Måndag 14 november 11.00 Fredman Scandic hotell, Seminarium
Lika rätt för världens hushållsarbetare
Enligt FN-organet ILO är idag minst 100 miljoner hushållsarbetare. Många är migranter och yrkesgruppen exploateras hårt. I juni antog ILO en ny internationell standard för att förbättra deras villkor. Paneldebatt om hushållsarbetares situation och hur en ILO-konvention kan stärka deras rättigheter.
Medverkande: Barbro Budin, jämställdhetsansvarig på IUF, det globala facket som organiserar hushållsanställda och som aktivt drivit frågan inom ILO. Ellen Nygren, LO:s internationella enhet och representant i svenska ILO-kommittén. Andrea Spehar, postdoktor i statsvetenskap vid Centrum för Europaforskning, Göteborgs Universitet som skrivit rapporten Women's labour migration in the context of globalisation.
Moderator: Mats Wingborg, journalist och författare bl a till boken Migrantarbetare
Arrangör: LO-TCO Biståndsnämnd

Måndag 13.00 Biblioteket, Miniseminarium
Hur kan papperslösa arbetstagares rättigheter skyddas?
Fackligt center för papperslösa är ett samarbete mellan fackliga organisationer som sedan 2008 mött hundratals papperslösa arbetstagare. Kan de hävda sin rätt, och vad kan fackföreningarna göra? TCO och Fackligt Centrum för papperslösa samtalar om ny lagstiftning och praktiska erfarenheter.
Medverkande: Samuel Engblom, TCO och Sten-Erik Johansson, Fackligt center för papperslösa
Arrangör: TCO

Tisdag 15 november 13.00 Ekoteket, Miniseminarium
Decent work – decent life
Om Ukraina inför fotbolls-EM 2012 och mänskliga rättigheter i arbetslivet för de som arbetar med uppbyggnaden av all infrastruktur. Två personer från Ukraina berättar om arbets- och levnadsvillkoren, framförallt för migrantarbetare.
Medverkande:
Vasyl Andreyev, Lilia Torba, ledare inom Ukrainas Byggnadsarbetarförbund.
Moderator: Niklas Enström, internationell sekreterare Svenska Elektrikerförbundet
Arrangör: Svenska Elektrikerförbundet

Tisdag 14.30 Klarabio, Seminarium
Global tjänstehandel och arbetstagares rättigheter
I en globaliserad värld blir tjänstehandeln allt viktigare. Möjligheten för arbetstagare att arbeta i andra länder ökar, men hur blir det med de mänskliga rättigheterna i arbetslivet? Är de självklara?
Medverkande: Samuel Engblom, Jurist TCO
Arrangör: TCO

Fullständigt program finns här:
www.mrdagarna.nu