Foto: Lina Karlsson/Union to UnionDeltagarna i lunchmötet om de globala fackens arbete mot våld och sexuella trakasserier i arbetslivet. Från vänster: Karin Brunzell, fackförbundet ST, Eva Elmstedt-Frisk, Lärarförbundet, Tendai Makanza, industrifacket IndustriALL samt Kristina Henschen och Ruben Wågman, Union to Union.
2018-04-20

”Männen måste med i arbetet mot våldet”

Allt för länge har könsrelaterat våld och trakasserier setts som en kvinnofråga. Men detta är något som berör alla människor:
– Vi måste få med männen, vi har en lång resa framför oss och behöver engagera dem ännu mer, säger Tendai Makanza, samordnare inom det globala facket IndustriAll och stationerad i Sydafrika.

Paneldeltagarna under Union to Unions lunchseminarium ”Hur jobbar facken internationellt mot könsrelaterat våld?” förde en bred diskussion om problem och lösningar – och behovet av en ny mansroll.
Det konstaterades att visserligen har de globala facken jobbat länge mot det sexuella våldet, men just nu är det som att den allmänna tystnadskulturen har brutits.
Karin Brunzell, internationell sekreterare på fackförbundet ST, poängterade att en av svårigheterna har varit att det är lättare att prata om våld än om sexuellt våld.
– Vi måste vara noga med att värna dem som träder fram om berättar, och säkra möjligheten att fritt kunna berätta.

Vikten av självkritik

Samtalet handlade också om att fackföreningsrörelsen måste vara självkritisk och se hur bristen på jämställdhet även finns i de egna organisationerna.
Eva Elmstedt-Frisk, internationell sekreterare på Lärarförbundet framhöll vikten av både policier och praktiskt arbete. Bland annat har det globala lärarfacket Education International ett väl fungerande mot sexuellt våld i skolan.
– Det handlar mycket om att göra arbetet verkligt och sprida goda exempel, och att det till exempel är tydligt var och till vem det går att anmäla övergrepp, säger Eva Elmstedt-Frisk.

Kollektivavtal en nyckel

Union to Unions nya rapport om de globala fackens arbete mot könsrelaterat båld och sexuella trakasserier presenterades även under seminariet. Rapporten handlar om hur de globala facken arbetar strategiskt för att motverka sexuellt våld.
Det finns en tydlig koppling mellan våld och trakasserier mot kvinnor och strukturell ojämställdhet, och fackens analys är att problemen i grunden handlar om makt. En tydlig riskfaktor är osäkra anställningsförhållanden, och i rapporten framhålls vikten av kollektivavtal.
Panelen var också överens om hur angeläget det är att fler stater stödjer en ny ILO-konvention.
­– Lobbyarbetet som facken bedriver är viktigt, men vi behöver fler som pressar på för en ny ILO-konvention, säger Kristina Henschen, chef för Union to Union.

Strategi för framgång

Nu när frågan är aktuell och den allmänna förståelsen för problemens djup och bredd har ökat, gäller det att gå vidare för att nu verkliga resultat:
– För att arbetet ska få effekt behöver vi jobba med ännu bättre strategier och arbeta på alla nivåer för att våra fackliga satsningar mot det könsrelaterade våldet ska bli ännu mer framgångsrika, säger Tendai Makanza, från IndustriAll.