Brenda Mufika Sampa, regional facklig samordnare i Copperbelt-provinsen.

Målet är att stärka facket i Afrika söder om Sahara

Fackförbund i sex afrikanska länder söder om Sahara deltar i ett stort utvecklingsprojekt i regi av den globala federationen IndustriALL. Det är ett ”Union Building”-projekt som går ut på att stärka de berörda förbunden.

Projektet stöds av tre svenska förbund – IF Metall, Pappers och Unionen. Från och med i år ingår tre zambiska förbund från gruv-, stål- och byggsektorn. Vi träffade dem på en workshop i Lusaka.

Gruvindustrin är en viktig näring för Zambia. De flesta gruvorna finns i Copperbelt-provinsen i norra delen av landet nära gränsen till Kongo, där det pågår en omfattande och kritiserad gruvdrift.

Det zambiska gruvarbetarfacket MUZ drabbades för ett par år sedan av ett stort medlemstapp. Tusentals gruvjobb försvann på grund av nedskärningar, berättar Brenda Mufika Sampa, regional samordnare i "kopparfält"-provinsen. Därför är facket i starkt behov av att organisera nya medlemmar och att hitta andra sätt att stärka förbundets ekonomi.
 

– Men att få nya medlemmar är ingen lätt uppgift. Många företag är kinesiska och är svåra att ha att göra med. Kinesiska företag är de värsta arbetsgivarna. Det betalar sämst också, ibland så lite som 200 dollar i månaden, säger Brenda Mufika Sampa.

Genom att delta i IndustriALL-projektet hoppas hon höja kompetensen i förbundet vad gäller ledarskap och organisering. Ett mål är att kunna göra inbrytningar i företag som inte vill släppa in facket. Hon hoppas också kunna höja kvinnors och ungdomars intresse och deltagande inom facket.

MUZ har cirka 14 400 medlemmar varav drygt 900 är kvinnor.

– I det förra projektet hade vi en jämställdhetskampanj med fokus på att stoppa könsbaserat våld. I Afrika är det många som fortfarande ser det detta som normalt, men våra insatser har lett till förbättringar. Några kvinnor har även blivit förtroendevalda, säger Brenda Mufika Sampa.

 Denny Lorentzen

Patrick Sakala, utbildningsansvarig på fackförbundet NUBEGW med medlemmar inom bygg- och metallindustrin, vittnar om liknande framgångar från det förra Union to Union-projektet i Zambia. Även det handlade om förstärkt kapacitet i att organisera och förhandla.

Han har stora förväntningar på det projekt som nu fortsätter i större skala.

– Definitivt kommer det att ge oss nya möjligheter att bli större och starkare. Samtidigt är målet att vi ska klara oss själva. Man kan inte leva på bistånd för evigt. En dag tar det slut och då ska vi säga tack för stödet och klara oss själva, säger Patrick Sakala.

Det tredje förbundet heter NUCIW direkt översatt till svenska blir det Nationella fackförbundet för kommersiella och industriella arbetare. Projektet riktar sig till medlemmar inom den kemiska industrin.

 Denny Lorentzen

Generalsekreteraren George Kanyanta berättar om trenden att tillfälliga och otrygga anställningar blir allt vanligare även i Zambia, trots att lagen säger att den som arbetar åt en arbetsgivare i mer än sex månader ska erbjudas fast jobb.

– Detta är något vi hoppas bli bättre på att bemöta tack vare den kapacitetshöjning vi får genom projektet. Stödet från de svenska facken är mycket viktigt för oss, vi har ingen stabil medlemskår eftersom jobben är så otrygga. Många företag slår igen och vi måste hela tiden hitta nya ställen att organisera för att hålla medlemsantalet uppe, säger han.

Text: Bengt Rolfer  Bild: Denny Lorentzen

 

Fakta

Projektet ”Utveckling av fackförbund för industriarbetare” i Afrika omfattar följande sex länder söder om Sahara: Burkina Faso, Kongo (DRC), Lesotho, Madagaskar, Zambia och Zimbabwe. Det drivs av IF Metall, Pappers, Unionen och IndustriALL.

IndustriALL är en global facklig federation som representerar 50 miljoner anställda i 140 länder inom tillverkningsindustri, gruvor och energisektorn

MUZ – Mineworkers´ Union of Zambia

NUBEGW – National Union of Building Engineering and General Workers

NUCIW – National Union of Commercial and Industrial Workers.
 

Union building sub-saharan africa

http://www.uniontounion.org/projekt/60271