Maldiverna

Maldiverna är en stat som består av 26 atoller med 1192 öar i Indiska oceanen. Landet har genomgått en viss demokratisering. Turismen är en viktig inkomstkälla. Fram till 2008 var fackliga organisationer helt förbjudna i landet.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
298 km2
Huvudstad
Malé
Språk
Dhivehi och engelska
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Turismnäringen står för en tredjedel av landets BNP. Andra viktiga näringar är byggsektorn, transporter och telekommunikation. Arbetslösheten har länge varit hög, omkring en fjärdedel av arbetskraften är utan jobb. Särskilt hög är arbetslösheten bland kvinnor och bland unga. På sikt hotas landets ekonomi av klimatförändringarna. Höjda vattennivåer skulle hota att förinta landet. 

Den fackliga situationen: 

Fram till 2008 var alla facklig verksamhet i landet illegala. Det året godkände emellertid landets parlament en ny lagstiftning som ökade de fackliga friheterna. Anställda fick både rätt att organisera sig fackligt och att strejka. En orsak till lagändringen var att landets arbetarrörelse intentifierat kampen för demokrati och fackliga rättigheter. En annan förändringen som genomfördes var att det gamla enpartisystemet upphävdes och att det blev möjligt för fler kandidater att kandidera i presidentvalen. Maldiverna har vidare ansökt om medlemskap i Internationella arbetsorganisationen (ILO). Idag existerar några fackliga förbuynde i landet. Mest bälkänt är Tourism Employees Association of Maldives (TEAM). Däremot existerar inte någon facklig centralorganisation.

Fackliga organisationer: 

Fackliga centralorganisationer saknas, däremot finns ett antal fackförbund, däribland Tourism Employees Association of Maldives (TEAM). Ingen organisation i landet tillhör Världsfacket ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Maldiverna har ratificerat alla ILO:s kärnkonventioner. De fackliga rättigheterna är emellertid begränsade, även det har skett en utveckling inpoisitiv riktning.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Maldiverna:

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt