Malawi

Landet är outvecklat och ekonomin baseras på jordbruk. Den fackliga centralorganisationen Malawi Congress of Trade Unions, MCTU, är ansluten till Internationella fackliga centralorganisationen, IFS, och The Organization of African Trade Union Unity, OATUU. Det finns många svenska fackliga projekt i Malawi.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
118 484 km²
Huvudstad
Lilongwe, ca 1,1 milj.inv.
Religion
Animism och kristendom. En minoritet muslimer
Invånare
17,7 milj.
BNP/Invånare
1 183 US dollar
Språk
Chewa och engelska officiella språk
UNDP/HDI
Rangordning 2011: 173, värde: 0,445
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad: 

Ekonomin är ensidig. Jordbrukssektorn sysselsätter 80% av arbetskraften och svarar för 35% av BNP. De huvudsakliga exportvarorna är tobak, te och socker. Landet är ett av de mest drabbade när det gäller aids. Många föräldralösa barn bidrar till att barnarbete är mycket utbrett, speciellt inom tobaksindustrin och bland hemarbetande.  

Efter stora problem i början av 00-talet har ekonomin utvecklats positivt och Malawi har framhållits som ett gott exempel för att bl.a. ha gjort stora ansträngningar att försöka differentiera ekonomin. En stor nyöppnad urangruva ska öka exporten med 20 % fram till 2020. 

Världsbanken och EU frös sitt bistånd efter ”cashgate”, vilket tvingade Malawi till nedskärningar i budgeten 2015-2016. Ett avtal med Kina om ekonomiskt stöd undertecknades i januari 2015. 

Malawi drabbades hårt av torka 2016 och katastroftillstånd utlystes i april 2016.

Den fackliga situationen: 

Arbetsmarknadslagstiftning fyller grundläggande krav på fackliga rättigheter. Malawi har även en arbetsdomstol där MCTU sitter med. Domstolen saknar dock ekonomiska medel för att fungera på ett tillfredsställande sätt. Ett gemensamt arbete med fack, regering och arbetsgivare pågår för att motverka spridningen av HIV/Aids. MCTUs kvinnokommitté har organiserat flera stora aktiviteter mot våld mot kvinnor.  

Många vittnesmål om trakasserier av medlemmar i facket har rapporterats men strejker är ändå vanliga. 2016 strejkade bl.a. lärare och statstjänstemän. 

Ett projekt där många unga ”exporterats” som arbetskraft till Dubai, Korea m.fl. länder kritiserades starkt av MCTU. Ungdomarna utnyttjas och längtar hem enligt MCTU. 2016 startade MCTU ett projekt mot barnarbete.

Fackliga organisationer: 

Idag finns det två fackliga centralorganisationer: Malawi Congress of Trade Unions (MCTU) med 200 000 medlemmar i 23 förbund och Congress of Malawi Trade Unions (COMATU) som bröt sig ur MCTU år 2000 och har 2 medlemsförbund. MCTU är anslutet till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS, och Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Senast uppdaterad: 

- FN-systemets hemsidor
- Världsfacket ITUC
- Information i artiklar via Labour Start Africa
- Utrikespolitiska institutets landguide
 

 

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.