Målareförbundet

Målareförbundet består av cirka 14 000 medlemmar. Rätten att skapa fria och öppna medlemsstyrda organisationer är en grundförutsättning för demokratisk utveckling. Den svenska fackföreningsrörelsen är kunnig och stark som demokratisk organisation och har därför kanske världens viktigaste exportvara: idéer och kunskap om hur man lägger grunden för en folkrörelse som växer sig stark genom sin egen inneboende kraft och därför kan genomdriva förändringar och förbättringar för sina medlemmar.

Målareförbundet är deltar i samarbetet 6F i Sverige, en sammanslutning av fem LO-förbund. Målarförbundet är medlem av deg globala bygg- och träfacket BWI, och driver tillsammas med dem och kollegorna i 6F utveklingssamarbete i Asien, Afrika och Latinamerika.

Alla LO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Målareförbundets projekt är Carina Söderbjörn.

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Byggnads, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Seko, Service- och kommunikationsfacket, GS, Målareförbundet, Elektrikerna
Nummer:
60255
Mer info

BWI företräder en sektor som är hårt ansatt av multinationella företag som ser vinst som sitt enda syfte. Sektorn är väldigt mansdominerad och har en hög andel migrantarbetare. Osäkra anställningar och direkt livsfarliga arbetsförhållanden är vanligt och en allt mer globaliserad marknad gör det svårt för arbetare inom sektorn att organisera sig och utkräva sina rättigheter.

Programmet är uppbyggt av fyra regionala projekt i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa/Centralasien, och bygger vidare på de rekommendationer som framkom i utvärderingarna som gjordes 2016/2017. Genom organisering, utbildning, förhandling och påverkan syftar programmet till att skapa starka, oberoende, autonoma, jämlika och demokratiska fackföreningar som kämpar för universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter liksom för stabil sysselsättning och humana arbets- och levnadsvillkor för alla bygg, trä- och skogsarbetare.

Till projektsidan