2019-09-06

Lunchseminarium: Vad hände på ILC-konferensen 2019 - analys av LO, TCO och Saco

Under två veckor i juni pågår International Labour Conference (ILC) med förhandlingar mellan arbetsgivare, arbetstagare och regeringsrepresentanter. Vad kommer förhandlingarna leda till? Genom trepartssystemet går det att uppnå effektiva överenskommelser, vilket är nödvändigt då vi står inför en omställning till en mer miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. På senare år har samarbetet mellan arbetstagar- och arbetsgivarsidan dock gnisslat mer. De stora frågorna som kommer diskuteras är:  

- Konventionen mot våld och trakasserier i arbetslivet
- ILOs 100-årsdeklaration inför framtiden - läs mer här
- Behandling av konkreta brott mot konventioner

Hör Ellen Nygren, LO, Lise Donovan, TCO, Sophie Silverryd, Saco sammanfatta årets konferens. Magnus Runsten ger en kort redogörelse för sin upplevelse av ILC som deltagare via Geneveskolan. Moderator: Sofia Östmark, kanslichef, Union to Union.

Tid: Kl. 11.30 – 13.00, fredagen 6 september
Plats: Sandlersalen, ABF, Sveavägen, Stockholm

Här kan du läsa mer om agendan >>

Vi bjuder på vegetarisk lunch från kl. 11.30. Om du har särskilda önskemål angående lunch, hör av dig på event@uniontounion.org
 

Seminariet streamas, klicka här

Anmäl dig till seminariet i formuläret nedan