2015-09-04

Lunchseminarium: Från informell till formell ekonomi

Från informell till formell ekonomi - samtal om ILO:s konferens och förhandlingarna om FN:s nya utvecklingsmål

Miljarder människor arbetar idag utan avtal, överenskommelser eller social säkerhet. ILO, FN:s arbetsmarknadsorgan, uppskattar att hela 40 procent av den globala arbetsstyrkan arbetar i den så kallade informella ekonomin, och allt fler ansluter. Den informella ekonomin är en ”desperationens sektor” som domineras av kvinnor och unga som kämpar för att överleva.

Frågan om informell ekonomi är också central när världens FN-länder antar en hållbar utvecklingsagenda efter millenniemålen. FN:s nya utvecklingsmål handlar nämligen om hur vi helt ska utrota extrem fattigdom fram till år 2030. Arbetsmarknadsfrågorna har uppmärksammats under förhandlingarna och ett av delmålen är att anständiga arbeten och lika lön ska finnas för såväl kvinnor som män år 2030.

Oscar Ernerot, ombudsman på LO, och Alison Tate, director of social policy, development  cooperation and external relations vid globala facket ITUC, var med på årets ILO-konferens. De kommer berätta hur världens länder diskuterar övergången från informell till formell ekonomi. De kommer också diskutera vad ILO kan göra och vad arbetsmarknadens parter måste göra. Hör också Nina Larrea, programchef Union to Union och delegat vid FN:s för-förhandlingar, berätta om de nya utvecklingsmålen och vad de innebär för fackföreningsrörelsen globalt.  

Datum: 4/9

Tid: 11.30 – 13.00

Plats: Saco, Lilla Nygatan 14, Gamla Stan

Deltagare: Oscar Ernerot, LO, Alison Tate, ITUC, Nina Larrea, Union toUnion

Sista anmälningsdag: måndag 31/8

Anmälan är obligatorisk eftersom vi bjuder på lunch och behöver veta hur många som kommer. 

Läs mer om hur FN:s utvecklingsmål och ILO:s arbete hänger ihop:http://www.arbetsvarlden.se/fn-trygga-jobb-skapar-hallbar-tillvaxt/