2019-05-15

Lunchföreläsning: Global Arbetsmarknad

Välkommen till en lunchföreläsning med Mats Wingborg; författare, journalist och expert på den globala arbetsmarknaden!

Tid: Onsdag 15/5 12.00-13.00
Plats: Gröjselsalen, Stockholms universitet

Hur ser egentligen livs- och arbetsvillkoren ut i låg- och medelinkomstländer?
Hur kan internationellt fackligt arbete bidra till en hållbar utveckling och genomförandet av FN:s Agenda 2030?

Mats Wingborg figurerar frekvent i svensk media som skribent kring bland annat utbildningspolitik och global arbetsmarknad. På uppdrag av Swedwatch har han studerat arbetsvillkoren vid svenska företag i länder med utbredd fattigdom samt skrivit om den globala fackföreningsrörelsen. I denna engagerande föreläsning blandas verkliga exempel från ett liv som journalist med saklig analys och dialog. Hur agerar svenska företag i låg- och medelinkomstländer? Varför är fackligt arbete kanske mer relevant idag än någonsin tidigare?

Välkomna till en inspirerande och engagerande föreläsning där du blir bjuden på lunch samt får chansen att bredda dina perspektiv!

Anmälan sker via följande länk:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0Qpe4LyxrX7Vl3Mw8ZvSg9YIULkZMyxmNmNTaS0n6MGz_1Q/viewform?fbclid=IwAR3vuy28tjb5zha-j8LPJGkLBt-HlG-f3ahNhHSjvLWEydfo7AtkxJMR3KM.

Föreläsningen arrangeras av Civilekonomerna i samarbete med Union to Union.