LO TCO Projektkansli

Telefon: 
E-post: 

Projekt

Region: Europa
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60284
Mer info

Projektet söker bygga upp fackliga krafter genom att främja subregionalt fackligt samarbete och åtgärder inom området för ekonomiska och rättsliga reformer.
Målet är att de medverkande fackförbunden kan samarbeta bättre i regionen. Med EU-anpassningen som bas finns ett bättre erfarenhetsutbyte och ett nätverk av experter inom ekonomi och rättsfrågor.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Land:
Nummer:
60275
Mer info

Projektet syftar till att stärka fackföreningsrörelsen genom stöd till en omvandling av centralorganisationen CUT i Colombia, från dagens situation med små företagsfack till sektoriella förbund. För denna nya struktur behövs både utbildning, påverkansarbete och informationskampanjer.
Colombia är ett av de farligaste länderna i världen att vara fackligt aktiv i. LO-TCO har sedan länge gett stöd til CUT:s olika medlemsförbund.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60286
Mer info

Projektet arbetar för att stärka självständiga fackrörelser och för att utöka respekt för arbetarnas rättigheter. Redskapen är övervakning av rättigheterna från arbetarsidan, publicerande av ett globalt index, samt direkt stöd i de länder som bedöms ha större risk.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60282
Mer info

Projektet avser att bygga upp och förbättra den fackliga rörelsens förmåga att bedriva juridisk verksamhet för arbetarnas intresse. Det planeras att bedriva juridisk arbete, stödja lokala strukturer, samt internationell påverkan. Programmet har projekt i tre länder: Colombia, Guatemala och Kambodja.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60281
Mer info

Programmets syfte är att tillämpa studiecirkelmetoden och att lägga grunden för utbildningsformer som kan nå många medlemmar och potentiella medlemmar till överkomlig kostnad.
I många afrikanska länder är fackföreningsrörelsen splittrad. Ett viktigt syfte för programmet är därför att främja enighet genom att ställa krav på att de olika fackliga organisationerna samarbetar i utbildningsinsatserna.
Målgrupper för programmet är fackliga ledare på olika nivåer, medlemmar och potentiella medlemmar samt, i viss mån, arbetsgivare, politiker och det civila samhället.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Land:
Nummer:
60280
Mer info

Projektet är en ny fas av ett flerårigt samarbete mellan LO och VGCL. Tidigare under 2010-2012 har man byggt upp en struktur för utbildning och utbildat utbildare. Nu kommer man att fortsätta att utveckla och bygga upp VGCL:s utbildningsstruktur, med fokus på utbildningsverksamhet för organisering, aktiva lärandemetoder, studiecirkel metoden och förhandlingar.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Land:
Nummer:
60278
Mer info

Projektet stödjer kapacitetsuppbyggnad för fackföreningsrörelsen och möjliggör för ZCTU att fortsätta sin kamp för fackliga och mänskliga rättigheter samt ökad demokrati i landet. Syftet är att hitta effektiva vägar för att sprida information, att bekämpa de drakoniska lagar som introducerats samt att stärka ZCTUs strukturer på regional och distriktsnivå.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Land:
Nummer:
60279
Mer info

Stärka GEFONT genom fyra olika strategier. Vanliga fackliga medlemmar kommer att utbildas, personer som kan fungera som vidareutbildare kommer att utbildas, rekryteringskampanjer för att få fler medlemmar kommer att genomföras och man vill också arbeta för att vanliga fackliga medlemmar ska få ökat inflytande på politiken i Nepal.

Till projektsidan