LO TCO Projektkansli

Telefon: 
E-post: 

Projekt

Region: Globalt
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60450
Mer info

Projektet fokuserar på att bygga upp fackliga krafter genom att främja subregionalt fackligt samarbete och åtgärder inom området för ekonomiska och rättsliga reformer. Målet är att de medverkande fackförbunden ska kunna samverka bättre inom regionen. Med EU-anpassningen som bas finns ett bättre erfarenhetsutbyte och ett nätverk av experter inom ekonomi och rättsfrågor.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Region: Globalt
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60453
Mer info

Projektet fokuserar på att stärka förekomsten av självständiga fackrörelser och på att utöka respekten för arbetarnas rättigheter. Ett verktyg som bevakar och utvärderar hur respekten för arbetstagarnas rättigheter ser ut i alla ITUC länder är inbyggt i projektet. Den sammanställda rapporteringen systematiseras till en Global Rigths Index, som är en indikator för hur väl de mänskliga rättigheterna i arbetslivet infrias. Dessutom har projektet en satsning med stöd (mest kampanjstöd och juridiskt) till fackliga organisationer i de länder där det är allra farligast att vara facklig aktivist.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60436
Mer info

Programmets syfte är att tillämpa studiecirkelmetoden och att lägga grunden för utbildningsformer som kan nå många medlemmar och potentiella medlemmar till överkomlig kostnad. I många afrikanska länder är fackföreningsrörelsen splittrad. Ett viktigt syfte för programmet är därför att främja enighet genom att ställa krav på att de olika fackliga organisationerna samarbetar i utbildningsinsatserna.

Målgrupper för programmet är fackliga ledare på olika nivåer, medlemmar och potentiella medlemmar samt, i viss mån, arbetsgivare, politiker och det civila samhället.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan