2002-06-20

LO-Globalt – Nytt Nyhetsbrev från LO och ny hemsida

LO har startat ett globalt nyhetsbrev som också har en egen hemsida. Läs Wanja Lundby-Wedins ord om varför.

Wanja Lunby-Wedin:
”Internationell solidaritet är och har alltid varit en grundbult i fackföreningsrörelsens kamp. Idag är det kanske ännu tydligare hur viktig denna solidaritet är. Under 80- och 90-talen har vi sett framväxten av en global ekonomi med en oerhörd makt för kapitalplacerare och transnationella företag. Det är därför alltmer självklart att anställda i Sverige har gemensamma intressen med anställda i övriga Europa, liksom med löntagarna i Zimbabwe, i Brasilien, i Sydkorea, i USA, i Israel och i Palestina. Ja, med alla löntagare i hela världen.

Och vår solidaritet behövs! Och över hela världen, som FFIs rapporter ständigt visar, fortsätter arbetsgivare och politiker att förfölja fackligt aktiva. Bara under år 2000 mördades över 200 fackligt förtroendevalda, tusentals fängslades och torterades. Deras "brott" var att de krävde mänskliga rättigheter i arbetslivet.

LO och förbunden deltar därför aktivt i ett omfattande internationellt fackligt solidaritetsarbete. Vi gör det som aktiva medlemmar i Europafacket, den Fria Fackföreningsinternationalen FFI liksom i förbundens olika yrkesinternationaler. Och denna internationella fackföreningsrörelse är definitivt en kraft att räkna med. FFI har idag 158 miljoner medlemmar över hela jorden.

Mycket av detta fackliga arbete märks inte så ofta i medierna, det syns kanske inte alltid genom stora demonstrationer och utspel. Men det syns i de hundratals fackliga utvecklingsprojekt vi bedriver i olika länder, genom mötena i våra internationaler, genom vårt arbete inom olika internationella institutioner för att främja mänskliga rättigheter i arbetslivet och genom förhandlingarna i Europafacket. Att mycket av allt detta internationella arbete är ganska okänt för många är till stora delar också vårt eget fel. Vi behöver tala högre, vi behöver bli bättre att på ta för oss och synas i den internationella debatten.

Ett led i denna ambition är denna nya hemsida, LO Globalt, liksom pappersnyhetsbrevet med samma namn. Här ska finnas information om LOs internationella arbete vad vi gör , vad vi tycker och vad vi vill, samt nyheter, dokument, tal, artiklar, länkar och så vidare.”

Läs nyhetsbladet på http://www.lo.se/loglobalt/ och prenumerera på densamma genom att skicka ett mail till agneta.carleson@lo.se