Livsmedelsarbetareförbundet

Livsmedelsarbetarförbundet, eller Livs, organiserar anställda inom livsmedelsindustrin. Förbundet har cirka 30 000 medlemmar. Förbundet bedriver utvecklingsprojekt i Afrika, Latinamerika och Asien, i samarbete med det globala facket IUF. Projekten har utbildnings- och jämställdhetskaraktär och handlar om att stötta gryende organisering, utbilda i fackliga och mänskliga rättigheter, samt öka kvinnors inflytande i sina fackförbund. Livs är medlem i LO. Alla LO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Lär dig mer om fackens internationella engagemang i vår skrift Facket gör världen bättre.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Livs projet är Marie Ende. Här hittar du kontaktuppgifter.

Projekt

Region: Latinamerika
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Land:
Nummer:
60418
Mer info

Situationen i Brasilien efter händelserna som ledde till president Dilma Rousseffs avgång och det senare valet av Bolsonaro som president, orsakade en extremt komplicerad situation. Staten börjar inta klara antifackliga inställningar och allt utrymme som det civila samhället hade vunnit under senare tiden, börjar bli hotat eller stängt.

Projektet avser att stärka den fackliga förmågan att försvara arbetarnas rättigheter i en mer och mer försämrande miljö. Detta kommer att ske i olika sektorer som IUF arbetar i. Köttproduktionen är en viktig undersektor och Brasilien är världens största exportör av kött. Det finns stora koncerner i landet, men arbetsvillkoren har alltid varit dåliga. På landsbygden finns både jordbrukarorganisationer och även ursprungsfolk, som kämpar mot överexploatering av både människor och naturen.

Till sist kommer det att handla om att stärka organisering av facket inom livssektorn, här mest fokus på att bygga nätverk av fackliga organisationer kring stora koncerner. Ett viktigt inslag i projektet är att samordna sina krafter och aktiviteter med andra viktiga aktörer av civilsamhället, såsom ursprungsfolkorganisationer, feministiska rörelser, miljöaktivister, m.m.

Resultat i korthet

Facken CONTAC och CNTA i Brasilien, arrangerade ett möte kring lagen NR36 kring köttproduktion. Ett möte där fackliga ledare, arbetare, arbetsrättsspecialister och företrädare för åklagarmyndigheten (MPT) analyserade de framsteg och aktuella frågor som finns när det gäller skydd av hälsa och säkerhet i den brasilianska köttproduktionen. Mötet var ett resultat av projektets arbete att jobba för att minska arbetsskadorna samt ett samarbete med andra experter, exempelvis Santa Catarina Federal University (UFSC). Ett minskat arbetstempo i produktionskedjan är en förändring som nu genomförs, på uppdrag av MPT. Det finns också en bättre samordning av resurser mellan facken CONTAC och CNTA som gynnar alla arbetare inom köttproduktionen i Brasilien.

Women Workers of Nestlé Network skapades den 4 december i Sao Paulo. Den 14 augusti åkte över 60 000 kvinnor från hela Brasilien till Brasilia och deltog i demonstrationen som hade fokus på demokrati, rättvisa och mot våld mot kvinnor.

Ett samarbetsavtal tecknades den 31 juli i Argentina mellan Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del MERCOSUR Ampliado (COPROFAM: Expanded Confederation of Family Farmer Organisations of MERCOSUR) och federationen IUF. I flera år har båda organisationerna samlat erfarenhet och olika kunskaper när det gäller utmaningar relaterade till klimatförändringar, migration, kön och jämlikhet, och försvar och främjande av arbetare på landsbygden och om familjejordbrukets roll för att skydda livsmedelssäkerheten.

Vid facket FETARs andra kongress presenterades en del av en studie om fruktproduktion som är en del av projektets arbete. PÅ CONTARs kongress, valdes 8 kvinnor till styrelsen (av 16 platser) och en kvinna till vice ordförande. En ny federation skapades: Federación Latinoamericana de Trabajadores del Sector SucroEnérgetico (Felatrase).

Förutom den anti-fackliga politiken finns också våld mot det civila samhällets organisationer. Polisen dödar en person var femte timme i Rio de Janeiro. I hela Brasilien rapporterades 65 000 våldsamma dödsfall 2017. Våldet ökar också på landsbygden. Organiserad brottslighet, våld och konflikter skapar rädsla, avskräcker och hindrar medborgarnas deltagande i samhället. År 2019 ökade antalet mord på miljökämpar och ursprungsbefolkning. Det är mycket svårt för HBTQ-personer att utöva sina rättigheter. År 2019 mördades 124 HBTQ-personer i landet. De flesta av dessa dödsfall inträffade efter misshandel och tortyr.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Nummer:
60421
Mer info

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet ska tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i Bangladesh, Pakistan, Indonesien,Thailand och Kambodja, genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Antalet länder är en halvering mot tidigare projektår vilket skapar en större möjlighet att fokusera och därmed nå bättre resultat.

Livsmedels- och dryckesindustrin är stor i Asien och med det också en hög grad av arbetare anställda under osäkra förhållanden. I vissa extrema fall är kvinnor och migrerande arbetare de mest utsatta offren eftersom de anställs genom människohandel och tvångsarbete. Skapande av levnadslön är därför en viktig aspekt i projektet likväl som anständiga och hållbara anställningar.

Projektet bygger på tidigare projekt och under 2018 har det tillkommit fler medlemmar, varav en ökning av kvinnor och unga medlemmar. Förbunden har lyckats förhandlat avtal utan större missöden, vilket har varit vanligt tidigare. För att uppnå projektet mål används bland annat aktiviteter som utbildning, nätverkande samt att samordna kampanjer för att få till politiska förändringar i lagstiftning. Det handlar också om att stärka de demokratiska fackliga organisationerna som finns inom sektorn så de kan stödja de som är allra mest utsatta på arbetsmarknaden, såsom kvinnor, barn, människor som lever med hiv/aids och migranter. Vidare handlar det även om att arbeta för att öka jämställdheten internt inom facket, att utveckla demokratin och att få en ökad kompetens i att sluta avtal. Projektets resultat kommer att verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem

Resultat i korthet

I Pakistan har arbetare på Phillip Morris bildat kommittéer för att organisera fler medlemmar i facket. Facket på Nestle i Bangladesh värvade 21 nya medlemmar och har nu totalt 242 medlemmar, varav 55 kvinnor. Facket Ferrero i Indien har värvat 29 nya medlemmar. I Indonesien skedde övergångsförhandlingar för arbetare då Nestlé meddelade att fabriken i Cikupa skulle säljas. Fler ungdomar har blivit medlemmar och ledare. Fler kvinnor deltar i förhandlingar om kollektiva avtal i länderna inom projektet. Vid PepsiCo i Pakistan blev 80 kvinnor medlemmar. Över 250 arbetare i Asien deltog i kvinnodagsfirande 2019 och fler kvinnor har blivit medlemmar och fått uppdrag som ledare inom sina förbund. Allt detta efter att ha deltagit i utbildningar.

Facket PVM i Bangladesh bildades 2018 och blev erkända som organisation av regeringen i februari 2019. Nu har ledningen på företaget erkänt dem och startat förhandlingar om kollektivavtal. Facket WUUP i Pakistan håller på att förhandla om sitt första kollektivavtal. 8 Fackliga förbund i Pakistan har under året undertecknat förbättrade kollektivavtal. I Gazipur i Bangladesh fick 25 tillfälligt anställda arbetare fasta jobb genom fackets förhandlingar.

Över 500 fackliga företrädare, medlemmar och ledare i Myanmar, Indonesien, Thailand, Bangladesh och Indien har deltagit i olika fackliga kurser. Exempelvis facklig grundkurs, hälsa och säkerhet och kurs i förhandlingsteknik. Över 450 fackliga företrädare i Indonesien, Myanmar och Kambodja har utbildats i jämställdhet och fackliga ledare i Nepal deltog i OECD:s utbildning kring deras riktlinjer. Fler än 500 fackliga företrädare har deltagit i möten för att forma strategier för kampanjen för levnadslön i länderna Thailand, Indien, Pakistan, Indonesien och Kambodja. Dessa har sedan kampanjat och delat ut broschyrer om levnadslön.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal, Livsmedelsarbetareförbundet, Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60423
Mer info

Svenska fackförbunden Kommunal, Hotell- och restaurangfacket (HRF) och svenska Livsmedelsarbetareförbundet tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), IULs regionala organisation och partners i 16 afrikanska länder ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Det är en fortsättning på tidigare års projekt.

IULs kvinnoprojekt i Afrika är ett av de mest lyckade projekt som bedrivs med stöd av Union to Union. Det genomförs i länder som har utmaningar av såväl politisk som ekonomisk karaktär. Terrorism och fattigdom finns i olika form. Kvinnor och unga är i majoritet inom lantbruk- livsmedelsproduktion och hotellsektorerna.

Under 2014-2016 lyckades projektet nå ca 180 000 personer och under 2018 rekryterades 1 500 nya kvinnliga medlemmar. Projektet har fått resultat som både räddat livet, bokstavligen, på hushållsanställda och förändrat de afrikanska fackförbundens representation och fokus på jämställdhet. Under 2018 i Zambia, blev en ung kvinna vald som generalsekreterare för sitt förbund och för första gången någonsin blev en kvinna vald till vice ordförandeposten för jordbrukare i Zimbabwe.

I Sydafrika förbättrade facket mammaledigheten till fyra månader med 80 procents lön och 2 månader betalt. I varje land skapar facken kvinnokommittéer sina mål, och genomför sedan de aktiviteter lokalt som behövs för att nå dem.

Alla länder samverkar kring de fackliga utmaningarna som gäller organisering, stöd till informellt anställda och andra utmaningar i sektorerna. Våld mot kvinnor, inklusive sexuella trakasserier, ska vara en prioriterad fråga på fackföreningarnas agenda. Hälsa och säkerhet för kvinnliga arbetare ska förbättras och därmed ska färre olyckor, skador och yrkessjukdomar och hiv/aids förekomma.

Det handlar också om att kvinnor blir bättre informerade, kan förhandla och ta en aktiv del av de globala frågorna som klimatförändringar, livsmedelssäkerhet och andra relaterade frågor. Projektet har ett stort mervärde eftersom det fokuserar på kvinnors rättigheter. Projektet använder sig av olika strategier som bygger på aktivt lärande. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Kvinnors representation i fackföreningar har ökat, bland annat genom att engagera fler unga kvinnor. År 2019 har över 5 500 blivit medlemmar i facket men flera fack har tappat medlemmar på grund av ekonomiska och politiska sammanhang.

De flesta arbetande kvinnor har blivit tuffare på att rapporterar om sexuella trakasserier på arbetsplatsen, vilket är en stor förändring och kan betraktas som ett viktigt resultat av projektet. Och i Kenya har facket inrättat ett eget utskott för att hantera denna typ av frågor. I Malawi undertecknade facket HFPCWU ett kollektivavtal med Sun Bird Hotel där nyblivna mammor kan amma en timma på betald arbetstid. På Marriot Hotel får en kvinna sex veckors ledighet när hon är nybliven mamma.

I projektets alla länder är 27 procent av kvinnorna har fackliga ledaruppdrag och 40,5 procent av medlemskåren är kvinnor. Över 5 500 kvinnliga arbetare rekryterades 2019. I Tanzania är kvinnor involverade i beslutsfattandet och antalet kvinnliga ledare ökar både i den formella och informella sektorn. I Nigeria ökade det kvinnliga medlemskapet med 10 procent och i Uganda med 55 procent. I Senegal har facket fått 120 nya medlemmar i grönsakstillverkar sektorn och i Togos bryggeri har facket ökat med 78 procents nya kvinnliga medlemmar. I Malawi ökade antalet kvinnliga hushållsarbetare med 144 procent och 540 unga kvinnliga arbetare rekryterades av Plantation and Agricultural Workers Union (PAWUM), vilket motsvarar en ökning med 143 procent. I Tanzania har tobaksförbundet förhandlat om barnomsorg vilket var ett resultat av ett besök av facket på arbetsplatsen.

I Burkina Faso, efter en utbildning för grönsaksodlare i Bobo, slutade kvinnliga grönsaks odlare att använda bekämpningsmedel. De blev också medlemmar i en miljöförening.

I Elfenbenskusten, tack vare projektets ledarskaps utbildning för kvinnor, utbildades tusentals kvinnor av en och samma person. Engagemanget mot sexuella trakasserier var det som drev denna kvinna att utbilda vidare.

I Kenya diskuterade 26 anställda i West Kenya Sugar Company moderskapsklausulen i kollektivavtalet och föreslog förbättringsområden. Det resulterade i flera nya villkor: exempelvis en amnings timme, kvinnor som genomgår missfall får full mammaledighet. Dessa villor gör att anställda kvinnliga arbetare har sett fördelen och därmed blivit medlemmar.

20 procent av förhandlingsgruppen är kvinnor i Kenya och 10 procent i Nigeria. I andra afrikanska länder är siffran upp till 30 procent. I varje land har facken förhandlar fram kollektivavtal som gynnar den kvinnliga delen av medlemskåren. Det handlar om mamma ledigheter, amningstid och kompletterande mat för hiv/aids patienter. I Zimbabwe utbildade livsmedelsfacket förhandlare, där en är kvinna, och de lyckades förhandla sig till att en buss transportera skiftarbetare till och från arbetsplatsen.

I alla genomförande länder genomför facken lobbyarbete gentemot sina regeringar för att ratificera C190 och att förhandla med företagen så att de beaktar ILOs konvention 190 om trakasserier på arbetsplatsen. Till exempel demonstrerar facken varje månad för att offentliggöra frågan. I Kenya genomförs en forskning om sexuell trakasserier på tre sockerfabriker.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet, Kommunal
Nummer:
60422
Mer info

I Costa Rica, Colombia, Peru och Ecuador är produktionen av socker och bananer omfattande och styrs i stor utsträckning av transnationella företag. På landsbygden är det lätt att utnyttja arbetstagare och kontraktsanställningar är vanligt.

IUF har sedan länge ett samarbete med lantarbetarförbunden och har som strategi att bistå med stöd i försvaret av deras rättigheter. Inom livsmedelsproduktionen och lantbruket sker också ett arbete för att organisera fler, även inom den informella ekonomin, och särskild satsning görs på kvinnor och ungdomar.

Även fisket och viss verksamhet i dryckesindustrin omfattas av detta projekt, som ska bidra till starkare fack som kan förhandla inom sina sektorer och lyfta verksamheten från arbetsplatsnivå och föra politisk dialog på nationell nivå.

Regionprojektet IUF i Latinamerika arbetar för att stärka de fackliga strukturerna och nätverkande i regionen, med fokus på 4 länder: Honduras, Colombia, Costa Rica och Peru. Målet är att fackliga strukturer i de prioriterade länderna ska stabiliseras och medlemsbasen ska öka. Nätverkande ska ökas i subregionen genom framförallt kommunikationsarbete och samverkan i aktioner.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet, Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60420
Mer info

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Africa och 7 partners i Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Senegal, Mali and Togo ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

IUF organiserar facklig verksamhet i sju länder i fransktalande Afrika, länder som präglas av politisk instabilitet, låg matsäkerhet och ökande priser på jordbruksmarknaden. Hotell och restaurangverksamhet är osäker på grund av politisk och social instabilitet och få har fast anställning och utgörs till stor del av kvinnor och migranter.

Projektet ger de nationella facken stöd i sina nationella strategier och planer och fokus ligger på jämställdhet, klimat, organisering samt arbetsplatssäkerhet och miljö. Rätten till mat försvaras av fackföreningen och de mänskliga rättigheterna och utgör en viktig del av projektets aktiviteter förutom att rekrytera nya, utbilda fackföreningsmedlemmar, ordförande och ledare.

Antalet nya medlemmar ökar och i Burkina Faso var rekryteringen + 45 procent under 2018. I Niger har rekryteringssteg vidtagits för att inrätta migrantarbetarförbund i den informella ekonomin.

Genom att ge målgrupperna en ökad kunskap, ökad medvetenheten, arrangera workshops på olika teman som klimat och hiv/aids samt olika kapacitetstärkande insatser till de deltagande facken och utbilda utbildare, kommer förändringar att ske.

Facken kan bli mer självständiga och demokratiska, de kan rekrytera fler medlemmar och därmed kunna driva frågor samt teckna kollektivavtal kring skäliga arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö, stoppa sexuella trakasserier och hiv/aids samt bekämpa användningen av bekämpningsmedel i jordbruket.

Resultaten av detta projekt kommer inte bara facken tillgodo utan också det civila samhället, arbetsmarknaden som helhet, barn som jobbar med farligt arbete inom jordbruket och livsmedelsindustrin, konsumentföreningar samt medborgare. Myndigheter och politiska institutioner kommer också att vara berörda av detta projekt. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Fler kvinnor deltar i projektaktiviteterna, i genomsnitt 40 procent och av fackens ledare är 27 procent kvinnor. Efter press från fackföreningarna ratificerade Niger ILO-konvention 183 under 2019.

I Benin rekryterades 934 kvinnor under perioden och hade lika antal män och kvinnor i alla aktivister. Under perioden fick 760 personer utbildning i hiv och aids.

I Niger pågick studiecirklar på 15 arbetsplatser. I Senegal, inrättades två hiv-aids kommittéer på två hotell.

I Benin arrangerades kampanjer där fler än 1 200 arbetare ökade sin kunskap om hiv och aids.

I Côte d’Ivoire, fokuserade facken på att sprida kunskap om tre pandemierna (hiv, malaria och tuberkulos) och arbetare vid 20 företag besöktes.

I Togo lyckades facket förhandla om permanenta anställnings kontrakt för tio truckförare vid Lomé Brewery.

I Senegal fick 584 fackliga ledare, varav 201 kvinnor, utbildning i kommunikation, ledarskap och förhandlingsteknik samt grunderna i internationell arbetsrätt.

I Senegal skapades en kravlista efter workshopen för arbetare vid Brioche Dorée och Nestlé Senegal och då facket la fram den för arbetsgivaren blev det en överenskommelse om ökade löner.

Anställda på Nestlé Senegal, Grands Moulins i Dakar och Brasseries d’Afrique de l’Ouest fick permanenta kontrakt vilket skapar en ökad trygghet för arbetarna. Förbundet vid Grands Moulins lyckades förhandla fram ett årligt utbildningsprogram (730 timmar för 306 personer) och en ökning av bonusen vid prestation med 3,5 procent.

I Togo bildades två nya fackföreningar: en för grönsakstillverkare och en för hushållsarbetare. Under året stängde företaget FAN MILK och facket förhandlade fram en uppsägningsplan som gav betald ålderspensionsavgift (för 14 anställda nära pensionsåldern), en anställd omskolad; en anställd omplacerades till annan arbetsplats.

I Burkina Faso, lyckades facket SYNATRAG öka antalet motorcyklar som medlemmar kan använda i kampanjer och därmed övervaka användningen av bekämpningsmedel. Dessutom erhöll medlemmarna en bonus på 300 000 CFA för arbete som kräver resor.

I Côte d’Ivoire, förhandlade facket CIAGHCI-Dignité fram en höjning av minimilönen för tonfisk- och hotellsektorn med 6 procent. Efter utbildningar, lyckades facket på SACOs chokladfabrik förhandla, om att då anställda avgår med pension så får de en bil av företaget.

IUFs framtagna rapportmall för arbetsolyckor och sjukdom används nu av alla förbunden. De 596 fackliga företrädarna och medlemmarna i hälso- och säkerhetskommittéerna, av vilka 225 är kvinnor, kan nu stödja arbetare vid olycka eller sjukdom på jobbet. Detta som ett resultat av utbildningen i hur en gör.

I Senegal, skapades tre nya hälso- och säkerhetskommittéer och fem förebyggande planer har upprättats. Under året minskade antalet olyckor på två av dessa fabriker med 20 procent och 45 procent.

Projektets länder förblir bland världens fattigaste länder. Till exempel lever 41,5 procent av befolkningen i Niger och 38 procent av befolkningen i Senegal under den extrema fattigdomsgränsen. Arbetskraften är koncentrerad på landsbygden. De stora problemen är fortfarande mat och sysselsättning, särskilt bland ungdomar och kvinnor.

Osäkerheten i Mali, Niger och Burkina Faso blev mer akut efter en ökning av terrorhotet, som fortfarande överlappar konflikter mellan kommunala, land- och narkotikahandeln. I december 2019 dödades 71 nigerianska soldater på gränsen till Mali. Burkina förlorade 24 soldater i augusti när terrorister attackerade en bas nära den maliska gränsen. I Mali dödades mer än 140 soldater i en serie blodiga attacker under hösten. I Côte d’Ivoire är den sociala och politiska situationen svår och befolkningen är rädd för att ytterligare ett inbördeskrig ska få fart. Förbud mot möten är allt vanligare.

I Togo fortsätter den politiska krisen och i Benin börjar landet reformera det politiska partisystemet. Trots en viss manipulering är Benin, tillsammans med Senegal, de enda länderna som upplevt en period av relativ lugn på den politiska fronten. Den så kallade Senegal-planen, som har gynnat flera sektorer inklusive trädgårdsmarknad och bearbetning av jordbruksprodukter handlar om att förbättra hanteringen av sitt vattenförsörjningssystem bidrar positivt till landets utveckling.

Till projektsidan