Lärarförbundet

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation. De är ett fackligt professionsförbund med över 230 000 medlemmar från skolans alla delar. Lärarförbundet är ett TCO-förbund.

Lärarförbundet är del av den globala fackliga rörelsen

Lärarförbundet är medlem i det globala lärarfacket Education International (EI) som arbetar globalt för att bevaka och försvara mänskliga och fackliga rättigheter, bevaka och påverka utbildningsområdet och medverka i och koordinera fackligt utvecklingssamarbete. EI har ungefär 400 medlemsorganisationer i omkring 170 länder och företräder totalt 32 miljoner lärare (2018). Lärarförbundet delar aktivt i EI:s arbete och deras utvecklingssamarbeten sker i nära samarbete med organisationen. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är även ledamot i EI:s styrelse.

Lärarförbundets internationella arbete fokuserar på tre prioriterade områden – påverkansarbete, medlemsengagemang och utvecklingssamarbete. Är du medlem i Lärarförbundet går 1,5% av medlemsavgiften till internationellt samarbete. Organisationen har både egenfinansierade projekt och projekt i samarbete med Union to Union. De projekt du ser listat här nedan, är de som är finansierat med stöd från Union to Union. För att se alla Lärarförbundets utvecklingsprojekt, se här.

Lärarförbundet stöder lärarorganisationer i Afrika, Asien, Östeuropa och Latinamerika. Utvecklingssamarbetets främsta mål är att stödja arbetet med att bygga upp demokratiska, oberoende och starka fackliga organisationer. Detta sker ofta genom facklig utbildning av medlemmar. De kan i sin tur ställa krav på sina regeringar att arbeta för att nå målet om utbildning för alla med kvalitet.

Lär dig mer och engagera dig

Läs mer om lärarförbundets internationella arbete på deras hemsida och följ deras arbete på internationella lärarbloggen. Under hashtaggen #Lärarförbundet samlar vi alla artiklar på Union to Unions hemsida som handlar om Lärarförbundets internationella verksamhet. Lär dig mer om fackens internationella engagemang generellt i Union to Unions skrift Facket gör världen bättre.

En viktig del i Lärarförbundets internationella arbete är också att erbjuda former för medlemsengagemang i de internationella frågorna.

  • Lärarförbundets lokalavdelningar kan söka medel för informationsprojekt i Sverige för att öka kunskap och engagemang om globala fackliga frågor, både genom Lärarförbundet och Union to Union. Exempel på vad andra avdelningar gjort finns beskrivet på Globala mötesplatsen, Lärarförbundets interna mötesplats för globala perspektiv och internationell verksamhet. I Union to Unions databas för informationsprojekt kan du hitta de informationsprojekt som görs med stöd från Union to union. Lärarförbundet ger även stöd till lokalavdelningar för att genomföra egna utvecklingsprojekt i samverkan med lokalavdelningar i utvecklingsländer.
  • Lärarförbundet erbjuder en studiecirkel om värdegrundsfrågor med globalt perspektiv: Vär(l)degrunden. Utbildningen är anpassad för att du både ska kunna fortbilda dig själv via webben, men även samlas i en studiecirkel och diskutera tillsammans med andra lärare.
  • Lärarförbundet uppmuntrar sina medlemmar att delta i två kampanjer med internationellt fokus per år: Världslärardagen 5 oktober och Global Action Week, sista veckan i april.
  • När lärare och fackliga systerorganisationer blir hotade i världen på grund av sitt fackliga engagemang, agerar Lärarförbundet när de kan påverka. I vissa fall uppmuntrar Lärarförbundet till solidaritetsaktioner på internationella lärarbloggen där du kan bidra med ditt namn.
  • Som medlem kan man söka stipendier för fackliga studier utomlands två gånger per år, 15 mars och 15 oktober. Dessa kan även studerandemedlemmar söka.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Lärarförbundets program är Carina Söderbjörn. Här hittar du kontaktuppgifter.

 

Projekt

Region: Latinamerika
Förbund:
Lärarförbundet
Nummer:
60274
Mer info

Lärarförbundets program bidrar till att utveckla starka lärarorganisationer som kan främja lärares och skolanställdas arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter, försvara deras arbetsvillkor och därmed på längre sikt verka för kvalitativ utbildning för alla. Detta sker på olika sätt. I många länder har lärare så låga löner att de tvingas ta arbete utöver undervisningen. En lön som lärare kan leva på bidrar därför till ökad kvalitet på undervisningen. Lärarorganisationer kan genom engagemang och opinionsbildning även bidra till en ökning av utbildningsbudgeten i de offentliga finanserna, vilket ger fler barn tillgång till utbildning. Genom att verka för en god dialog med utbildningsministerier, kan lärarfacken sätta kvaliteten på lärarnas utbildning på dagordningen.
Programmets mål är att bidra till utvecklingen av starka, oberoende, demokratiska och hållbara fackliga lärarorganisationer som effektivt kan tillvarata sina medlemmars intressen, och bidra till utbildning med kvalitet för alla.

Till projektsidan