Laos

Laos är ett fattigt jordbruksland i Indokina. Parlamentarism har införts, största parti är Laotiska revolutionära folkpartiet, det vill säga kommunistpartiet. Fackföreningsrörelsen är svag.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
236 000 km2
Huvudstad
Vientiane
Språk
Lao är officiellt språk
Ratificerade kärnkonventioner:
29 - 100 - 111 - 138 - 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Laos är ett Asiens fattigaste länder. I huvudstaden Vientiane och runt Mekongfloden har det dock skett en viss ekonomisk utveckling. Flera utländska företag har investerat i den växande textilindustri i takt med att landets ekonomi har liberaliserats. Men på landsbygden står utvecklingen i stort sett stilla. Ett stort praktiskt problem är bristen på vägar och kommunikationer. Elektriciteten är utbyggd endast i städerna. Laos har inte heller någon kust och få floder.

Europeiska investeringsbanken, EIB, har godkänt ett lån på 76,2 miljoner dollar för att utveckla en koppargruva i Laos. Beslutet har lett till kritik från en rad miljöorganisationer som menar att gruvan kommer att skada miljön och lokalbefolkningen i området. Den planerade koppargruvan ligger i provinsen Savannakhet nära gränsen mot Vietnam. Till 80 procent kommer gruvan att ägas av det australiska gruvföretaget Oxiana. Sedan 2002 har samma företag drivit en guldgruva i närheten. Det gruvprojektet har lett till skogsskövling och till att lokalbefolkningen tvingats flytta. Nu fruktar kritikerna att den planerade koppargruvan ska leda till samma negativa effekter men i betydligt större skala.

Den fackliga situationen: 

Fackföreningsrörelsen är svag och helt kontrollerad av det styrande partiet LPRP. Någon facklig frihet existerar inte.

I den fackliga centralorganisationen Federation of Lao Trade Unions (FLTU) ingår fem fackförbund. En överväldigande majoritet av FLTU:s 77 000 medlemmar är anställda av staten, men även för dessa är de fackliga rättigheterna inskränkta. Offentligt anställda har exempelvis inte rätt att strejka. Endast en procent av arbetskraften är sysselsatt inom industrin. Under 2020 har FLTU engagerat sig i att stärka skyddet för arbetare under pandemin orsakad av covid-19. Däribland har den fackliga organisationen deltagit i inspektionen av fabriker. En fråga som väckt internationell uppmärksamhet är fängslandet av bloggaren Houayheuang Xayabouly som under 2019 i ett inlägg kritiserade det regionala styret i den södra delen av landet för att inte skydda befolkningen mot översvämningar. Hon sitter fortfarande fängslad vilket lett till fortsatta protester från det globala facket för journalister, International Federation of Journalists (IFJ).

Fackliga organisationer: 

Fackliga centralorganisationer: Federation of Lao Trade Unions (FLTU). FLTU är medlemmar av den kommunistiska fackföreningsinternationalen FVF. Det finns ingen facklig organisation i landet som tillhör Världsfacket ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Laos har ratificerat några av ILO:s kärnkonventioner, men fackföreningsrörelsen kontrolleras av staten och det ärt vanligt med kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Laos:

Inte ratificerade av Laos:

Senast uppdaterad: 

December, 2020, Mats Wingborg. 

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt