Kvinnovåld socialt accepterat

Våld mot kvinnor är den mest spridda och socialt accepterade formen av kränkningar mot mänskliga rättigheter. Genderrelaterade mord har nått alarmerande proportioner runt om i världen och det är brott som bara pågår eftersom straffrihet är norm på många håll.

Detta är verkligen fallet för många migrantarbetare i Gulfstaterna. På ITUC:s hemsida vittnar kvinnliga hushållsanställda om sina upplevelser.
Sreekala lovades en ett bra jobb på ett sjukhus, men blev i praktiken såld till en arabisk familj i Gulfen. Både barnen och de vuxna slog henne och hon fick jobba till två på nätterna utan mat. Familjen hotade att döda henne och förklarade att de lätt kunnat dölja det.
 
Världsfacket ITUC uppmanar regeringar att ta ansvar och göra något konkret för att stoppa kvinnovåldet i alla länder.
Under protestdagen mot kvinnovåld den 25 november organiserade fackföreningar demonstrationer ibland annat Colombia, Kongo, Filippinerna och Moçambique.

FN driver kampanjen UNiTE som stöds av ITUC, för att stoppa våldtäkter och alla andra former av våld mot kvinnor.