2002-08-20

Kvinnoaktion mot oljebolag i Nigeria.

150 kvinnor i Nigerias floddelta ockuperar en oljeplattform ägd av det amerikanska multinationella företaget Chevron Texaco. Kvinnorna förhandlar med företagsledningen i en närbelägen bylokal och kräver elektricitet till byarna och kompensation för den miljöförstörelse som företaget har åsamkat. Flera företag exploaterar floddeltat i Nigeria och gör enorma vinster på att utvinna olja, men nästan inga pengar har kommit lokalbefolkningen till del. Floddeltat hör till de fattigaste områdena i världen. De lokala bosättarna tillhör dessutom olika etniska minoritetsgrupper, vilket har gjort dem ännu mer utsatta.