Kuwait

Kuwait är en oljerik stat på Arabiska halvön med gränser mot Saudiarabien och Kuwait. Landets enda fackliga organisation är hårt kontrollerad av staten.

Fakta

Statsskick
Emirat
Yta
17 818 km2
Huvudstad
Kuwait City
Språk
Arabiska
Ratificerade kärnkonventioner:
29 - 87 - 98 - 105 - 111 - 138 - 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Kuwaits i särklass viktigaste inkomstkälla är oljan. I landet finns 10 procent av världens oljereserv. Därutöver finns en viss tillverkningsindustri, men även den består i huvudsak av oljerelaterade produkter. Den utbredda öknen går att jordbruket är begränsat. Långt fler än män för inkomster genom lönearbete. I Kuwait finns också omkring 250 000 migrantarbetare, främst inom byggsektorn och servicenäringarna. Mångra migrantarbetare arbetar också som hushållsanställda.

Den fackliga situationen: 

Den enda fackliga organisation som tillåts heter Kuwait Trade Union Federation (KTUF). KTUF redovisar att organisationen har 35 000 medlemmar. Den fackliga friheten är dock begränsad. KTUF kontrolleras hårt av myndigheterna. I Kuwait har statliga myndigheter rätt att blanda sig i fackföreningsrörelsens inre verksamhet, staten har till och med rätt att upplösa fackliga organisationer. Strejkrätten är kraftigt inskränkt. Trots den hårda lagstiftningen existerar ändå två fackförbund som inte tillhör någon federation: Bank Workers' Union och Kuwait Airways Workers' Union. Myndigheterna har sett mellan fingrarna på dessa organisationers verksamhet.

I Kuwait finns en arbetsmarknadslagstiftning som uttryckligen diskriminerar migrantarbetare och i praktiken är det omöjligt för migrantarbetare att bli medlem i facket (för att få ansluta sig måste man ha levt i landet i minst fem år och på arbetsplatsen måste det finnas minst 15 kuwaitiska arbetare som grundar fackföreningen).

Migrantarbetare utsätts regelmässigt för förtryck och repression. Det är vanligt med dödsolyckor bland migrantarbetarna i byggsektorn och logementen är för det mesta undermåliga. Under 2018 väckte fallet om migrantarbetaren Joanna Demafelis från Filippinerna särskild uppmärksamhet. Hon reste till Kuwait 2014 för att arbeta som hembiträde. Hennes mål var att skicka hem pengar så att syskonen skulle kunna studera. Men hösten 2016 slutade plötsligt pengarna att komma och familjen slog larm. Över ett år senare, i februari 2018, kom besekdet att hon hittats död och nedfryst. Kroppen bar spår av tortyr och strypning.

Fackliga organisationer: 

Kuwait Trade Union Federation (KTUF) är medlem i Världsfacket ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Kuwait har ratificerat de flesta av ILO:s kärnkonventioner, men staten kontrollerar fackföreningsrörelsen och det är valigt med kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Kuwait:

Inte ratificerad av Kuwait:

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt