Foto: Maria Söderberg
2013-11-29

Kristina Henschen från Sida ny chef för LO-TCO Biståndsnämnd

Kristina Henschen tar över rodret och blir ny kanslichef för LO-TCO Biståndsnämnd, fackföreningsrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd. Hon lämnar i januari sin tjänst på Sida där hon bland annat varit ställföreträdande chef för Östeuropaenheten och blir då LO-TCO Biståndsnämnds första kvinnliga chef.

I januari tillträder Kristina Henschen uppdraget som kanslichef för LO-TCO Biståndsnämnd efter arbete på Sida sedan 2007, bland annat i Moskva. Hon har tidigare även arbetat på UD, FN i Armenien och som biståndskonsult för Indevelop, huvudsakligen med fokus på mänskliga rättigheter och jämställdhet i Östeuropa.

Kristina Henschen är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm och har dessutom flerårig journalisterfarenhet från bland annat Aftonbladet och Sveriges radio. I samband med sin rapportering från krigen på Balkan bestämde sig Kristina Henschen att sadla om och börja arbeta med bistånd och utvecklingspolitik. På meritlistan finns också ett fackligt förtroendeuppdrag för SACO-klubben på Sida.

- Det känns väldigt spännande och tacksamt att få arbeta med fackföreningsrörelsens breda nätverk, både i världen och i Sverige, säger Kristina Henschen som under många år följt det viktiga arbete som görs inom LO-TCO Biståndsnämnd.

Både organisationen och svenskt bistånd har genomgått stora förändringar under de senaste fem åren och utvecklingen pågår ständigt. Exempel på diskussioner som ändrat förutsättningarna är bistånd via företag och det fortsatta stödet till medelinkomstländer, där trots allt de flesta av världens fattiga idag lever. Generationsväxlingar inom både biståndsvärlden och fackföreningsrörelsen har också påverkat.

- Till en början kommer jag framförallt lägga kraft på att bygga vidare och förstärka LO-TCO Biståndsnämnds nya organisation och arbetssätt, säger Kristina Henschen. Det finns redan en gedigen expertis inom organisationen, men med min breda erfarenhet från både svenskt bistånd och journalistiken hoppas jag givetvis också kunna tillföra nya perspektiv.

Kristina Henschen efterträder Christer Wälivaara, som nu arbetar som internationell strateg inom 6F, den fackliga samverkan mellan Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Seko och Fastighets.

Fakta
LO-TCO Biståndsnämnd stöder uppbygganden av fria och demokratiska fackliga organisationer i världen för att uppnå en rättvis fördelning av makt och resurser och därmed utrota fattigdomen i världen. Organisationen finansierar 155 projekt i ett 90-tal länder och omfattar både utvecklings- och informationsprojekt. LO-TCO Biståndsnämnd har ramavtal med Sida och är en del av svenskt bistånd.
www.lotcobistand.org

För mer information:
Kristina Henschen, tel 0733-99 33 60
Per-Olof Sjöö, Ordförande GS-facket och LO-TCO Biståndsnämnd, tel 070-325 22 60
För bilder, kontakta karin.lindstrom@lotcobistand.org, 0702-14 41 91